Stofskifte og motion Artikel

Kroppens stofskifte kræver 2 ting: brændstof i form af mad og ilt til forbrænding. Musklen er et stofskifteorgan, som er involveret i både fedtstofskiftet, kulhydratstofskiftet og proteinstofskiftet. Det har betydning for kroppens forbrænding om du dyrker motion med høj intensitet, moderat intensitet eller lav intensitet.

Musklerne påvirker stofskiftetKroppens stofskifte kræver 2 ting: Brændstof i form af føde og ilt til forbrænding. Musklen er et stofskifteorgan, som er involveret i både fedtstofskiftet, kulhydratstofskiftet og proteinstofskiftet. Det har betydning for kroppens forbrænding om du dyrker motion med høj intensitet, moderat intensitet eller lav intensitet

Stofskiftekondition

Stofskiftekondition er begrebet der anvendes, når der tales om, at fysisk aktivitet, selv ved lav intensitet, er med til at forebygge eventuelle livsstilssygdomme, dog kræver det en stor træningsmængde. Her er det ikke så vigtigt med intensiteten, det afgørende er den distance, man tilbagelægger.

Motioner mindst 30 min. og forbedre fedtforbrændingen

Når man taler om stofskiftekondition, kan denne forbedres ved frisk gang eller lignende aktiviteter 30 minutter om dagen de fleste af ugens dage. En anbefaling der også svarer til sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger.
Virkningen er naturligvis dobbelt så effektiv ved 60 minutters daglig motion. Ved længerevarende fysisk aktivitet af lav intensitet øges fedtforbrændingen markant, da man som trænet person har større evne til fedtforbrænding end utrænet.

Musklerne har brug for brændstoft

Skeletmuskulaturen kan bruge både kulhydrat og fedt som brændstof til muskelarbejde. I hvile dominerer fedtsyrerne, men under muskelarbejde stiger kulhydrats andel som brændstof, hvilket betyder at kulhydrats bidrag til stofskiftet stiger i takt med arbejdsintensiteten.
Musklerne indeholder kun en lille mængde fedt, der kan bruges til energi. Der frigøres derfor konstant frie fedtsyrer fra fedtvævet, som transporteres med blodet til musklerne.

Motionsprogrammer, hvor bestanddelen til forbrænding er kulhydrat, og ikke fedt, kan udløse en kompensatorisk sult og dermed risiko for en øget energiindtagelse.

Intensitet og varighed

Tilstedeværelsen af ilt er afgørende når man skal udføre mere langvarigt muskelarbejde. Udover den mængde energi, selve arbejdet koster, vil energiomsætningen også være øget i en periode efter arbejdet, afhængig af arbejdets intensitet og varighed.

Muskelarbejde - lav intensitet

Når et muskelarbejde kræver 30-40 % af en persons maksimale iltoptagelse (alm. gang/lav arbejdsintensitet), vil energien stamme ligeligt fra kulhydrat og fedt - dog vil energien hovedsageligt stamme fra fedt, jo længere arbejdet varer.

Hvis der indtages blot en lille mængde kulhydrat undervejs, kan arbejde på dette niveau udføres i mange timer.

Muskelarbejde - moderat intensitet

Når et muskelarbejde kræver 60-70 % af en persons maksimale iltoptagelse (moderat arbejdsintensitet), vil ca. 2/3 af energien komme fra kulhydrat og kun ca. 1/3 fra fedt - dog er den totale mængde fedt, der forbrændes pr. tidsenhed, stor ved dette niveau.

Andelen af fedt, som forbrændes, er mindre end ved lav arbejdsintensitet, men den totale energiomsætning er større, hvilket kompenserer for dette. Resultatet er at man forbrænder ca. 30 % mere fedt pr. tidsenhed ved 60-70 % (moderat) end ved 30-40 % (lav).

Moderat arbejde reducerer hurtigt kulhydrat indholdet i musklerne (de første 20-30 minutter), derefter reduceres indholdet gradvist til lagrene er udtømte. Når kulhydratlagre i både muskler og lever er udtømte, er individet udmattet, dette betyder en maksimal arbejdstid på ca. 2-3 timer.
Kulhydratindtag kan bidrage til at opretholde blodsukkerkoncentrationen, men man kan ikke indtage så meget, at det kompenserer for kulhydratoptagelsen fra blodet.

Muskelarbejde - høj intensitet

Når et muskelarbejde kræver 85-95 % af en persons maksimale iltoptagelse (hård arbejdsintensitet), er det dominerende brændstof kulhydrat.

Glukoseoptagelsen i skeletmuskulaturen er større end ved moderat arbejdsintensitet, men på grund af kort arbejdstid, optager musklerne totalt set mindre mængder kulhydrat fra blodet.

Alle beregninger peger dog på, at udelukkende kulhydrat anvendes som brændstof på høje arbejdsintensiteter som disse. Ved denne arbejdsintensitet kan man blive udmattet når som helst mellem 15 og 60 minutters arbejde.