Støvlunger (Pneumokoniose, Asbestose) Artikel


Definition og årsager


Støvlunger er en fællesbetegnelse for forskellige tilstande, hvor der er ophobet støvpartikler i lungerne. Partiklerne forårsager inflammation (betændelsesreaktion) og efterfølgende bindevævs- og arvævsdannelse med nedsat lungefunktion til følge. De hyppigste årsager er arbejde med asbest og silikakorn, som er små dele af sten.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Lungerne er ikke gode til at udskille de små partikler, og derfor vil de kunne lave skader i lungevævet mange år efter, at man har været udsat for dem. Kroppen reagerer på skaderne med udvikling af arvæv, som med tiden øges og gør, at mængden af normalt lungevæv mindskes. Dette kaldes interstitiel lungesygdom og forårsager, at lungerne mister deres elasticitet, hvilket har betydning for vejrtrækningsfunktionen.

Tilstanden benævnes efter det stof, som støvpartiklen kommer fra, dvs. asbestose ved asbest, silikose ved silikakorn etc.

Silikose

Silikose er en sygdom, der opstår hos personer, som udsættes for stenstøv. Det ses typisk hos støberiarbejdere, minearbejdere, stenhuggere, stenblæsere og arbejdere inden for byggebranchen.

Ved indånding af disse partikler aktiveres immunforsvaret, og der kommer en kraftig inflammation i lungerne. Dette medfører, at arkitekturen i lungevævet ændres, og at mindre vævsdele i lungen dør.

Asbestose

Asbestose er en lungesygdom, som opstår efter længerevarende udsættelse for partikler af asbestfibre. Asbest brugtes primært i tagplader, isolering og gulve. Tidligere blev asbest også brugt hyppigt som rør-isolering. Stoffet anvendes ikke længere i dag, og de, som udsættes for asbest, er personer, som fjerner eller demonterer tidligere anlagte asbestplader. Det kræver en relativ stor grad af udsættelse for asbest, før man bliver syg, og derfor er sygdommen i dag sjælden i Danmark.

Asbestfibre aflejres i lungevævet, og lungerne har svært ved at udskille dem. Derved opstår der som nævnt en kraftig inflammation, og arkitekturen ændres. Især påvirkes lungehinden, som kan fortykkes pga. bindevævsdannelse og forkalkning.

Andre former for støvlunger kan stamme fra blandt andet aluminium, jern, beryllium og kadmium.

Forandringerne i lungevævet er afhængigt af typen og mængden af de indåndede stofpartikler, af hvor lang tid påvirkningen har fundet sted, samt forekomsten af infektioner i lungerne.

Symptomer på støvlunger

Symptomerne på ovennævnte sygdomme er sjældent hurtigt indsættende. Op til år efter udsættelsen er ophørt, sker der en langsom udvikling, og der opstår som regel anstrengelsesudløst vejrtrækning og tør hoste. Sent i forløbet kan der desuden opstå ændrede negle ved asbestose. Påvirkningen af lungefunktionen varierer (se Forløb og komplikationer nedenfor).

Forholdsregler og diagnose

Hvis man har været udsat for de nævnte partikler og føler nogle af ovenstående symptomer, bør man søge læge. Begge lungesygdomme er sjældne og bør undersøges af en speciallæge. I første omgang vil der blive lyttet på lungerne med et stetoskop, blive taget et røntgen af brystkassen, og i nogle tilfælde udføres også en CT scanning . For at danne sig et indtryk af lungefunktionen laves også en lungefunktionsundersøgelse.

Ved silikose er der et meget karakteristisk udseende, når man kigger på en vævsprøve i et mikroskop, og lægen kan derfor let stille diagnosen.

Ved asbestose kan man se såkaldte asbestlegemer ved mikroskopi af lungevæv, og derfor kan diagnosen forholdsvis let stilles, når den sammenholdes med sygehistorien.

Behandling af støvlunger

Der findes ingen umiddelbar behandling af disse sygdomme.

I nogle tilfælde kan det hjælpe med astmamedicin, som udvider luftvejene.

Forløb og komplikationer

Mange tilfælde af silikose forløber stille og roligt, og der er ikke stor påvirkning af lungefunktionen. Ved sværere tilfælde opstår der kraftigt nedsat lungefunktion, og for at få pumpet mere blod til lungerne, som har øget modstand i blodkarrene pga. arvæv, sker der øget aktivitet af hjertets højre side, som forstørres ( højresidigt hjertesvigt ). Det er desuden vist, at silikose øger risikoen for at få tuberkulose og lungekræft .

Ved asbestose ser man også en forringelse af lungefunktionen, hvilket kan ses i meget varierende grader. Der tilkommer efterfølgende vejrtrækningsproblemer og forstørrelse af højre hjertehalvdel.

Ved asbestose kan der opstå alvorlige komplikationer, da sygdommen er forbundet med flere tilfælde af lungekræft og kræft i lungehinden (mesotheliom). Denne risiko øges rigtig meget (op til 60 gange), hvis personen samtidig er ryger.

Forebyggelse af støvlunger

Sygdommen kan forebygges ved at undgå at udsætte sig selv for de nævnte stoffer. Hvis man skal fjerne gamle tagplader eller lignende, er det vigtigt at benytte maske, hvis man er i tvivl, om der kunne være tale om asbestholdige materialer.


Definition og årsager


Støvlunger er en fællesbetegnelse for forskellige tilstande, hvor der er ophobet støvpartikler i lungerne. Partiklerne forårsager inflammation (betændelsesreaktion) og efterfølgende bindevævs- og arvævsdannelse med nedsat lungefunktion til følge. De hyppigste årsager er arbejde med asbest og silikakorn, som er små dele af sten.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Lungerne er ikke gode til at udskille de små partikler, og derfor vil de kunne lave skader i lungevævet mange år efter, at man har været udsat for dem. Kroppen reagerer på skaderne med udvikling af arvæv, som med tiden øges og gør, at mængden af normalt lungevæv mindskes. Dette kaldes interstitiel lungesygdom og forårsager, at lungerne mister deres elasticitet, hvilket har betydning for vejrtrækningsfunktionen.

Tilstanden benævnes efter det stof, som støvpartiklen kommer fra, dvs. asbestose ved asbest, silikose ved silikakorn etc.

Silikose

Silikose er en sygdom, der opstår hos personer, som udsættes for stenstøv. Det ses typisk hos støberiarbejdere, minearbejdere, stenhuggere, stenblæsere og arbejdere inden for byggebranchen.

Ved indånding af disse partikler aktiveres immunforsvaret, og der kommer en kraftig inflammation i lungerne. Dette medfører, at arkitekturen i lungevævet ændres, og at mindre vævsdele i lungen dør.

Asbestose

Asbestose er en lungesygdom, som opstår efter længerevarende udsættelse for partikler af asbestfibre. Asbest brugtes primært i tagplader, isolering og gulve. Tidligere blev asbest også brugt hyppigt som rør-isolering. Stoffet anvendes ikke længere i dag, og de, som udsættes for asbest, er personer, som fjerner eller demonterer tidligere anlagte asbestplader. Det kræver en relativ stor grad af udsættelse for asbest, før man bliver syg, og derfor er sygdommen i dag sjælden i Danmark.

Asbestfibre aflejres i lungevævet, og lungerne har svært ved at udskille dem. Derved opstår der som nævnt en kraftig inflammation, og arkitekturen ændres. Især påvirkes lungehinden, som kan fortykkes pga. bindevævsdannelse og forkalkning.

Andre former for støvlunger kan stamme fra blandt andet aluminium, jern, beryllium og kadmium.

Forandringerne i lungevævet er afhængigt af typen og mængden af de indåndede stofpartikler, af hvor lang tid påvirkningen har fundet sted, samt forekomsten af infektioner i lungerne.

Symptomer på støvlunger

Symptomerne på ovennævnte sygdomme er sjældent hurtigt indsættende. Op til år efter udsættelsen er ophørt, sker der en langsom udvikling, og der opstår som regel anstrengelsesudløst vejrtrækning og tør hoste. Sent i forløbet kan der desuden opstå ændrede negle ved asbestose. Påvirkningen af lungefunktionen varierer (se Forløb og komplikationer nedenfor).

Forholdsregler og diagnose

Hvis man har været udsat for de nævnte partikler og føler nogle af ovenstående symptomer, bør man søge læge. Begge lungesygdomme er sjældne og bør undersøges af en speciallæge. I første omgang vil der blive lyttet på lungerne med et stetoskop, blive taget et røntgen af brystkassen, og i nogle tilfælde udføres også en CT scanning . For at danne sig et indtryk af lungefunktionen laves også en lungefunktionsundersøgelse.

Ved silikose er der et meget karakteristisk udseende, når man kigger på en vævsprøve i et mikroskop, og lægen kan derfor let stille diagnosen.

Ved asbestose kan man se såkaldte asbestlegemer ved mikroskopi af lungevæv, og derfor kan diagnosen forholdsvis let stilles, når den sammenholdes med sygehistorien.

Behandling af støvlunger

Der findes ingen umiddelbar behandling af disse sygdomme.

I nogle tilfælde kan det hjælpe med astmamedicin, som udvider luftvejene.

Forløb og komplikationer

Mange tilfælde af silikose forløber stille og roligt, og der er ikke stor påvirkning af lungefunktionen. Ved sværere tilfælde opstår der kraftigt nedsat lungefunktion, og for at få pumpet mere blod til lungerne, som har øget modstand i blodkarrene pga. arvæv, sker der øget aktivitet af hjertets højre side, som forstørres ( højresidigt hjertesvigt ). Det er desuden vist, at silikose øger risikoen for at få tuberkulose og lungekræft .

Ved asbestose ser man også en forringelse af lungefunktionen, hvilket kan ses i meget varierende grader. Der tilkommer efterfølgende vejrtrækningsproblemer og forstørrelse af højre hjertehalvdel.

Ved asbestose kan der opstå alvorlige komplikationer, da sygdommen er forbundet med flere tilfælde af lungekræft og kræft i lungehinden (mesotheliom). Denne risiko øges rigtig meget (op til 60 gange), hvis personen samtidig er ryger.

Forebyggelse af støvlunger

Sygdommen kan forebygges ved at undgå at udsætte sig selv for de nævnte stoffer. Hvis man skal fjerne gamle tagplader eller lignende, er det vigtigt at benytte maske, hvis man er i tvivl, om der kunne være tale om asbestholdige materialer.