Tandblegning med laser Artikel

En tandblegning med laser anvendes til 8 forreste tænder i over- og undermund. Laser behandlingen er hurtigere end traditionel tandblegning, og holder op til 4 år.

Baggrund for tandblegning


Tænder bliver livet igennem udsat for farvepåvirkning fra forskellig mad og drikkevarer såsom kaffe, te, rødvin, lakrids og tobak. Tænderne vil som følge heraf blive mørkere. Nu har man mulighed for på effektiv vis at gøre tænderne lysere igen. Det aktive stof, der anvendes til tandblegning, har været kendt og anvendt i mere end hundrede år, og er anerkendt af tandlæger som et sikkert og effektivt stof.

Hvordan bleges tænderne?


Tænderne renses med en pudsecreme. Der lægges derefter en barriere på tandkødskanten for at beskytte denne, og der påføres gel på tænderne. Gelen aktiveres med laserlys i 15 sekunders intervaller og gentages efter behov nogle gange hvorved tænderne bleges.

Hvordan føles det?


I forbindelse med behandlingen kan der være en kortvarig varmepåvirkning. Behandlingen tager ca. en halv time.

Hvilke tænder kan bleges?


Behandlingen omfatter fronten af de forreste 8 tænder i over- og undermunden. Tandblegningsbehandlingen er ikke beregnet til kroner, facader og plastfyldninger, da det kun er emaljen på tænderne, der kan bleges. Hvis der er plastfyldninger skal disse måske udskiftes efter blegningen, hvis de ser for gule ud i forhold til tænderne.

Er der bivirkninger?


Der kan forekomme forbigående følsomhed for varme-kulde påvirkning i tænderne. Dette kan normalt vare fra en dag og op til 2 uger efter behandlingen.

Hvorfor vælge tandblegning med laser fremfor almindelig tandblegning?


Med laserteknikken forkortes den aktive proces ved blegningen i forhold til andre teknikker, derved undgår man den langvarige varmepåvirkning, som kan have betydning for kulde-varme følsomheden i tænderne senere. Behandlingstiden er kortere.

Hvem kan ikke behandles?


Der kan være personer, som er allergiske overfor de stoffer der er i blegningsgelen, og som derfor ikke tåler behandlingen. Behandlingen frarådes til gravide og ammende.

Er der forholdsregler efter behandlingen?


Indtagelse af stærkt farvende drikke- og madvarer frarådes 24 til 48 timer efter behandlingen, da tandoverfladen er lettere modtagelig for indfarvning i denne periode.

Hvor længe holder det?


Med god mundhygiejne og moderat påvirkning fra stærkt farvende drikkevarer kan blegningen holde i 2-4 år. Det individuelle resultat varierer dog med tandstruktur og personlige vaner.

Denne artikel er oprettet på Sundhedsguiden d. 02.05.06