Førstehjælp Stands ulykken Artikel

Lær hvordan du lære førstehjælp ved ulykker. Læs om hvordan du standser afspærrer ulykkesstedet, og lær om hvordan du hurtigt kan skabe dig et overblik over ulykkens omfang

Overblik ved ulykken

Det er af stor betydning for den videre førstehjælp, at du fra starten skaber dig et overblik over situationen. Dermed bliver du bedst i stand til at planlægge førstehjælpen, at alarmere korrekt, og tage hensyn til risici.

Du skal således se, hvor mange der er kommet til skade, om der er fare for dig selv eller andre på uheldsstedet, om der skal tilkaldes hjælp, og evt. hvilken form hjælp.

Du kan også anvende en bil til afspærring
Du kan også anvende en bil til
afspærring

Sikring

  • Du skal altid tænke på at beskytte dig selv, de andre hjælpere og tilskuere, samt de tilskadekomne.

  • Ved et færdelsuheld skal du f.eks. sætte advarselstrekanter op. På landevej mindst 50m fra uheldsstedet og på motorvej mindst 100m fra uheldsstedet.

  • Du kan også anvende en bil som afspærring. Tænd advarselsblinket og anbring den i god afstand fra f.eks. tilskadekomne på kørebanen, sådan at den spærrer for anden færdsel.

  • Andre måder at standse ulykken på er f.eks. at trække en druknet op af vandet, at afbryde strøm ved el-ulykker, at afbryde kørende maskiner, eller at nødflytte den tilskadekomne.

  • Hvis du kommer til stede kort efter, at en brand er opstået, kan du ofte slukke den med en ildslukker.