Tavshedspligt - En patientrettighed tema

Sundhedspersoners tavshedspligt er en patientrettighed, som sikrer, at patientens helbredsoplysninger ikke videregives uden samtykke.

Sundhedspersoners tavshedspligt udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter skal kunne give fuldstændige oplysninger i tillid til, at disse oplysninger ikke gives videre til andre. Offentligt ansatte har tavshedspligt. Alle autoriserede sundhedspersoner har tavshedspligt. Medhjælpere er omfattet af den samme tavshedspligt.

Tavshedspligten er ikke absolut, men må afvejes i forhold til andre væsentlige hensyn og interesser opstillet i lovgivningen.
Fortrolige oplysninger kan eller skal videregives, hvis:
  1. patienten har givet samtykke til videregivelse
  2. sundhedspersonen ifølge lovgivningen har pligt til videregivelse
  3. sundhedspersonen eller modtageren handler i berettiget varetagelse af andres tarv, herunder patienten.
Vejledningen er generel og gælder både for det somatiske og det psykiatriske område, men når der er tale om indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling, kan særlige forhold gøre sig gældende.

Artikler

kategori

Barnet

Her finder du information om barnet nyfødt til teenager. Læs om kost, motio...

Redaktionen 17/01/2009
kategori

Almene graviditetsproblemer

Under en graviditet ændrer kroppen sig. De fysiske og hormonelle forandring...

Redaktionen 01/02/2009
kategori

Overvægt og vægttab

Mindst hver 10. dansker lider af overvægt, og både voksne og børn er ramt. ...

Redaktionen 15/10/2019