Selv små vægttab gavner dit helbred Artikel

Flere og flere lider af overvægtsrelaterede sygdomme. Men der er håb forude. Selv forholdsvis små vægttab på 10% af startvægten kan betyde en markant forbedring af dit helbred.


Selv små vægttab på 5% af den
samledevægt kan sænke risikoen
for sygdomme som type 2 diabetes,
forhøjet blodtryk og blodropper.

Der bliver talt meget i medierne om, hvilken betydning overvægt har for den almene sundhed. Flere og flere lider af overvægtsrelaterede sygdomme. Men der er håb forude. Selv forholdsvis små vægttab på 10% af startvægten kan betyde en markant forbedring af helbredet.

Små vægttab sænker markant risikoen for sygdomme

Ifølge Professor, dr. med. Arne Astrup, spiller selv små vægttab som 5% og 10% af den samlede vægt en stor rolle, når det kommer til at nedsætte riskikoen for overvægtsralaterede sygdomme

- Overvægt og fedme har ikke alene betydning for udseendet, men også for helbredet. Øget mængder fedt på kroppen, og især på bugen, øger forekomsten af en række sygdomme, der både indskrænker livskvaliteten og forkorter levealderen. siger Arne Astrup og fortsætter

- De vigtigste følgesygdomme til overvægt og fedme er type 2 diabetes , blodtryksforhøjelse, samt blodpropper i hjertet og hjernen. Derudover øges også risikoen for galdesten, ryglidelser, slidgigt og visse kræftformer. Heldigvis kan et mindre vægttab nedsætte risikoen betydeligt for at udvikle følgesygdommene, ligesom et vægttab brat kan få dem til at forsvinde igen, hvis man først har udviklet dem. Et vægttab på 5% af den samlede vægt er tilstrækkeligt til mere end at halvere risikoen for at udvikle type 2 diabetes.

Vægttab gavner også selvom du ikke når din idealvægt

Ifølge Arne Astrup betyder et vægttab på 10%, at risikoen for sygdomme mindskes ganske dramatisk. Dette gælder også selvom man ikke er nede på sin idealvægt, så uanset om man går fra 150 til 135 kg eller fra 90 til 80 kg, er det et rigtigt godt resultat for helbredet

Bevar dit vægttab og knæk kurven

Patienter, som lider af fedme, har en tendens til at øge vægten med årene. Det betyder, at blot det at opretholde en stabil vægt faktisk er et positivt resultat. Men bare et mindre vægttab påvirker risikofaktorerne meget positivt, og ved et stort vægttab kan man stort set eliminere risikoen for følgesygdomme. Dette gælder også selvom man ikke har nået den vægt man kunne ønske sig ud fra et kosmetisk synspunkt. Så derfor kan et vægttab på 10% af startvægten slet ikke betragtes som et mislykket forsøg - det er tværtimod et rigtigt godt resultat, mener Professor Dr. med. Arne Astrup. Bagefter gælder det om at bevare dette vægttab og tabe sig yderligere.