Sidegevinster ved kiropraktisk behandling Artikel


Næsten alle der går til kiropraktor, kommer med problemer i bevægeapparatet - altså i muskler eller led. Flest med ondt i ryggen og derefter kommer nakke/skulder/hovedpine.

I årevis har patienter og kiropraktorer imidlertid også oplevet, at efterhånden som det gik bedre med ryggen, lettede det også nogle gange på helt andre symptomer, fx fik man lettere vejrtrækning, bedre syn, lettere fordøjelse eller mindre kolde fødder og hænder.

En amerikansk kiropraktor Browning har rapporteret om 10 tilfælde fra hans klinik, hvor patienterne oplevede forbedret fordøjelse og lettelse i kvinders underlivsproblemer.

En australsk øjenlæge, Gorman, som samarbejder med kiropraktorer, har beskrevet 18 tilfælde, hvor synsfeltet igen er blevet normalt og både den canadiske kiropraktor Fitz-Ritson og den brasilianske kiropraktor Bracher har beskrevet særdeles gode resultater af kiropraktisk behandling af svimmelhed, der stammer fra nakken.

Der findes mange tilsvarende beskrivelser, med det var først i 1999, der første gang blev offentliggjort en mere systematik undersøgelse af den slags oplevelser blandt kiropraktorpatienter.

Kiropraktor og Ph.D. Charlotte Leboef-Yde ledede undersøgelsen af 1504 patienter fra 87 svenske kiropraktorer. Charlotte Leboef-Yde arbejder som epidemiolog, dvs. en person der beskæftiger sig med, hvordan sygdomme er udbredt og fordelt befolkningen og hvilke faktorer der ligger bag.

Hver af de deltagende kiropraktorer gav et spørgeskema til 20 på hinanden følgende patienter over 18 år i en tre ugers periode i maj 1998. De skulle alle sammen have kontaktet kiropraktoren pga. et problem i bevægeapparatet, have fået behandling inden for de sidste 14 dage og være blevet behandlet med manipulation .

Manipulation er den klassiske kiropraktisk måde at behandle på, hvor man frigør et led med et lille hurtigt tryk. Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, hvor tit der optrådte positive effekter af behandlingen i andre områder end led og muskler, samt at kunne beskrive hvilken slags reaktioner der var tale om. 86% af patienterne besvarede spørgeskemaerne, så de kunne bruges i undersøgelsen.

Næsten hver fjerde (23%) oplevede mindst én positiv reaktion på behandlingen i en anden del af kroppen end i bevægeapparatet. Reaktioner som lettelse af hovedpine efter behandling af nakkesmerter, eller bedre almen velbefindende blev ikke taget med.

21% kunne fortælle om lettere åndedræt
20% om bedre fordøjelse
11% om klarere eller skarpere syn
7% om forbedret kredsløb
5% om positive forandringer i hjertets rytme eller blodtryk og
4% om mindre ringen for ørene/ bedre hørelse.

De 6 patienter der fik de største ?sidegevinster? oplevede dem med hensyn til:
Synet
Hjerterytmen
Åndedrættet
Hudens udseende
Lettere fordøjelse og

Bedre sexliv


Det understreges i konklusionen af denne undersøgelse, at der ikke er tale om, at bevise, at kiropraktisk behandling virker på de symptomer, der er beskrevet- kun at nogle patienter oplevede en bedring.

Denne artikel er opdateret 16.02.06


Næsten alle der går til kiropraktor, kommer med problemer i bevægeapparatet - altså i muskler eller led. Flest med ondt i ryggen og derefter kommer nakke/skulder/hovedpine.

I årevis har patienter og kiropraktorer imidlertid også oplevet, at efterhånden som det gik bedre med ryggen, lettede det også nogle gange på helt andre symptomer, fx fik man lettere vejrtrækning, bedre syn, lettere fordøjelse eller mindre kolde fødder og hænder.

En amerikansk kiropraktor Browning har rapporteret om 10 tilfælde fra hans klinik, hvor patienterne oplevede forbedret fordøjelse og lettelse i kvinders underlivsproblemer.

En australsk øjenlæge, Gorman, som samarbejder med kiropraktorer, har beskrevet 18 tilfælde, hvor synsfeltet igen er blevet normalt og både den canadiske kiropraktor Fitz-Ritson og den brasilianske kiropraktor Bracher har beskrevet særdeles gode resultater af kiropraktisk behandling af svimmelhed, der stammer fra nakken.

Der findes mange tilsvarende beskrivelser, med det var først i 1999, der første gang blev offentliggjort en mere systematik undersøgelse af den slags oplevelser blandt kiropraktorpatienter.

Kiropraktor og Ph.D. Charlotte Leboef-Yde ledede undersøgelsen af 1504 patienter fra 87 svenske kiropraktorer. Charlotte Leboef-Yde arbejder som epidemiolog, dvs. en person der beskæftiger sig med, hvordan sygdomme er udbredt og fordelt befolkningen og hvilke faktorer der ligger bag.

Hver af de deltagende kiropraktorer gav et spørgeskema til 20 på hinanden følgende patienter over 18 år i en tre ugers periode i maj 1998. De skulle alle sammen have kontaktet kiropraktoren pga. et problem i bevægeapparatet, have fået behandling inden for de sidste 14 dage og være blevet behandlet med manipulation .

Manipulation er den klassiske kiropraktisk måde at behandle på, hvor man frigør et led med et lille hurtigt tryk. Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, hvor tit der optrådte positive effekter af behandlingen i andre områder end led og muskler, samt at kunne beskrive hvilken slags reaktioner der var tale om. 86% af patienterne besvarede spørgeskemaerne, så de kunne bruges i undersøgelsen.

Næsten hver fjerde (23%) oplevede mindst én positiv reaktion på behandlingen i en anden del af kroppen end i bevægeapparatet. Reaktioner som lettelse af hovedpine efter behandling af nakkesmerter, eller bedre almen velbefindende blev ikke taget med.

21% kunne fortælle om lettere åndedræt
20% om bedre fordøjelse
11% om klarere eller skarpere syn
7% om forbedret kredsløb
5% om positive forandringer i hjertets rytme eller blodtryk og
4% om mindre ringen for ørene/ bedre hørelse.

De 6 patienter der fik de største ?sidegevinster? oplevede dem med hensyn til:
Synet
Hjerterytmen
Åndedrættet
Hudens udseende
Lettere fordøjelse og

Bedre sexliv


Det understreges i konklusionen af denne undersøgelse, at der ikke er tale om, at bevise, at kiropraktisk behandling virker på de symptomer, der er beskrevet- kun at nogle patienter oplevede en bedring.

Denne artikel er opdateret 16.02.06