Seneskader (Inkl. Seneruptur) Artikel

Seneskader kan være delvis eller total overrivning af senen. Ved overstrækningsskader på senen kan senen trække et stykke knogle af. Symptomerne er i begge tilfælde smerter og tab af funktion. Ved total overrivning vil musklen til senen trække sig sammen, hvilket vil give en bule under huden. Behandlingen er langvarig med gibs eller skinne rundt om senen. Ved de fleste totale overrivninger vil man forinden sy de to seneender sammen.

Seneskader kan være delvis eller total overrivning af senen. Ved overstrækningsskader på senen kan senen trække et stykke knogle. Symptomerne er i begge tilfælde smerter og tab af funktion. Ved total overrivning vil musklen til senen trække sig sammen, hvilket vil give en bule under huden. Behandlingen er langvarig med gibs eller skinne rundt om senen. Ved de fleste totale overrivninger vil man forinden sy de to seneender sammen.

Definition og årsag

Billede af håndens strækkesener. Senerne hæfter sammen med musklerne. Når en sene bliver skåret eller revet over, vil musklerne, når de trækker sig sammen, trække seneenderne fra hinanden. Ved kirurgi kan man ofte finde enderne og hæfte dem sammen igen.

Senerne hæfter sammen med musklerne,
når en sene bliver skåret eller revet over,
vil musklerne når de trækker sig sammen,
trække sene-enderne fra hinanden.
Ved kirugi kan man ofte finde enderne og
hæfte dem sammen igen.Muskler, der udspringer fra underarm og lægge, styrer funktionen af hænder og fødder. Disse muskler ender i lange stærke sener, der løber forbi hånd- og fodled, og hæfter på hhv. hånd eller fingre eller fod eller tæer. Via senerne kan musklerne som et tovspil styre bevægelserne for de pågældende lemmer.

Udsættes man for svære skader eller snitsår i disse områder, kan man være så uheldig helt eller delvist at overskære en sene. Udover at såret kan være voldsomt og kan have ødelagt andre strukturer, så vil en komplet overskåret eller sprunget sene (seneruptur) medføre tab af dennes funktion.

Delvis overskårne sener kan, hvis man fortsætter med at bruge dem, udvikle sig til komplet seneruptur.

Symptomer på seneskade

Det er meget tydeligt for den enkelte, hvis en sene brister. Der vil være smerter og umiddelbart tab af funktion. F.eks. kan det være umuligt at bøje eller stække en finger fuldt ud. Musklen, der trækker i senen, vil krybe samme, da der ikke længere er noget modtræk, og vil kunne ses som en muskelbule. F.eks. hvis den store overarmsmuskel (m. biceps brachii) brister, viser det sig som en "skipperskrækarm".

En delvist bristet sene, vil foruden smerter, give en nedsat funktion af musklen. Ved nogle seneoverstrækningsskader kan den stærke sene trække et stykke af den knogle, som den sidder på (en afsprængning). Senen er stadig intakt, men der er sket et knoglebrud, og senen kan ikke fungere.

Behandling af seneskader

Diagnosen stilles forholdsvist simpelt af lægen i skadestuen. Seneskaden vil ofte være ledsaget af et sår ved snituheld, og ofte vil det være muligt at se en delvist overskåret sene i såret. Ved en seneruptur vil der være ophævet funktion, og man må eventuelt udelukke et knoglebrud, hvis det ikke drejer sig om snitsår, men derimod en afsprængning.

Hvis en sene er fuldstændig bristet, vil man ofte vælge at sy de to seneender sammen. Det kræver en større eller mindre operation afhængig af senens størrelse. Derefter følger gips- eller skinnebehandling, hvor senen fikseres, så der ikke er træk på den.

En delvist overskåret sene og enklete komplette rupturer kan behandles med skinne- eller gipsbehandling, hvor enderne placeres, så de har kontakt med hinanden og derfor har mulighed for at gro sammen. Det kan dog være nødvendigt at sy delvist overrevne sener sammen.

Gips- eller skinnebehandlingen er en langvarig proces, da senevæv vokser langsomt.

Forløb og komplikationer

De fleste rumperede sener vokser ukompliceret sammen. Dog kan ophelingen tage lang tid. Hvis senefikseringen afsluttes for tidligt, er der risiko for, at skaden bryder op. Det kan ske, at en beskadiget sene efterfølgende kan medføre stivhed eller tab af bevægelsen af f.eks. en finger.

Read about Tendon injuries and tendon rupture in english