Smertelindring under fødslen tema

Smertelindring under fødslen. Langt fra alle kvinder har behov for smertestillende under fødslen. Valget af smertelindrende behandling diskuteres til fødselsforberedelsen. Af andre metoder til smertelindring kan nævnes akupunktur, hypnose og fødsel i varmt vand.


Smerte er både en fysisk og følelsesmæssig oplevelse, og opfattelsen af smerte i forbindelse med fødslen varierer meget fra kvinde til kvinde. Dette skyldes til dels forskellen i fysisk påvirkning af kvindens væv, afhængig af hendes og barnets størrelse, men ligeså meget hendes emotionelle tilstand i forbindelse med fødslen, herunder angsten for smerte. Derfor kan smertebehandlingen ikke udelukkende fokuseres på medicin, der gives i forbindelse med fødslen, men beror i høj grad også på en ordentlig forberedelse af kvinden på det forestående. Dels så hun forstår alle procedurer under fødslen, men også mindre komplikationer, der kan være nødvendige at behandle undervejs. Således mindskes den ubehagelige oplevelse, idet der er færre overraskelser.

Langt de værste smerter er i uddrivningsfasen af fødslen, dvs. i den periode, hvor barnet er på vej ud. Inden denne fase kan plukvéer, udmattelse og angst være indikation for smertelindring med morfin. Man er dog i reglen lidt tilbageholdende med morfin tæt på fødslen, da det passerer moderkagen, og kan påvirke barnets vejrtrækning efter fødslen.

Af medicinske smertebehandlingsprincipper i uddrivningsfasen skal følgende nævnes:

  • Lattergas (kvælstofoverilte) virker smertelindrende, men kan normalt ikke give komplet bedøvelse. Kvinden administrerer det selv gennem en maske, der er koblet til et doseringssystem, som gør, at dosis ikke kan blive for høj. Problemet med for høje doser af lattergas er, at inhalationsluften fra masken så består mest af gas og ikke tilstrækkeligt med ilt, således at tilførslen af ilt til fosteret kan blive for lille. Lattergassen doseres i et system, hvor der kun kommer gas ud, når kvinden ånder ind, og udåndingsluften ledes ud gennem et lukket ventilationssystem. Således frigives der stort set intet lattergas til den omgivende luft, og personalet på stuen vil ikke påvirkes. Lattergassens virkning er lidt forsinket, hvorfor det i inhaleres i starten af en vé, og således virker, når véen når sit maksimum og smerteintensiteten er størst.

  • Pudendusblokade er lokalbedøvende middel, der lægges omkring nervus pudendus, der registrerer smerte fra området omkring de ydre kønsorganer og mellemkødet. Det foregår ved, at der gennem vagina indføres en nål, og bedøvelsesmidlet sprøjtes ind omkring nerven. Da denne bedøvelsesmetode kan svække véerne, gives den først efter nogen tids pressen.

  • Ved fare for at mellemkødet revner, eller hvis der skal udføres en episiotomi (et snit for at undgå bristning af vævet), kan der lægges lokalbedøvelse direkte i mellemkødet.

  • Ved paracervikal blokade anlægges lokalbedøvelse langs siderne af livmoderhalsen. Dette gøres ikke rutinemæssigt, da det kan påvirke fosterets hjertelyd.

  • Epiduralanalgesi er en bedøvelse af de nerver, der fører impulser fra væv til rygmarven (og i en vis grad også de nerver, der fører impulser fra rygmarven til muskler). Denne anlægges af en narkoselæge inden fødslens igangsætning. Her indføres under lokalbedøvelse en nål mellem ryghvirvlerne. Igennem denne føres et katheter (en tynd kunststofslange) til det såkaldte epidurale rum tæt på rygmarven, hvorigennem nerverne til og fra rygmarven passerer ud mellem ryghvirvlerne. I dette rum tilføres lokalbedøvende middel og i reglen også morfin, således at smerteimpulserne fra kønsorganer og maven hæmmes effektivt. Som bivirkning bliver også de muskelstyrende nerveimpulser svækket, dvs. at kvinden kun til en hvis grad kan bevæge sine ben, og har meget nedsat kraft. Det betyder også, at véerne svækkes. Denne bedøvelsesform anvendes også til planlagte kejsersnit.

  • Nogle har glæde af at få anlagt små depoter af sterilt vand i lænden. Dette giver i første omgang en brændende smerte (omtales ind imellem som "bistik"), men har efterfølgende en ikke helt forklaret smertelindrende effekt under fødslen.

Af andre metoder til smertelindring kan nævnes akkupunktur , hypnose og fødsel i varmt vand.

Valget af smertelindrende behandling skal diskuteres til fødselsforberedelsen, og det skal aftales på forhånd, hvilke typer af smertestillende kvinden skal have, såfremt hun ønsker det under fødslen. Langt fra alle kvinder har behov for smertestillende under fødslen.


Artikler

artikel

Motion på recept - Motionsmanualen

Motion på recept - Motionsmanualen - målgrupper

Redaktionen 05/01/2006
kategori

Sex og samliv

Sex, kærlighed og sensualitet er en vigtig del af livet - hele livet. Sex e...

Redaktionen 17/01/2009