Særlige forsøgssituationer - Stedfortrædende samtykke Artikel

I nogle situationer er det ikke muligt at indhente et informeret samtykke fra forsøgspersonen. Her kan man i stedet indhente et såkaldt stedfortrædende samtykke fra de nærmeste pårørende, værge eller donor.

I nogle situationer er det ikke muligt at indhente et informeret samtykke fra forsøgspersonen. Her kan man i stedet give information til og indhente et såkaldt stedfortrædende samtykke fra de nærmeste pårørende, værge eller donor.

I de situationer, hvor forsøgspersonen midlertidigt er ude af stand til at modtage information og give samtykke, skal der indhentes et informeret samtykke fra nærmeste pårørende, og der skal efterfølgende indhentes et informeret samtykke fra forsøgspersonen hvis og så snart dette er muligt.

Det kan gælde situationer, hvor:

  1. Personer, der på grund af bevidstløshed, lav alder, mental tilstand eller lignende er afskåret fra at forstå den ønskede information og selv give samtykke.
  2. Forsøg, der udføres på afdøde.
  3. Umyndige personer.

Personer, der tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt på psykiatriske institutioner, må ikke deltage i forsøg.