Shamanisme kategori

Shamanens betragter alt som værende besjælet med liv. Alt som har liv har også ånd og kraft, og derfor er ånd og kraft bindeleddet mellem alle livsformer. Shamanens arbejde består i at kommunikere med andre livsformer, at mægle mellem mennesker og andre væsner, som altid sker i tæt samarbejde med åndehjælpere.

Oprindelig stammer ordet shaman fra Evenki folket i Sibirien, og det betyder "den som ved". En shaman defineres ud fra hvordan han/hun arbejder. Ved at bruge rytmisk tromning, sang og ritual oplever shamanen et skift i sin bevidsthed (ofte kaldet trance), som gør at shamanen kan rejse til åndernes verden. I den anden virkelighed mødes shamanen med sine åndehjælpere og får hjælp og rådgivning, som bringes tilbage til den fysiske verden.

Begrebet "kraft" er grundlæggende i den shamanistiske forståelse af sundhed og sygdom. For at en organisme kan være sund, legemligt og sjæleligt, må den være fyldt med livskraft. Hvis man er kraftfuld, er der ikke plads til at sygdom kan trænge ind. Tab af kraft kan vise sig som at man bliver deprimeret, eller ustandselig får infektioner, eller alt går galt for en.

Hvad kan behandles med shamanisme?

En shamanistisk behandling tager udgangspunkt i hvad klienten ønsker at arbejde med. Shamanisme bruges hovedsageligt som et værktøj til healing, coaching og rådgivning. Shamanisme er derfor ikke anvendelig ved sygdom.

Shamanisme kan anvendes ved følgende problemstillinger:

 • følelse af splittelse
 • følelse af manglende holdepunkt
 • følelse af tomhed
 • uforklarlige smerter
 • ønske om vejledning
 • følelse af energiforladthed
 • følelse af afsavn
 • følelse af at være fortabt
 • konfrontation med døden
 • utilpashed i hjemmet

Hvordan foregår en behandling med shamanisme?

Shamanens arbejdsområder er at være seer, helbreder, problemløser, at tage vare på balancen mellem menneske og natur, og tage vare på balancen mellem de levende og de døde.

Shamanistisk behandling er blid, men samtidig også meget kontant. Som klient er det vigtigt, at man er forberedt på at skulle se sine problemer i øjnene, også selv om det måtte være svært. For nogle enkelte er en shamanistisk behandling er voldsom konfrontation med ens mønstre og væremåde, men vi coacher klienten gennem forløbet.

Moderne shamaner arbejder i princippet ligesom traditionelle shamaner har gjort i andre kulturer, men behandlingen i dag er præget af kulturen. Hver shaman arbejder og uddannes af sine egne åndehjælpere, hvilket betyder, at der kan være store individuelle variationer i behandlinger og sessioner. Enhver har sine specialer, eller arbejdsområder man er bedst til.

Når behandleren har hørt hvordan problemet manifesterer sig i det daglige, vil shamanen rådføre sig med sine åndehjælpere for at få deres syn på diagnose og hvad der skal gøres. Til dette bruges der tromme, sang, ritual og trommerejse. Selve behandlingen udføres altså i tæt samarbejde med åndehjælperne, og behandleren vil ofte være i ændret bevidsthedstilstand.

Behandlingen udføres med en bred vifte af behandlingsformer, der alle har udgangspunkt i den grundlægende shamanisme. Shamanen lytter til klientens behov, og tager udgangspunkt i hvad klienten ønsker at få ud af behandlingen.

De forskellige behandlingsværktøjer varierer fra: ekstraktionshealing, sjælehentning, kraftdyrshentning, organvitalisering, rådgivningsrejse, kropssjæls healing, arbejde omkring døden og renselses.

Behandlingsværktøjerne beskrives nedenfor:

 • Energiens veje: Energien i kroppen kan være ude af balance og du kan have en følelse af energi tab eller mangel. Ved at arbejde med disse energier kan kroppen mindes om hvordan den virkelig var og hvordan det er mest hensigtsmæssigt at den fordeler sig i kroppen.
 • Ekstraktionshealing: Hvis man gennem sit liv har begrænset sig selv på grund af andres indflydelse, kan der opstå uhensigtsmæssige energier i kroppen. Disse energier forhindrer dig i at være den, som du virkelig er. Uhensigtsmæssig energi kan give dig psykiske og fysiske smerter. Ved ekstraktionshealing får du fjernet uhensigtsmæssig energi fra kroppen og dit energisystem.
 • Sjælehentning: Ved traumatiske oplevelser, som barn eller igennem livet, kan der komme sår på sjælen eller dele af sjælen kan gå tabt. Ved sjælehentning henter shamanen de tabte sjæledele tilbage. Disse sjæledele bliver genforenet med din sjæl, og du opnår en følelse af at være et mere helt menneske.
 • Kraftdyrshentning og arbejde: Et kraftdyr er et væsen fra den spirituelle verden, som påtager sig den dyreform, som bedst beskriver væsenets kraft og evner. Hvis der er noget i dit liv, du mangler hjælp til, er en kraftdyrshentning en god hjælp. Dyret og dets egenskaber kan du derefter kontakte, når du får brug for kraft, støtte eller viden.
 • Organenergi og vitalitet: De forskellige organer har forskellige energi og energimønstre, som beskriver organets funktionstilstand. Shamanen gennemgår de enkelte organer for skygger og deformationer, som indikerer at der er energiforandringer i det enkelte organ. Organet vitaliseres og energien genoprettes, så organet igen får de bedste muligheder for at fungerer.
 • Rådgivning og problemløsning: Hvis du har spørgsmål til livets udfordringer eller til de veje som livet tilbyder dig, er en divination en god mulighed. Ved en divination rejser shamanen til den spirituelle verden og stiller det spørgsmål du ønsker svar på. Han kommer tilbage med svaret i den bedst forståelige form.
 • Døden og derefter: En shaman kan rådgive og vejlede i spørgsmål omkring døden. Shamanen kan hjælpe den dødes sjæl over og ind i den spirituelle verden. Har du tanker omkring døden og efterlivet, som bekymrer dig, eller har du haft døden på tæt hånd, er en shamanistisk behandling en god mulighed for at komme videre.
 • Bolig- og person renselse: I huse, hvor der har boet andre mennesker eller færdes mange mennesker, hænger der ofte energi fra disse mennesker og deres liv. Denne energi kan påvirke andre negativt. Har du problemer med at falde til i en ny bolig, eller føler du en negativ påvirkning, kan en boligrenselse fjerne problemerne.

Ved shamanistisk rådgivning er de traditionelle roller er byttet om. Under vejledning og støtte af den shamanen, er det klienten, der foretager den shamanistiske trommerejse. Den shamanistiske rådgivning fungerer som en form for hjælp til selvhjælp. Formålet kan f.eks. være at finde vej gennem en personlig livskrise.

Et sjæletab betragtes traditionelt som hovedårsag til mange alvorlige sygdomme. Sjæletab kan ske, når man udsættes for oplevelser eller påvirkninger, der er så smertefulde at det opleves som ubærligt. En del af sjælen kan da forlade kroppen for at organismen som helhed kan overleve, om end i mere følelsesløs udgave.

Sjæletab bevirker følelsen af, at man ikke kan mærke sig selv eller ens krop. Andre symptomer er hukommelsestab for den ubærlige periode, eller trang til at fylde hullet i sjælen med erstatninger for liv, som f.eks. stoffer og alkohol. Den shamanistiske behandling heraf består i at rejse ud og finde den bortkomne sjæledel og bringe den hjem igen. Dermed forenes man med alt det, den tog med sig, og for nogle kræver denne integration ekstra indsats og støtte.

Det er vigtigt at klienten er åben og modtagende, og er villig til at arbejde med sig selv. Hvis man starter et behandlings forløb vil man få opgaver med hjem, fra gang til gang, som man skal arbejde med derhjemme.

Man kan forvente, at behandlingerne foregår over minimum 3 gange, ofte flere, for at få fuldt udbytte af behandlingerne.