Tilskud til medicin tema

Tilskud til medicin


Lægemiddelstyrelsen


Lægemiddelstyrelsen skal godkende al medicin, før det må sælges på det danske marked. Bliver medicinen godkendt og får tilladelse til markedsføring, tager Lægemiddelstyrelsen stilling til, om medicinen skal sælges på recept eller i håndkøb.

Oplysninger om anvendelsesområde, indholdsstoffer, tilsætningsstoffer og bivirkninger for de enkelte, godkendte typer medicin kan ses i Lægemiddelkataloget.

Oplysninger om godkendelse og registrering af medicin kan fås hos Lægemiddelstyrelsen. Den videre overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder føres også af Lægemiddelstyrelsen. Herudover fører styrelsen tilsyn med apoteker.

Medicin i hjemmet bør opbevares utilgængeligt for børn, helst i aflåste medicinskabe og i den originale indpakning. Gamle lægemidler afleveres på kommunens modtageplads eller til kommunens "miljøbil". Apotekerne har også pligt til at modtage medicinrester.

Det er påbudt at mærke medicin med bl.a. indholdsstoffer og holdbarhedsdato. En advarselstrekant på pakningen betyder, at midlet er sløvende.

Artikler

kategori

Barnet

Her finder du information om barnet nyfødt til teenager. Læs om kost, motio...

Redaktionen 17/01/2009
kategori

Almene graviditetsproblemer

Under en graviditet ændrer kroppen sig. De fysiske og hormonelle forandring...

Redaktionen 01/02/2009
kategori

Overvægt og vægttab

Mindst hver 10. dansker lider af overvægt, og både voksne og børn er ramt. ...

Redaktionen 15/10/2019