Stoffer og deres virkning Artikel

Misbrug af stoffer. Læs om rusmidler (Stoffer) og deres virkning. Find inforamtion og forskellige rusmidler, misbrug og stoffer. Få viden om hash, speed, amfetamin og andre vanedannende rusmidler. Forebyg misbrug af rusmidler.


De enkelte stofgruppers kortsigtede og langsigtede virkning kan ses i nedenstående skema.

Der skal dog gøres opmærksom på, at de forskellige stoffers virkning kan variere fra person til person.

Nedenfor er angivet det typiske:

Stoffer

Effekt

Misbrugssymptomer

Virkninger ved lang tids brug

Amfetamin, Ecstacy, Kokain og andre
opkvikkende midler.

Stimulerer nervesystemet i hjernen.

Fjerner træthedsfølelse.

Nedsætter appetitten.

Forstærker sanseindtryk.

Vægttab.

Udvidede pupiller.

Søvnforstyrrelser.

Diarre.

Rystelser.

Forfølgelsesidéer.

Aggressivitet.
Psykose.

Svækkelse af immunsystemet.

Hjerterytme-forstyrrelser.

Depression.

Død ved overdosis.
Barbiturater og andre beroligende
midler (stesolid, valium,
fenemal mm.)
Døsighed.

Søvnighed.

Følelse af ro.
Sludrende og forvirret tale.

Ringe koordinations- og koncentrationsevne.

Nedsat åndedræt.
Søvnforstyrrelser.

Død ved overdosis.

Hukommelsesbesvær.

Leverpåvirkning.
Cannabis:
Hash og Marihuana
Beroligende.

Ændrer sindsstemningen.

Hallucinationer.
Røde øjne.

Latteranfald.

Drikke og spisetrang.

Angst og paranoia.
Koncentrations-
vanskeligheder.

Varig hjerneskade.

Psykose og skizofreni.
Opiater:
Opium, Heroin, Morfin, Ketogan,
Petidin og lign.
Stærkt smertestillende.

Opstemthed.

Angstdæmpende.

Øget selvvurdering.

Orgastisk følelse ved.

indsprøjtning i årerne.
Søvnforstyrrelser.

Vægttab.

Appetitløshed.

Bleghed.

Svingende humør.

Angst.

Små pupiller.
Død ved overdosis.

Underernæring.

Kraftige, dødelige
abstinenssymptomer.
Hallucinogener:
LSD og Meskalin (svampe)
Udtalte hallucinationer.

Oplevelser af mønstre, former og farver.
Søvnforstyrrelser.

Akut psykose.

Udvidede pupiller.

Sveden og sitren.
Ingen sikker viden.

Psykose.
Opløsningsmidler:
Lim, rengøringsmidler m.m.
Hallucination.

Opstemthed.

Bevidstløshed.
Varig hjerneskade.

Lever og nyreskade.

Død ved kvælning.