Sociale tilskud Artikel

Udover tilskud fra sygesikringen er det også muligt at få tilskud i henhold til Pensionsloven § 17, Lov om aktiv socialpolitik § 82 og Lov om social service §28 og § 84. Der betyder følgende grupper kan søge yderligere tilskud på kommunen:

  • Pensionister med en vanskelig økonomisk situation (medicinkortet)
  • Økonomisk vanskeligt stillede patienter.
  • Handicappede børn i eget hjem.
  • Handicappede voksne i eget hjem.
Der er forskellige betingelser, der skal opfyldes, for at der kan opnås tilskud. Socialforvaltningen i din kommune og apoteket kan oplyse nærmere om mulighederne i dit konkrete tilfælde. Vil du søge, bør du normalt rette henvendelse til kommunen, inden du afholder udgiften, der afgør til hvilke formål, du kan få tillæg. Der er også tillæg til visse typer håndkøbsmedicin.

Med et medicinkort kan De få hjælp til at betale medicin, der er berettiget til tilskud. Støtten via medicinkortet gives ud over det, som Sygesikringen giver. Det er Deres kommune, der udsteder medicinkortet, som er et personligt tillæg til Deres pension. På kortet står, hvad Deres personlige tillægsprocent er. Det er den personlige tillægsprocent, der er med til at afgøre, hvad De kan få i tilskud. Som udgangspunkt betyder en høj tillægsprocent et stort tilskud, mens en lav tillægsprocent betyder et lille tilskud. Vis Deres medicinkort til apoteket, hver gang De køber medicin. Det er ikke alle pensionister, der kan få medicinkort. Det er bl.a. Deres formue, der afgør det. Spørg i kommunen.

Udover tilskud fra sygesikringen er det også muligt at få tilskud i henhold til Pensionsloven § 17, Lov om aktiv socialpolitik § 82 og Lov om social service §28 og § 84. Der betyder følgende grupper kan søge yderligere tilskud på kommunen:
  • Pensionister med en vanskelig økonomisk situation (medicinkortet)
  • Økonomisk vanskeligt stillede patienter.
  • Handicappede børn i eget hjem.
  • Handicappede voksne i eget hjem.
Der er forskellige betingelser, der skal opfyldes, for at der kan opnås tilskud. Socialforvaltningen i din kommune og apoteket kan oplyse nærmere om mulighederne i dit konkrete tilfælde. Vil du søge, bør du normalt rette henvendelse til kommunen, inden du afholder udgiften, der afgør til hvilke formål, du kan få tillæg. Der er også tillæg til visse typer håndkøbsmedicin.

Med et medicinkort kan De få hjælp til at betale medicin, der er berettiget til tilskud. Støtten via medicinkortet gives ud over det, som Sygesikringen giver. Det er Deres kommune, der udsteder medicinkortet, som er et personligt tillæg til Deres pension. På kortet står, hvad Deres personlige tillægsprocent er. Det er den personlige tillægsprocent, der er med til at afgøre, hvad De kan få i tilskud. Som udgangspunkt betyder en høj tillægsprocent et stort tilskud, mens en lav tillægsprocent betyder et lille tilskud. Vis Deres medicinkort til apoteket, hver gang De køber medicin. Det er ikke alle pensionister, der kan få medicinkort. Det er bl.a. Deres formue, der afgør det. Spørg i kommunen.