Skoldkopper (Varicella) Artikel

Skoldkopper er en børnesygdom med feber og udslæt, og skoldkopper er den mest smitsomme af samtlige børnesygdomme. Skoldkopper skyldes varicella-zoster virus (VZV).


Definition og årsager


Skoldkopper (varicella) er en meget smitsom, men mildt forløbende virussygdom, som skyldes infektion med virusset varicella-zoster. Sygdommen forårsager feber og et karakteristisk udslæt primært midt på kroppen. I sjældne tilfælde kan det genere luftvejene.

Varicella-zoster virus smitter ved inhalation af viruspartikler fra andre smittede personer, eller ved tæt kontakt med en person med et skadet hudområde, hvor der findes dette virus.

Efter smitte med skoldkopper vil virus løbe langs følenerverne til disses kerner (ganglier) og gå i hvile. Senere i livet kan virus bryde ud igen som sygdommen helvedesild (herpes zoster). Dette sker oftest som følge af anden sygdom, stress eller ved høj alder.

Skoldkopper er i Danmark primært en børnesygdom (tilhører traditionelt de fire klassiske børnesygdomme), og 90 procent menes at have haft den inden teenageårene. I tropiske lande ses også tilfælde af skoldkopper hos voksne.

Symptomer på skoldkopper


Efter smitte med herpes-zoster virus vil der gå ca. 10-12 dage, inden sygdommen viser sig. Mange børn vil have meget få symptomer fraset et udslæt. Generelt er de mest almindelige symptomer:
  • Forkølelsessymptomer.

  • Let feber.

  • Udslæt (udslættet starter primært på kroppen og i hovedbunden og beståen af væskefyldte blærer, som tørrer ind og danner skorper i løbet af 4-7 dage).

  • Stærk kløe fra udslættet.

I nogle tilfælde, kan udslættet sætte sig rundt om øjnene, munden eller i luftvejene, hvilket kan være meget ubehageligt.

Forholdsregler og diagnose


Skoldkopper har som regel et mildt forløb og går over af sig selv. Man bør gå til lægen, hvis man føler sig meget syg, og er usikker på, hvad man fejler.

Gravide, som ikke har haft skoldkopper og udvikler sygdommen (i første del af graviditeten), bør straks gå til læge, da sygdommen kan skade fostret. Gravide med sygdommen kan få et specifikt medicinsk middel (immunglobulin).

Lægen kan som regel stille diagnosen, ud fra det karakteristiske hududslæt.

Behandling af skoldkopper


Behandling af skoldkopper er oftest ikke nødvendig, og der findes ikke medicin, som kan kurere eller lindre forløbet.

Man kan dog tale med egen læge om et middel, som mindsker kløen fra udslættet.

Personer som fejler alvorlige sygdomme, og har et svækket immunforsvar, kan i visse tilfælde have gavn af behandling med såkaldte antivirale midler.

Man bør ikke give børn med skoldkopper smertestillende piller, som indeholder acetylsalicylsyre (aspirin, magnyl, kodimagnyl, treo mv.), da disse menes at øge forekomsten af Reyes Syndrom , som kan være meget alvorligt.

Forløb og komplikationer


Sygdommen varer normalt 1-2 uger og går over af sig selv. Blærer og skorper i huden, efterlader meget sjældent ar.

I nogle tilfælde, primært hos spædbørn, voksne og personer med vækket immunforsvar, kan sygdommen give alvorlige følgesygdomme, som lungebetændelse eller infektion i huden med bakterier.

I meget sjældne tilfælde, kan der hos svækkede personer ses hjernehindebetændelse eller hjernebetændelse.

Forebyggelse af skoldkopper


Man kan vaccinere mod skoldkopper, men da sygdommen normalt har et mildt forløb, er vaccinen ikke en del af det danske børnevaccinations-program .

Voksne, som ikke har haft sygdommen, bør lade sig vaccinere, for at undgå et kompliceret forløb med skoldkopper.