Tavshedspligt tema

Sundhedspersoners tavshedspligt udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter skal kunne give fuldstændige oplysninger i tillid til, at disse oplysninger ikke gives videre til andre. Offentligt ansatte har tavshedspligt. Alle autoriserede sundhedspersoner har tavshedspligt. Medhjælpere er omfattet af den samme tavshedspligt.

Tavshedspligten er ikke absolut, men må afvejes i forhold til andre væsentlige hensyn og interesser opstillet i lovgivningen.
Fortrolige oplysninger kan eller skal videregives, hvis:

  1. patienten har givet samtykke til videregivelse
  2. sundhedspersonen ifølge lovgivningen har pligt til videregivelse
  3. sundhedspersonen eller modtageren handler i berettiget varetagelse af andres tarv, herunder patienten.
Vejledningen er generel og gælder både for det somatiske og det psykiatriske område, men når der er tale om indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling, kan særlige forhold gøre sig gældende.

Sundhedspersoners tavshedspligt udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter skal kunne give fuldstændige oplysninger i tillid til, at disse oplysninger ikke gives videre til andre. Offentligt ansatte har tavshedspligt. Alle autoriserede sundhedspersoner har tavshedspligt. Medhjælpere er omfattet af den samme tavshedspligt.

Tavshedspligten er ikke absolut, men må afvejes i forhold til andre væsentlige hensyn og interesser opstillet i lovgivningen.
Fortrolige oplysninger kan eller skal videregives, hvis:
  1. patienten har givet samtykke til videregivelse
  2. sundhedspersonen ifølge lovgivningen har pligt til videregivelse
  3. sundhedspersonen eller modtageren handler i berettiget varetagelse af andres tarv, herunder patienten.
Vejledningen er generel og gælder både for det somatiske og det psykiatriske område, men når der er tale om indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling, kan særlige forhold gøre sig gældende.

Artikler

artikel

Ubalance i underlivet

Symptomer som kløe, udflåd og svie i skeden lader mange kvinder tro, at de ...

Redaktionen 20/11/2007
artikel

Æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen

I æggestokkene, livmoderen og livmoderhalsen, kan der opstå sygdomme som bl...

Redaktionen 03/02/2009
artikel

Børnesygdomme

Det kan være svært at afgøre om et lille barn er sygt. Sommetider optræder ...

Redaktionen 23/01/2009
kategori

Sex og samliv

Sex, kærlighed og sensualitet er en vigtig del af livet - hele livet. Sex e...

Redaktionen 17/01/2009