Selvmord Artikel

Læs om selvmord og depression. Få viden til at håndtere et selvmordsforsøg. Hvordan forebygger man selvmord? Sådan hjælper du ved forsøg på selvmord.


Mislykkede selvmordsforsøg er ofte mislykket med vilje og skal først og fremmest ses som et ensomt og ulykkeligt menneskes nødråb. Man kan dog aldrig være sikker på, at et menneske som forsøger at tage livet af sig ikke en dag virkelig gør det. Hvis nogen i familien eller bekendtskabskredsen har det følelsesmæssigt dårligt og taler om selvmord, bør man forsøge at overtale personen til at søge læge.

I akutte tilfælde bør man tilkalde en læge for at få personen under behandling. Mens man venter på lægen, bør man opmuntre den syge ved at lytte og tale tålmodigt uden at give vurderende eller dømmende svar. En person i sådan en affekttilstand må frem for alt aldrig lades alene.

Hvis man finder en person liggende bevidstløs eller stærkt omtåget, skal man straks tilkalde ambulancen og begynde at give førstehjælp. Selvmordsforsøg udføres ofte med en overdosis af sovemidler. Hvis man finder et medicinglas i nærheden af den syge, bør man sende det med i ambulancen, da det er af betydning for behandlingen, at man ved hvilket lægemiddel, der er anvendt og hvor stor dosis, der er taget.

Hvordan kender man en selvmordstruet person, og hvordan handler man?


  • Han eller hun er ofte ensom og tilbagetrukket.
  • Han eller hun taler eventuelt om sine selvmordshensigter.
  • Han eller hun samler muligvis piller sammen, eller går stærkt op i at skrive testamente eller ordne forsikringer.
  • Han eller hun kan have mistet en nær slægtning eller sit arbejde og føle at livet ikke længere er værd at leve.
  • Prøv at få personen til at søge læge. Ignorer aldrig en trussel om selvmord.

Hvad skal man gøre, hvis man føler trang til at begå selvmord


  • Forsøg at være ærlig over for dig selv og afgør om dine problemer skyldes alkohol eller narkotika.
  • Forsøg at finde løsninger, og forsøg at forandre de omstændigheder, som har gjort dig nedtrykt.
  • Tal men en nær ven eller rådgiver om dine følelser og hensigter.
  • Hvis du fortsat har trang til at begå selvmord, bør du opsøge din læge, lægevagten eller den psykiatriske skadestue og fortælle om dine problemer.