Motion på recept - specialprogrammer Artikel

Motion på recept, Motionsmanualen - specialprogrammer


Hvis patienten har en sygdom inden for de 5 sygdomsgrupper, bruges Motionsrecepten som udgangspunkt. Patientens sygdom kan imidlertid betinge nogle begrænsninger eller korrektioner. Disse ændringer er opført på skemaerne med Specialprogrammer. Der er 5 Specialprogrammer, svarende til de 5 sygdomsgrupper, nævnt i kapitlet "Motionsmanualen - sygdomsgrupper".

Et program til en type 2 diabetes patient vil altså blive sammensat ud fra Motionsrecepten, suppleret og korrigeret med fra Specialprogram 1, Metaboliske sygdomme.

Skemaer til specialprogrammerne for de 5 sygdomsgrupper findes side 49ff samt på netudgaven. Disse anbefalinger har dog deres begrænsninger. Der foreligger ganske vist dokumentation for, at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt på mange faktorer hos de fleste patienter. Det fremgår også klart af FA. Der er dog fortsat en række uafklarede spørgsmål, som får betydning for rekommandationerne i den daglige, kliniske praksis.

Bland de vigtigste af spørgsmålene kan nævnes:

- Hvilket træningsprogram er det mest optimale for en patient med en specifik diagnose?

- Er forskellige træningsprogrammer (træningstype, intensitet og hyppighed) lige effektive?

- Hvordan er sammenhængen mellem dosis og respons?

Motionsmanualens rekommandationer, som i vid udstrækning følger FA's, er derfor kun et udtryk for den aktuelle noget mangelfulde viden. Når de uafklarede spørgsmål efterhånden bliver belyst, vil rekommandationerne blive mere nuancerede og fyldestgørende.