Symptomer på multipel sklerose artikel

Multipel sklerose (MS) kan vise sig på mange forskellige måder, når man første gang oplever symptomer på sygdommen, da denne rammer forskellige dele af hjernen. Siden hen bliver sygdombilledet mere ensartet. Læs om symptomer på Multipel Sklerose her

Multipel sklerose (MS) kan vise sig på mange forskellige måder, når man første gang oplever symptomer på sygdommen, da denne rammer forskellige dele af hjernen. Siden hen bliver sygdombilledet mere ensartet. Læs om symptomer på Multipel Sklerose her

Symptomer ved debut af multipel sklerose

Multipel sklerose (MS) kan vise sig på mange forskellige måder, når man første gang oplever symptomer på sygdommen, da denne rammer forskellige dele af hjernen.Hyppigst opstår symptomerne ret hurtigt i løbet af én eller flere dage. De fleste oplever kun et symptom, men enkelte har flere symptomer på en gang. De hyppigste symptomer er:
 • Føleforstyrrelser: Nedsat følesans, stikken eller prikken, fornemmelse af, at f.eks. en arm sover.
 • Nedsat kraft i et eller flere lemmer.
 • Synsnedsættelse: Kan ses i meget varierende grader fra let sløret syn til total blindhed, oftest ledsaget af smerter bag øjet, særligt ved bevægelse af øjet.
 • Dobbeltsyn.
Det er karakteristisk, at disse symptomer oftest forsvinder helt igen i løbet af dage til uger.

Læs mere om multipel sklerose her

Symptomer i sygdomsforløbet af multipel sklerose

Der kan ligesom ved debutsymptomerne være nogen forskel på, hvad den enkelte oplever, men sygdomsbilledet bliver efterhånden mere ensartet. Følgende ses hyppigt:
 • Træthed/energiløshed: Dette kaldes også fatigue. Det er en udtalt træthed, hvor det ikke hjælper at sove eller hvile sig, og dette er for mange invaliderende i sig selv.
 • Lammelser: Dette kan ramme både arme og ben og kan involvere et enkelt eller alle 4 lemmer. I begyndelsen mærkes hurtig udtrætning, som efterfølges af nedsat kraft i muskler, for til sidst at blive total lammelse. I forbindelse med lammelsen ses ofte, at musklerne bliver spastiske, dvs. krampagtigt trækker sig sammen.
 • Nedsat syn af varierende sværhedsgrad: Evt. total blindhed eller blot en blind plet i synsfeltet.
 • Lammelse af øjenmuskler, således at der opstår dobbletsyn, da øjenakserne ikke kan holdes parallelle.
 • Ufrivillig vandladning
 • Gentagne blærebetændelser
 • Problemer med at koordinere bevægelser.
 • Føleforstyrrelser: Stikkende, prikkende eller brændende fornemmelser, nedsat følesans særligt for berøring, smerte og temperatur.
 • Smerter: Dette er ofte kroniske smerter med brændende fornemmelser eller følelse af elektriske stød ud i arme eller ben. Der kan også være smerter fra spastiske muskler, eller hos ganske få smerter i ansigtet (se Trigeminusneuralgi ).
 • Depression .
 • Demens : Ses sjældent før efter mange års sygdom.
 • Følelsesmæssig affladning: Det ses ikke helt sjældent, at patienter med multipel sklerose har et overfladisk og overdrevent ubekymret forhold til deres sygdom.

Forløbsformer af multipel sklerose

Multipel sklerose kan udvikle sig meget forskelligt og give forskellige symptomer fra person til person. De hyppigste forløbsformer er:
 • Attakvist forløb: Der kommer periodevis opblussen (attak) af de nævnte symptomer, der så forsvinder igen. Der kan være uger til år mellem hvert attak, og i begyndelsen vil symptomerne ofte forsvinde helt i perioden mellem attaks, men efter længere tids sygdom vil der forblive en rest af symptomet efter overstået attak.
 • Sekundært progredierende forløb: Dette ses efter varierende periode (typisk 5-20 år) med et attakvist forløb og dækker over, at der nu langsomt, men kontinuerligt sker en forværring i tilstanden.
 • Primært progredierende forløb: Ganske få patienter oplever aldrig attakker, men oplever fra begyndelsen en langsom fremadskridende nedsættelse af forskellige funktioner.
 • Godartet (benignt) forløb: Ca. 1/5 af alle multipel sklerose patienter udvikler aldrig eller kun meget langsomt alvorligt handicap. Således vil disse efter 15 år stadig være fuldt arbejdsdygtige og kun have moderate gener.
 • Ondartet (malignt) forløb: Meget få har et meget aggressivt forløb, hvor alvorligt handicap udvikles i løbet af måneder, evt. med døden til følge.

Læs også om diagnosticering af multipel sklerose her

Relaterede artikler

artikel

Knogleskørhed - forebyggelse og sundhedsfremme

I mange tilfælde opstår de første knogleskørhedsbrud fra 60-års alderen. De...

Redaktionen 18/01/2009
artikel

Knogleskørhed hos mænd - Forebyggelse og behandling

De fleste opfatter knogleskørhed som en sygdom, der primært rammer kvinder ...

Redaktionen 12/06/2006
artikel

Knogleskørhed og hormonbehandling

Der er flere faktorer forbundet med øget risiko for knogleskørhed, hvor den...

Redaktionen 23/05/2006
artikel

Nyttig viden om knogleskørhed

Læs mere om nyttig viden om knogleskørhed, som bl.a. bløde knogler, knogleb...

Redaktionen 18/01/2009
artikel

Knoglebrud (Frakturer)

Et knoglebrud (en fraktur) er en tilstand, hvor knoglen udsættes for større...

Redaktionen 19/10/2006
artikel

Slut med gamle svæklinge

Slut med gamle svæklinge. Mangel på et vigtigt antioxiderende enzym ser ud ...

Redaktionen 11/09/2006
artikel

Større behov for B12-vitamin

Større behov for B12-vitamin. Midaldrende og ældre kvinders behov for B12-...

Redaktionen 15/10/2019
artikel

Generelt om knogleskørhed

Man taler om knogleskørhed (osteoporose) når der er forsvundet så meget af ...

Redaktionen 18/01/2009
artikel

Spontan abort

En spontan abort er afstødning af fosteret før udløbet af 22. graviditetsug...

Redaktionen 09/03/2007