Sundhed og Fitness Artikel


Kilde: www.lottepaarup.dk og www.denintelligentekrop.dk

Som fysioterapeut med mange forskellige berøringsflader er det en meget spændende udvikling at følge med i det 20.århundredes store fokusering på krop og sundhed.

At sundhed er blevet en livsstil, er gammelt nyt for de fleste. Overalt i samfundet er der fokus på sundhed og velvære - det er blevet en "big-buisness", som vokser med en enorm fart... Vi befinder os i en jungle af tilbud, som den enkelte må forholde sig til i forhold til individuelle lyster
og behov. Det er desværre bare ikke nogen let sag, som almindelig dødelig at forholde sig til alle disse lovprisninger, postulater, myter, metoder, produkter, som vi møder overalt!

Hvad er sundhed? De fleste ville sige; at spise fornuftigt, dyrke motion, ingen rygning, ingen overvægt, og ellers være glad og tilfreds i sindet. Dette lyder umiddelbart ganske simpelt, men alligevel har alt for mange mennesker på denne klode store problemer med overvægt, dårlig fysisk
tilstand, ryg problemer og meget andet. Naturligvis spiller nutidens stillesiddende liv og arbejde samt yderst komfortable transport muligheder en stor rolle. Samfundet bugner af materielle goder og velstand, men du kan desværre ikke købe dig til sundhed - glem det! Det koster
opmærksomhed, omtanke og ansvar, som kun den enkelte kan gøre noget ved.

De senere år har fitness branchen været trendsættende med hensyn til den sunde og smukke krop, ja ligefrem hvad der karakteriserer et godt og klogt menneske - nemlig den veltrimmede krop, der lever et
fedtfattigt og "smart" liv. Dette kan opfattes en smule provokerende, men er egentlig bare nævnt for at kunne skildre nutidens positive udvikling indenfor denne verden. Der er ikke længere kun plads til de unge og smarte - nej, gruppen af besøgende i landets fitness centre bliver større og større med mange forskellige typer af kunder og aldersgrupper.

Gruppen af træningsaktive mennesker fra 30 år opefter stiger drastisk i øjeblikket, og vil fortsat gennemgå denne udvikling de næste mange år - længere levealder samt en voksende ældre gruppe, hvor træning er en almindelig del af en sund livsstil. Denne udvikling vil uden tvivl fortsætte - fremtiden byder på bred folkelig fitness.

En ny type af træningscentre vil skyde op og udvikle sig til noget, der mere svarer til et sundhedscenter. Et sted hvor fokus ligger på det hele menneske, ikke kun på den kosmetiske side af det at træne. Samtidig lægges vægt på funktionalitet med en brugervenlig service. Det er flotte
ord, men ikke desto mindre de krav som vi som brugere/kunder stiller i dag.

Kravene til den faglige kompetence, som den enkelte mødes med derude omkring, bliver større og større i takt med øget oplysning og viden blandt befolkningen. Denne tråd følges op af et stigende antal forskellige træningsudbud - alt lige fra traditionel fitness og aerobic til yoga, ryg træning, kampsport, funktionel træning, aqua, dans, løbeture i det fri og meget mere. Herudover kommer tilbud om børnepasning, massage og fysioterapi, café miljø, frisør, psykolog, kostvejleder og lignende. Ikke mindst er kravene om personlig betjening og service af stor betydning - også personlig træning og vejledning/rådgivning.

USA er som altid (næsten) forbillede for Europa, hvilket vi i denne sammenhæng kan bruge til at se på den spændende udvikling, der ses i koblingen fitness og terapi - hvor begreber som "Medical Fitness", "Fitness-Therapy" og "Health & Wellness" eksisterer i praksis. Denne udvikling ér heldigvis allerede startet i Danmark, hvor vi blandt andet ser en masse fysioterapi klinikker, åbne op for så kaldt "rask-træning", med mulighed for fortsat træning på egen hånd, når en patient ikke længere er i behandling. Der ses lige så holdtræning på klinikkerne for alle og enhver, i form af Rygtræning, Terarobics, Boldtræning m.v.

Denne mellemgruppe af mennesker, som er færdig med behandling, eller som bare har en eller anden skavank, eller som endelig bare gerne vil tage ekstra vare på sin krop - ja, denne gruppe er kæmpe stor, hvilket betyder at fremtiden kommer til at byde på træningstilbud herfor. Dette kræver dog bare et stigende og større samarbejde imellem fysioterapeuter og træningseksperter, for at begge parter kan lære af hinanden og finde frem til fælles behov.

Det er branchen, som sætter dagsordenen - hvad er in - hvad er god træning m.v. Det er nemlig også branchen, som har som har den faglige kompetence. Det er både brugere og udbydere, som sætter dagsordenen - det vil sige, at kunden har nogle behov, forventninger og en viden. Dette modsvares af instruktøren, der har en indsigt og viden om træningens muligheder og fordele, som kan bruges til at give kunden positive oplevelser. Et eksempel kunne være, at føre en træt, udbrændt og stresset type ind i yogaens verden, for derefter måske at få et andet syn på sin træning. Det kunne også være en person, som ihærdigt forsøger at få en flad mave, men der trænes faktisk forkert, hvis dette er målet - jamen kunden ved måske ikke bedre - det gør VI - hvis ikke, er det tiden at uddanne sig - det er vejen til succes for ALLE parter!

Hvis DU som kunde stiller krav, skal VI som udbydere gøre vores ypperste for at dygtiggøre os, for at kunne gøre det bedste for DIG, og forsøge at efterleve livsstilens krav! Stil krav!!!

Miraklernes tid er forbi - det har man sagt i mange år - men det passer nu stadigvæk vældig godt, når det drejer sig om træning og resultater - resultater kræver viden, planlægning, motivation og vilje. Men det er vigtigt at slå fast, at lidt er bedre end ingenting. Husk også på det faktum, at det er langt sundere rent helbredsmæssigt at være kraftig og trænet, end slank og utrænet. Sundhed er et sundt legeme og en sund sjæl. For at opnå dette, er det nødvendigt at tænke bredt og fokusere langt mere på den brede og kvalitative del af træningen end på det mere kvantitative og kosmetiske.

Sagt på en anden måde; at være mere indre orienteret end kun at fokusere på det ydre - og at have øje for træningens mange andre effekter som: nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme, nedsat risiko for aldersdiabetes, nedsat risiko for ryg problemer osv. Fitnesscenteret er med til at påvirke den enkeltes adfærd i dagligdagen. Her tænkes blandt andet på ændring af kostvaner, generelle fysiske aktivitetsniveau, stressniveau, fysiske belastninger, kropsbevidsthed og kropsholdning.

At træne i et motionscenter bør give den enkelte en fysisk, mental og miljømæssig oplevelse. Det er ikke længere et spørgsmål om, at du bare skal træne for at træne - der er komme en bredere forståelse for effekten af træning, hvor der er plads til alle! Spørgsmålet er så; om vi skal opfinde "en ny dyb tallerken"? Måske skal vi bare finde "back to basic"!

Kilde: www.lottepaarup.dk og www.denintelligentekrop.dk

Som fysioterapeut med mange forskellige berøringsflader er det en meget spændende udvikling at følge med i det 20.århundredes store fokusering på krop og sundhed.

At sundhed er blevet en livsstil, er gammelt nyt for de fleste. Overalt i samfundet er der fokus på sundhed og velvære - det er blevet en "big-buisness", som vokser med en enorm fart... Vi befinder os i en jungle af tilbud, som den enkelte må forholde sig til i forhold til individuelle lyster
og behov. Det er desværre bare ikke nogen let sag, som almindelig dødelig at forholde sig til alle disse lovprisninger, postulater, myter, metoder, produkter, som vi møder overalt!

Hvad er sundhed? De fleste ville sige; at spise fornuftigt, dyrke motion, ingen rygning, ingen overvægt, og ellers være glad og tilfreds i sindet. Dette lyder umiddelbart ganske simpelt, men alligevel har alt for mange mennesker på denne klode store problemer med overvægt, dårlig fysisk
tilstand, ryg problemer og meget andet. Naturligvis spiller nutidens stillesiddende liv og arbejde samt yderst komfortable transport muligheder en stor rolle. Samfundet bugner af materielle goder og velstand, men du kan desværre ikke købe dig til sundhed - glem det! Det koster
opmærksomhed, omtanke og ansvar, som kun den enkelte kan gøre noget ved.

De senere år har fitness branchen været trendsættende med hensyn til den sunde og smukke krop, ja ligefrem hvad der karakteriserer et godt og klogt menneske - nemlig den veltrimmede krop, der lever et
fedtfattigt og "smart" liv. Dette kan opfattes en smule provokerende, men er egentlig bare nævnt for at kunne skildre nutidens positive udvikling indenfor denne verden. Der er ikke længere kun plads til de unge og smarte - nej, gruppen af besøgende i landets fitness centre bliver større og større med mange forskellige typer af kunder og aldersgrupper.

Gruppen af træningsaktive mennesker fra 30 år opefter stiger drastisk i øjeblikket, og vil fortsat gennemgå denne udvikling de næste mange år - længere levealder samt en voksende ældre gruppe, hvor træning er en almindelig del af en sund livsstil. Denne udvikling vil uden tvivl fortsætte - fremtiden byder på bred folkelig fitness.

En ny type af træningscentre vil skyde op og udvikle sig til noget, der mere svarer til et sundhedscenter. Et sted hvor fokus ligger på det hele menneske, ikke kun på den kosmetiske side af det at træne. Samtidig lægges vægt på funktionalitet med en brugervenlig service. Det er flotte
ord, men ikke desto mindre de krav som vi som brugere/kunder stiller i dag.

Kravene til den faglige kompetence, som den enkelte mødes med derude omkring, bliver større og større i takt med øget oplysning og viden blandt befolkningen. Denne tråd følges op af et stigende antal forskellige træningsudbud - alt lige fra traditionel fitness og aerobic til yoga, ryg træning, kampsport, funktionel træning, aqua, dans, løbeture i det fri og meget mere. Herudover kommer tilbud om børnepasning, massage og fysioterapi, café miljø, frisør, psykolog, kostvejleder og lignende. Ikke mindst er kravene om personlig betjening og service af stor betydning - også personlig træning og vejledning/rådgivning.

USA er som altid (næsten) forbillede for Europa, hvilket vi i denne sammenhæng kan bruge til at se på den spændende udvikling, der ses i koblingen fitness og terapi - hvor begreber som "Medical Fitness", "Fitness-Therapy" og "Health & Wellness" eksisterer i praksis. Denne udvikling ér heldigvis allerede startet i Danmark, hvor vi blandt andet ser en masse fysioterapi klinikker, åbne op for så kaldt "rask-træning", med mulighed for fortsat træning på egen hånd, når en patient ikke længere er i behandling. Der ses lige så holdtræning på klinikkerne for alle og enhver, i form af Rygtræning, Terarobics, Boldtræning m.v.

Denne mellemgruppe af mennesker, som er færdig med behandling, eller som bare har en eller anden skavank, eller som endelig bare gerne vil tage ekstra vare på sin krop - ja, denne gruppe er kæmpe stor, hvilket betyder at fremtiden kommer til at byde på træningstilbud herfor. Dette kræver dog bare et stigende og større samarbejde imellem fysioterapeuter og træningseksperter, for at begge parter kan lære af hinanden og finde frem til fælles behov.

Det er branchen, som sætter dagsordenen - hvad er in - hvad er god træning m.v. Det er nemlig også branchen, som har som har den faglige kompetence. Det er både brugere og udbydere, som sætter dagsordenen - det vil sige, at kunden har nogle behov, forventninger og en viden. Dette modsvares af instruktøren, der har en indsigt og viden om træningens muligheder og fordele, som kan bruges til at give kunden positive oplevelser. Et eksempel kunne være, at føre en træt, udbrændt og stresset type ind i yogaens verden, for derefter måske at få et andet syn på sin træning. Det kunne også være en person, som ihærdigt forsøger at få en flad mave, men der trænes faktisk forkert, hvis dette er målet - jamen kunden ved måske ikke bedre - det gør VI - hvis ikke, er det tiden at uddanne sig - det er vejen til succes for ALLE parter!

Hvis DU som kunde stiller krav, skal VI som udbydere gøre vores ypperste for at dygtiggøre os, for at kunne gøre det bedste for DIG, og forsøge at efterleve livsstilens krav! Stil krav!!!

Miraklernes tid er forbi - det har man sagt i mange år - men det passer nu stadigvæk vældig godt, når det drejer sig om træning og resultater - resultater kræver viden, planlægning, motivation og vilje. Men det er vigtigt at slå fast, at lidt er bedre end ingenting. Husk også på det faktum, at det er langt sundere rent helbredsmæssigt at være kraftig og trænet, end slank og utrænet. Sundhed er et sundt legeme og en sund sjæl. For at opnå dette, er det nødvendigt at tænke bredt og fokusere langt mere på den brede og kvalitative del af træningen end på det mere kvantitative og kosmetiske.

Sagt på en anden måde; at være mere indre orienteret end kun at fokusere på det ydre - og at have øje for træningens mange andre effekter som: nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme, nedsat risiko for aldersdiabetes, nedsat risiko for ryg problemer osv. Fitnesscenteret er med til at påvirke den enkeltes adfærd i dagligdagen. Her tænkes blandt andet på ændring af kostvaner, generelle fysiske aktivitetsniveau, stressniveau, fysiske belastninger, kropsbevidsthed og kropsholdning.

At træne i et motionscenter bør give den enkelte en fysisk, mental og miljømæssig oplevelse. Det er ikke længere et spørgsmål om, at du bare skal træne for at træne - der er komme en bredere forståelse for effekten af træning, hvor der er plads til alle! Spørgsmålet er så; om vi skal opfinde "en ny dyb tallerken"? Måske skal vi bare finde "back to basic"!