Sukkersyge (diabetes) og graviditet Artikel

Sukkersyge kan give komplikationer under graviditet. En velreguleret diabetes er bedst for graviditeten. Læs om forholdsregler ved diabetes og graviditet. Læs om behandling af diabetes og graviditet.

Definition og årsager

Sukkersyge (diabetes) medfører øget risiko for komplikationer under graviditet og fødsel. Derfor er det vigtigt, at sygdommen er diagnosticeret og velbehandlet hos den gravide kvinde. Et par ud af tusinde kvinder har allerede diabetes, når de bliver gravide (prægestationel diabetes). I reglen er dette Type I diabetes (insulinkrævende diabetes). Se iøvrigt under Sukkersyge (diabetes).

Et par ud af hundrede kvinder udvikler en midlertidig sukkersyge i starten af graviditeten, hvor deres organisme bliver dårligere til at regulere blodsukkeret (gestationel diabetes). Denne svinder i reglen efter fødslen.

Symptomer på sukkersyge i graviditeten

Som regel når kvinden ikke at udvikle symptomer på sukkersyge i graviditeten, da der screenes for sukker i urinen hos kvindens egen læge. Symptomerne er ikke anderledes end ved diabetes hos den ikke gravide. Her er de hyppigste øget tørst og urinproduktion samt træthed. De to sidstnævnte er i sig selv også noget, de fleste kvinder oplever under den normale graviditet.

Forholdsregler og diagnose af sukkersyge i graviditeten

Kvinder, der har diabetes i forvejen, skal allerede inden de påtænker sig at bliver gravide have kontaktet deres egen læge. Det er vigtigt at indtage en sund kost under graviditeten og følge sit blodsukker nøje, og sørge for at det er velreguleret.

Ofte vil insulinbehovet falde i starten af graviditeten og stige betydeligt senere, for lige efter fødslen at falde drastisk.

Kvinder, der ikke tidligere har haft diabetes, men som pludselig udvikler glukoseintolerance under graviditeten (gestationel diabetes), vil som regel blive opdaget, da der findes sukker i de rutinemæssige urinprøver, der afgives ved konsultationerne under graviditeten.

Hvis der er mistanke om gestationel diabetes, kan lægen få udført en såkaldt glukosebelastningstest, der er beskrevet under sukkersyge.

Behandling af sukkersyge i graviditeten

Som nævnt er kost og nøje kontrol af blodsukker den vigtigste behandling og forebyggelse af sukkersyge under graviditeten.

Ca. en femtedel af de kvinder, der får konstateret gestationel diabetes, skal behandles med insulin. De resterende klarer sig udelukkende på kostregulering.

For at mindske risikoen for komplikationer under fødslen, vil man til tider sætte fødslen igang et par uger før termin, enten medikamentelt (der virker ve-stimulerende) og med hindesprængning (hvor der laves hul i fosterhinderne), alternativt ved kejsersnit.

Forløb og komplikationer

De almindelige komplikationer til graviditet som forhøjet blodtryk , for tidlig fødsel og for meget fostervand (polyhydramnios) er hyppigere hos kvinder med diabetes.

Derudover er der øget risiko for abort og misdannelser. Det er også oftere nødvendigt at udføre kejsersnit hos moderen med diabetes. Nyfødte børn af kvinder med diabetes er i reglen også noget større, som følge af øget fedtproduktion.

Kvinder, der har haft gestationel diabetes, er i øget risiko for at udvikle diabetes senere i livet, og de bør derfor hyppigere ses hos deres egen læge, mhp. udvikling af sukkersyge.