Sygdomme og førstehjælp Artikel

Sygdomme kan være livstruende, og kan kræve førstehjælp på samme måde som skader forårsaget af ulykker. En række alvorlige sygdomme kan medføre bevidstløshed, shock, kraftige smerter, kramper og vejrtrækningsproblemer. Læs mere om Sygdomme og førstehjælp, symptomer på boldprop i hjerte og førstehjælp,

Sygdomme kan være livstruende, og kan kræve førstehjælp på samme måde som skader forårsaget af ulykker. En række alvorlige sygdomme kan medføre bevidstløshed, shock, kraftige smerter, kramper og vejrtrækningsproblemer.

Førstehjælp til sygdomme

Har du en syg i familien, bør du sætte dig ind i sygdommens symptomer og den førstehjælp, du evt. kan give, og du skal altid tilkalde en ambulance ved sygdomme, der medfører bevidstløshed i mere end et par minutter, shock eller meget stærke smerter.

Førstehjælpen til syge prioriteres efter de vigtigste symptomer, altså først bevidstløshed, derefter shock, så smerter. Desuden er der ved nogle sygdomme en speciel førstehjælp.

Blodprop i hjertet

Hjerte-kar sygdomme er blandt de almindeligste dødsårsager, og forårsager ofte blodprop i hjertet.

Symptomerne på blodprop i hjertet er:

  • Centrale brystsmerter, evt. med udstråling til venstre arm, hals eller ryg
  • Åndenød / forøget åndedræts frekvens
  • Bleg og kold svedende (shock)
  • Kvalme og opkast
  • Angst
  • Bevidstløshed

Førstehjælp

  • Ring 1-1-2 og beskriv symptomerne
  • Personen lejres halvt siddende
  • Giv psykisk førstehjælp
  • Ved bevidstløshed, giv hjerte-lunge-redning