Senebetændelse (Tendinitis) Artikel

Senebetændelse forårsages af irritation af senen ved mange gentagne bevægelser eller ved sportsudøvelse med kraftig brug af muskler. Det kan opstå i alle sener, men ses primært i skulder, albue, håndled, knæ og fodled.

Senebetændelse forårsages af irritation af senen ved mange gentagne bevægelser eller ved sportsudøvelse med kraftig brug af muskler. Det kan opstå i alle sener, men ses primært i skulder, albue, håndled, knæ og fodled. Behandling kan både være medicinsk og/eller via træning og det er vigtigt at skrue ned for den aktivitet, der udløser smerte.

Definition og årsag

Senerne forbinder musklerne med knoglerne. Senerne er stærke og ret ueftergivelige. På arme og ben kan senerne være lange, og de bruges af musklerne som et tovespil til at bevæge led. Der kan opstå en irritationstilstand i en sene, og dette kaldes tendinitis eller senebetændelse uden bakterier.

Tilstanden ses ved en eller anden form for overbelastning af en sene. Overbelastning kan opstå ved mange gentagne bevægelser f.eks. i forbindelse med arbejde. Det kan også forekomme ved sportsudøvelse, hvor den kraftige brug af musklerne overbelaster sener. Ved forkert brug af udstyr (f.eks. sko, ketsjer, golfkølle m.v.) kan der ligeledes opstå senebetændelser.

Irritationstilstanden kan opstå i hvilken som helst sene, men oftest ses det i skulder-, albue-, håndleds-, knæ- og fodledssener. Betændelse i senehæftet på ydersiden af albuen kaldes en "tennisalbue", da disse sener ofte overbelastes ved tennisspil. På indersiden af albuen hæfter sener, der kan blive overbelastet ved golfspil og give en såkaldt golfalbue. Man kan dog sagtens pådrage sig disse lidelser uden at dyrke de to sportsgrene.

Irritationen kan også sidde i de omkringliggende seneskeder og -hinder (se seneskedebetændelse).

Med alderen bliver ens sener stivere og dette er formentligt forklaringen på, at hyppigheden af senebetændelse øges med alderen.

Nogle sygdomme kan øge risikoen for senebetændelser. Det drejer sig f.eks. om ledegigt og Bechterews sygdom. Visse personer kan være arveligt disponeret til lidelser i senerne.

Symptomer på senebetændelse

Der vil være smerter ved bevægelse af de muskler, der trækker i den påvirkede sene. Området omkring senen vil hæve op og bevægelsen kan være nedsat. Der vil være rødme over området. Ved svære tilfælde kan der være smerte i hvile. Fortsat brug af senen vil holde irritationen ved lige, og der kan udvikles arvæv, forkalkninger og brusk i senen, som nedsætter dens funktion.

Forebyggelse og diagnose

Det er vigtig at være opmærksom på advarselssignaler fra kroppen. Oplever man begyndende smerter fra en sene, er man nødt til at give senen den fornødne ro til at læges, før man fortsætter evt. belastning. Har man et arbejde, der kræver mange gentagne bevægelser, f.eks. visse former for kontorarbejde og computerarbejde eller malerarbejde, skal man være særligt opmærksom på ikke at fortsætte arbejdet, efter symptomerne viser sig.

Ved sportsopstart skal man begynde stille og roligt og langsomt øge sin belastning. Dette forebygger også udviklingen af andre skader som fibersprængning og forstuvning (se idrætsskader ). Skyldes betændelsen fejltræning eller forkert udstyr, skal dette naturligvis korrigeres.

Diagnose stilles af lægen på sygehistorien og på de typiske symptomer. Det vil ofte ikke være nødvendigt med billedundersøgelse, men ultralyd kan vise en hævet, irriteret sene.

Behandling af senebetændelse

Den vigtigste behandling er at give senen komplet ro og dermed tid til at læges. Det kan hjælpe med et støttebind eller en slynge. Aftager symptomerne ikke ved fuldstændig hvile, er det vigtigt at søge læge.

Lægen kan udskrive en recept på et såkaldt ikke-steroidt antiinflammatorisk middel, der hjælper på hævelsen og samtidig tager smerterne. I alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at sprøjte binyrebarkhormon ind i vævet omkring senen. Dette har ofte en hurtigt og effektiv virkning på hævelsen.

I sjældne tilfælde kan der med operation fjernes irriterende forkalkninger i senen eller skabes bedre plads for den fortykkede sene.

Det er vigtigt at begynde optræning af ledets bevægelighed, så snart symptomerne forsvinder. Dette er vigtigt for at undgå stivhed i leddene. Fysioterapeutisk behandling, med styrke- og udstrækningsøvelser kan være til god hjælp. Ultralydsbehandling kan mindske smerterne og betændelsestilstanden.

Forløb

Langt de fleste tilfælde af senebetændelse vil gå i sig selv ved tilstrækkelig ro og hvile. Ved fortsat brug af en irriteret sene kan man udvikle en kronisk betændelsestilstand, der kan tage meget lang tid at komme af med. Det er vigtig efterfølgende at udgå situationer, der kan overbelaste senen og genoplive tilstanden.

Read about Tendinitis – Tendon inflammation in english