Slimhindeforandringer i livmoderhalsen Artikel

Slimhindeforandringer i livmoderhalsen er når den normale slimhinde ændrer karakter. Oftest er tilstanden harmløs, men den kan føre til kræft i livmoderhalsen.

Definition og årsager


Betegnelsen slimhindeforandringer i livmoderhalsen bruges, når de celler, der udgør den normale slimhinde i livmoderhalsen, ændrer karakter. Tilstanden er hyppig og ofte harmløs, men kan i nogle tilfælde udvikle sig til kræft i livmoderhalsen .

HPV (humant papilloma virus) menes at spille en væsentlig rolle i udviklingen af slimhindeforandringer i livmoderhalsen. Derudover er rygning koblet til en øget risiko for udvikling af tilstanden, ligesom patienter med dårligt immunsystem har en øget risiko.

Symptomer på slimhindeforandringer i livmoderen


Kvinden oplever ingen symptomer på disse slimhindeforandringer.

Forholdsregler og diagnose


Diagnosen stilles ved, at lægen udfører en gynækologisk undersøgelse , hvor der tages en celleprøve. Denne celleprøve undersøges under et mikroskop, og her kan celleforandringerne ses. Hvis der er celleforandringer, indkaldes kvinden på ny for at få foretaget en kolposkopi. Ved en kolposkopi kan lægen gennem et forstørrelses-apparat undersøge livmoderhalsens udmunding.

Ved en farvemetode kan mistanken henledes på forskellige grader af celleforandringer, og dermed den videre udredning. I nogle tilfælde er det herefter nok at tage nogle biopsier , mens der i andre tilfælde skal laves et keglesnit (conisatio). Dette udføres i reglen ved, at lægen under en gynækologisk undersøgelse indfører en speciel elektrisk skalpel (diatermislynge), og herved skærer et stykke af livmoderhalsens åbning ud. Denne metode er ved at erstatte den tidligere traditionelle keglebiopsi (conisatio).

Behandling af slimhindeforandringer i livmoderen


Lette forandringer behandles ikke, men kvinden skal kontrolleres jævnligt, således at en udvikling til sværere forandringer fanges og dermed kan behandles.

Det ovenfor nævnte keglesnit bruges til at stille en sikrere diagnose, samt at fange en uventet udvikling af kræft i livmoderhalsen , men er også en behandling, idet man herved fjerner de celler, der kan udvikle sig.

Forløb og komplikationer


Årsagen til, at man er så grundig med at finde og behandle de forskellige grader af slimhindeforandringer, er, at de i nogle tilfælde kan udvikle sig til kræft i livmoderhalsen . Slimhindeforandringerne i sig selv giver ikke gener.

Forebyggelse af slimhindeforandringer i livmoderhalsen


Den primære form for forebygning ligger i de screeningsprogrammer, der er i de fleste amter, hvor kvinder mellem 23 og 60 år indkaldes til gynækologisk undersøgelse for at få foretaget en celleprøve. Ca. 3000 kvinder henvises årligt til videre udredning hos en gynækolog efter fund af forandringer i disse celleprøver.

Det diskuteres, hvorvidt en vaccination mod HPV skal indføres i børnevaccinationsprogrammet for piger, da denne virus som nævnt er koblet til sygdommen.