Speciallæge Artikel

Tilskud


Gruppe 1 sikrede opnår fuld dækning ved henvisning fra egen læge.

For gruppe 2 gælder følgende:
 • Det skal være en speciallæge, der kan konsulteres
 • Speciallægen har skrevet overenskomst med Sygesikringen
 • Speciallægen har ikke allerede fratrukket sygesikring i patientbetalingen
 • Du skal være gruppe-2 sikret.

I følgende tilfælde kan der udbetales transportgodtgørelse:
 • Du skal være gruppe 1-sikret
 • Afstanden til og fra speciallæge skal overstige 50 km. Dette gælder dog ikke, hvis du får social pension
 • Udgiften til og fra behandling med billigste offentlige transportmiddel, skal overstige kr. 60,00 - for pensionister kr. 25,00
 • Tilskud gives kun til nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret i at yde lægehjælp. Ventetid er ikke nok til at benytte anden speciallæge
 • Speciallægen skal have skrevet overenskomst med sygesikringen
Tilskuddet gives kun til nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret i at tage patienter

Klage


Klager over den lægefaglige og medicinske behandling skal sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Erstatning


Der kan søges om erstatning fra Patientforsikringen.

Denne tekst er opdateret i november 2004

Tilskud


Gruppe 1 sikrede opnår fuld dækning ved henvisning fra egen læge.

For gruppe 2 gælder følgende:
 • Det skal være en speciallæge, der kan konsulteres
 • Speciallægen har skrevet overenskomst med Sygesikringen
 • Speciallægen har ikke allerede fratrukket sygesikring i patientbetalingen
 • Du skal være gruppe-2 sikret.

I følgende tilfælde kan der udbetales transportgodtgørelse:
 • Du skal være gruppe 1-sikret
 • Afstanden til og fra speciallæge skal overstige 50 km. Dette gælder dog ikke, hvis du får social pension
 • Udgiften til og fra behandling med billigste offentlige transportmiddel, skal overstige kr. 60,00 - for pensionister kr. 25,00
 • Tilskud gives kun til nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret i at yde lægehjælp. Ventetid er ikke nok til at benytte anden speciallæge
 • Speciallægen skal have skrevet overenskomst med sygesikringen
Tilskuddet gives kun til nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret i at tage patienter

Klage


Klager over den lægefaglige og medicinske behandling skal sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

Erstatning


Der kan søges om erstatning fra Patientforsikringen.

Denne tekst er opdateret i november 2004