Tinnitus Artikel

Hvad er tinnitus?


Tinnitus eller øresusen kan defineres som opfattelse af lyd, der ikke er genereret af omgivelserne. Lyden kan derfor ikke høres af andre end én selv.

Tinnitus kan have mange former og kan opfattes som både susen, ringen, hylen, hvisken, knitren, summen m.m. Lyden kan være konstant eller periodevis, enslydende eller pulserende. Mange har oplevet at have tinnitus i nogle timer eller måske nogle dage - f.eks. efter at have været til en koncert eller lignende - men op mod 10% af befolkningen (ca. 500.000 mennesker) menes at lide af kronisk tinnitus i større eller mindre grad. En del af disse er endog meget plaget af tinnitus'en i deres hverdag.

Hvordan opstår tinnitus?


Tidligere mente man at tinnitus direkte skyldtes beskadigelse af sansecellerne i det indre øre, men de senere år har forskning vist, at denne sammenhæng formentlig kun er sekundær.

Alle har en naturlig baggrundsstøj i deres høresystem, som normalt ikke høres fordi den undertrykkes i en underbevidst del af hjernen. Det svarer lidt til, at lyden af f.eks. bølger på en strand dårligt opfattes, fordi den er "ufarlig" og undertrykkes, hvorimod man altid vender hovedet efter en ambulance eller et barn der græder, da disse lyde underbevidst signalerer "fare" og derfor bliver forstærket.

Tinnitus opstår når den underbevidste del af hjernen ved en fejl opfatter den naturlige baggrundsstøj som "fremmed" og farlig og forstærker den i stedet for at undertrykke den. Denne fejlforstærkning hænger ofte sammen med nedsat hørelse og tinnitus opleves ofte som følge af en række omstændigheder, der kan give hørenedsættelse. Bland andet:

  • Tilstoppet øregang ( ørevoksprop , fremmedlegeme).

  • Skader på trommehinde (punktering, infektion).

  • Skader eller infektioner i mellemøret ( mellemørebetændelse og en række andre sygdomme).

  • Skader på/sygdom i det indre øre (høj lydpåvirkning, aldersforandringer, Ménières sygdom).

Derudover kendes en række andre årsager til tinnitus:

  • Stress og træthed (forstærker tinnitus).

  • Forhøjet blodtryk .

  • Åreforkalkning i hjernen eller blodprop i hjernen .

  • Blodmangel .

  • Svulster (oftest godartede) på hørenerven eller i selve hjernen.

  • Overdosis af hovedpinepiller indeholdende acetylsalicylsyre.

Komplikationer


Tinnitus skyldes sjældent en alvorlig, helbredstruende lidelse og har sjældent komplikationer ud over den gene støjen udgør. Man bliver ikke døv af at have tinnitus, men lidelsen opleves som nævnt ofte sammen med en hørenedsættelse.

Omvendt oplever en del tinnituspatienter at de har oversensitiv hørelse (hyper acusis), hvor alle lyde virker støjende og generende. Mekanismen for dette ligner den for kronisk tinnitus og behandlingen er ens (se nedenfor).

Af de, som lever med kronisk tinnitus, er en del kraftigt generet af den konstante larm. Det kommer ofte til udtryk som stort søvnbesvær og manglende evne til at koncentrere sig. For nogen er det umuligt at arbejde. En så voldsom tinnitus kan give anledning til fortvivlelse, angstanfald og depressioner og perioder med brug af lægeordineret sovemedicin og eventuelt antidepressiv medicin kan blive nødvendige.

Hvordan undgår man tinnitus?


Da en hørenedsættelse ofte er associeret med tinnitus og formentlig kan fremprovokere og forstærke tinnitus, er det vigtigt at beskytte sin hørelse bedst muligt.

Gå altid til lægen, hvis du har symptomer på sygdom i ørene (smerter, propper, svimmelhed, pludselig hørenedsættelse eller lydoverfølsomhed).

Brug altid høreværn, når du udsætter dig selv for høje lyde (høj musik, arbejde med maskiner, fyrværkeri og andre eksplosioner osv.).

Behandling


Tinnitus forsvinder ofte af sig selv efter kortere eller længere tid. Hvis man oplever tinnitus, der ikke forsvinder af sig selv inden for få dage, er det imidlertid vigtigt at gå til lægen. En øre-næse-halsspecialist kan ofte finde en årsag til den opståede tinnitus og måske behandle denne årsag.

Høreapparat


Lider man af tinnitus er det vigtigt at få foretaget en grundig høretest og få korrigeret en eventuel hørenedsættelse med et høreapparat, da dette ofte har en dæmpende effekt på tinnitussymptomer. Har man i stedet oversensitiv hørelse (hyper acusis) kan det være nødvendigt at benytte ørepropper eller anden høreværn.

Kronisk, plagsom tinnitus


Kronisk tinnitus kan være svær at behandle. Der findes ingen mirakelkur, der kan fjerne tinnitus helt, men der er de senere år kommet nye teknikker, som kraftigt kan reducere generne ved plagsom tinnitus.

Hidtil har behandlingen af voldsom tinnitus været mere eller mindre begrænset til gode råd såsom at undgå total stilhed (f.eks. er stille baggrundsmusik godt når man skal sove) og desuden brug af en såkaldt "masker", som er et apparat, der udsender en svag brusende lyd, der overdøver tinnitu'en men er mere behagelig end denne.

At undgå stilhed er stadig et godt råd, men i stedet for at overdøve tinnitus'en ind i mellem, har man fundet ud af, at det på længere sigt er bedre at "vænne sig" til tinnitus'en. Dette tilstræber man med "genoptræningsterapi".

Genoptræningsterapi (Tinnitus Retraining Therapy, TRT)


TRT er en behandlingsmetode, som bygger på den nyeste viden om tinnitus og anvendes med stor succes i blandt andet England og USA. Teknikken går ud på at vænne sig til tinnitus både på det bevidste og underbevidste plan. Dette opnås gennem en længere træningsproces (op til to år), hvor man lærer om, hvad tinnitus egentlig er. Dette hjælper til at lære bevidst at vænne sig til og ignorere den lyd man hører og efterhånden også "genoptræne" de underbevidste dele af hjernen til igen at undertrykke lyden i stedet for fejlagtigt at forstærke den som beskrevet ovenfor. Denne tilvænning kan i princippet føre til at tinnitus forsvinder helt.

I praksis er processen langvarig og fjerner sjældent tinnitus helt, men støjen falder oftest til et niveau, hvor den næsten eller slet ikke er til gene for personen.

Genoptræningsterapi i Danmark


I skrivende stund findes egentlige TRT-programmer kun på forsøgsbasis i Danmark, men mange hørecentre tilbyder tinnituskurser, der lægger sig tæt op ad principperne for TRT. Kontakt dit nærmeste hørecenter eller Ménière og Tinnitusforeningen www.mtf.dk , hvor du kan få mere at vide om tinnitus og genoptræningsterapi.


Denne artikel er skrevet i august 2004.