Sygesikring Artikel

Sygesikringsbeviset er borgernes dokumentation for, at de har ret til ydelser fra sygesikringen. Man skal derfor medbringe beviset ved alle henvendelser til læger og ved andre former for behandling, hvor sygesikringen giver tilskud, ikke nødvendigt hos skoletandlæge og kommunal tandpleje.

Sygesikringsbeviset har også en stregkode og en magnetstribe, så oplysningerne kan aflæses elektronisk. Stregkoden indeholder personnummeret. Magnetstriben rummer de samme oplysninger, som kan læses på sygesikringsbeviset, plus lægens afregningsnummer med sygesikringen, hvis man er gruppe 1-sikret.

Du kan skifte til gruppe 1, når du har været gruppe 2-sikret i 12 måneder. Du skal betale et gebyr på 145 kr for et nyt sygesikringbevis.

Er der brud på beviset, og er det mindst 4 år gammelt, kan det dog udskiftes gratis ved henvendelse til din kommune.

Det koster også 145 kr. i dag, hvis man har tabt sit sygesikringsbevis og skal have et nyt.

Denne tekst er opdateret i november 2004