Tør gangræn (Tør koldbrand) Artikel

Gangræn (koldbrand) er vævsdød pga. manglende ilttilførsel enten forårsaget af sygdom eller skade på væv. Årsagen er ofte følger af diabetes eller åreforkalkning. Behandling er karudvidelser, fjernelse af dødt væv eller amputation. Komplikation kan opstå, hvis der kommer infektion, da der kan udvikles vådt gangræn, som kan sprede sig til raske områder.

Definition og årsag

Hvis et væv får utilstrækkelig blodtilførsel, kan der opstå vævsdød. Dette kaldes koldbrand eller gangræn. Der findes to former for gangræn. Tør gangræn, hvor vævet dør, bliver sort og tørrer ind (mumificerer) og våd gangræn, som opstår ved infektion af dødt væv. Det våde gangræn giver flere komplikationer og spreder sig hurtigere end det tørre.

Tør gangræn er en følgetilstand til sygdom eller skade, der giver nedsat eller ophævet blodtilførsel til dele af kroppen. De sygdomme, der overvejende giver gangræn er diabetes, åreforkalkning og arteriel emboli. Skader på væv i forbindelse med kulde (se kuldeskader) eller slag kan ligeledes udvikle sig til gangræn.

Langt overvejende opstår gangræn i tæer og de yderste dele af benet, men visse sygdomme (f.eks. bindevævssygdomme) kan også give gangræn i fingrene.

Symptomer på tør gangræn

Symptomerne afhænger af den tilgrundliggende årsag. Man vil som oftest forinden være plaget af andre symptomer på dårlig blodtilførsel til området (se symptomer under de enkelte sygdomme).

Når vævet dør, vil der i starten tilkomme stærke smerter i området. Disse vil til sidst forsvinde, når nervevævet også dør. Huden vil skifte farve til blålig, og til slut bliver den helt sort. Ved tørt gangræn tørrer området ind (mumificerer), og drejer det sig om tæer eller fingre, kan de til sidst falde af.

I modsætning til våd gangræn, vokser tør gangræn ikke. Det holder sig udelukkende til det område, hvor blodtilførslen er utilstrækkelig. Der vil derfor ses en skarp grænse mellem levende og dødt væv.

Forholdsregler og diagnose

Er man diabetiker, eller oplever symptomer på svær åreforkalkning, er det vigtigt, at man skarpt følger forholdsreglerne nævnt under disse sygdomme. En velreguleret diabetiker har langt mindre risiko for at udvikle følgesygdomme end en dysreguleret diabetespatient.

Det er i alle henseender vigtigt at ophøre med tobaksrygning, da nikotin får de små blodkar til at trække sig sammen, hvilket yderligere disponerer til tør gangræn.

Ved kuldeskader eller andre typer skader er det vigtigt at søge læge, såfremt såret ikke heler tilfredsstillende.

Diagnose kan lægen stille på det meget klassiske sygebillede. Ofte er patienten kendt af lægen med en kronisk karsygdom eller diabetes.

Behandling af tør gangræn

Ved nyopstået tør gangræn er hovedopgaven for behandleren at genoprette blodforsyningen til det døde område. Det kan forsøges med såkaldte karudvidende midler, som kan have god umiddelbar effekt. Da de fleste tilfælde dog skyldes progredierende karlidelser, kan behandlingen være en stakket frist.

Ved arteriel emboli skal der hurtigst muligt foretages operation med henblik på at fjerne blodproppen (læs mere under behandlingsafsnittet i artiklen Arteriel emboli).

Det er desværre ikke sjældent, at behandlingen af tør gangræn er amputation, da der er øget risiko for infektion i dødt væv og dermed udvikling af våd gangræn, der kan sprede sig til det sunde væv.

Man vil ofte vælge at amputere lidt højere oppe end gangrænets grænse, da det nærliggende raske væv ofte også har nedsat blodforsyning, og derfor kan have svært ved at hele op efter operationen. Vælger man at lade fingre eller tæer mumificere og falde af af sig selv, er det vigtigt at holde disse rene og tørre for at undgå våd gangræn.

Komplikationer og forløb

Da gangræn er en komplikationen til anden sygdom, er eneste vigtige komplikation risikoen for infektion og dermed vådt gangræn.

Mange af de grundlæggende sygdomme udvikler sig, så det kan blive nødvendigt senere at fjerne større vævsstykker.

Redder man vævet efter skade eller arteriel emboli er prognosen god.

Gangræn (koldbrand) er vævsdød pga. manglende ilttilførsel enten forårsaget af sygdom eller skade på væv. Årsagen er ofte følger af diabetes eller åreforkalkning. Behandling er karudvidelser, fjernelse af dødt væv eller amputation. Komplikation kan opstå, hvis der kommer infektion, da der kan udvikles vådt gangræn, som kan sprede sig til raske områder.

Definition og årsag

Hvis et væv får utilstrækkelig blodtilførsel, kan der opstå vævsdød. Dette kaldes koldbrand eller gangræn. Der findes to former for gangræn. Tør gangræn, hvor vævet dør, bliver sort og tørrer ind (mumificerer) og våd gangræn, som opstår ved infektion af dødt væv. Det våde gangræn giver flere komplikationer og spreder sig hurtigere end det tørre.

Tør gangræn er en følgetilstand til sygdom eller skade, der giver nedsat eller ophævet blodtilførsel til dele af kroppen. De sygdomme, der overvejende giver gangræn er diabetes, åreforkalkning og arteriel emboli. Skader på væv i forbindelse med kulde (se kuldeskader) eller slag kan ligeledes udvikle sig til gangræn.

Langt overvejende opstår gangræn i tæer og de yderste dele af benet, men visse sygdomme (f.eks. bindevævssygdomme) kan også give gangræn i fingrene.

Symptomer på tør gangræn

Symptomerne afhænger af den tilgrundliggende årsag. Man vil som oftest forinden være plaget af andre symptomer på dårlig blodtilførsel til området (se symptomer under de enkelte sygdomme).

Når vævet dør, vil der i starten tilkomme stærke smerter i området. Disse vil til sidst forsvinde, når nervevævet også dør. Huden vil skifte farve til blålig, og til slut bliver den helt sort. Ved tørt gangræn tørrer området ind (mumificerer), og drejer det sig om tæer eller fingre, kan de til sidst falde af.

I modsætning til våd gangræn, vokser tør gangræn ikke. Det holder sig udelukkende til det område, hvor blodtilførslen er utilstrækkelig. Der vil derfor ses en skarp grænse mellem levende og dødt væv.

Forholdsregler og diagnose

Er man diabetiker, eller oplever symptomer på svær åreforkalkning, er det vigtigt, at man skarpt følger forholdsreglerne nævnt under disse sygdomme. En velreguleret diabetiker har langt mindre risiko for at udvikle følgesygdomme end en dysreguleret diabetespatient.

Det er i alle henseender vigtigt at ophøre med tobaksrygning, da nikotin får de små blodkar til at trække sig sammen, hvilket yderligere disponerer til tør gangræn.

Ved kuldeskader eller andre typer skader er det vigtigt at søge læge, såfremt såret ikke heler tilfredsstillende.

Diagnose kan lægen stille på det meget klassiske sygebillede. Ofte er patienten kendt af lægen med en kronisk karsygdom eller diabetes.

Behandling af tør gangræn

Ved nyopstået tør gangræn er hovedopgaven for behandleren at genoprette blodforsyningen til det døde område. Det kan forsøges med såkaldte karudvidende midler, som kan have god umiddelbar effekt. Da de fleste tilfælde dog skyldes progredierende karlidelser, kan behandlingen være en stakket frist.

Ved arteriel emboli skal der hurtigst muligt foretages operation med henblik på at fjerne blodproppen (læs mere under behandlingsafsnittet i artiklen Arteriel emboli).

Det er desværre ikke sjældent, at behandlingen af tør gangræn er amputation, da der er øget risiko for infektion i dødt væv og dermed udvikling af våd gangræn, der kan sprede sig til det sunde væv.

Man vil ofte vælge at amputere lidt højere oppe end gangrænets grænse, da det nærliggende raske væv ofte også har nedsat blodforsyning, og derfor kan have svært ved at hele op efter operationen. Vælger man at lade fingre eller tæer mumificere og falde af af sig selv, er det vigtigt at holde disse rene og tørre for at undgå våd gangræn.

Komplikationer og forløb

Da gangræn er en komplikationen til anden sygdom, er eneste vigtige komplikation risikoen for infektion og dermed vådt gangræn.

Mange af de grundlæggende sygdomme udvikler sig, så det kan blive nødvendigt senere at fjerne større vævsstykker.

Redder man vævet efter skade eller arteriel emboli er prognosen god.