Traditionel Kinesisk Medicin Artikel


Traditionel Chinese Medicin er et årtusind gammel diagnose- og behandlingssystem, der stammer fra Kina. Her har man lægevidenskabelige kilder, som er mere end 4000 år gamle. Det ganske særlige ved TCM er, at man igennem alle disse mange år har videreudviklet den oprindelige viden, således at man i dag har en helstøbt lægevidenskab, som på mange forskellige måder kan hjælpe syge mennesker - også her i Vesten.

Indenfor TCM betragtes Mennesket som en helhed, der bør være i balance, fysisk og psykisk samt i forhold til sine omgivelser. Forskubbes denne balance af een eller flere grunde opstår ubalance, der i alvorligere tilfælde resulterer i sygdom.

Akupunktur, som er den del af TCM der er mest kendt i vores del af verdenen, er blot en lille del af TCM-systemet. Derudover benytter TCM-lægen sig også af kendskab til mere end 2000 forskellige urter og deres virkning i organismen, samt af et meget gennemarbejdet diagnosesystem, der omfatter og bestemmer alle kendte sygdomme. Diagnosesystemet er det, som binder hele TCM-systemet sammen, og muligheden for at diagnosticere præcist i forhold til urtemedicinsk behandling, er måske den mest interessante viden mennesker i Vesten nu får adgang til. Her findes jo allerede nogen kendskab til forskellige urters virkning mod sygdom - men megen af denne viden er spredt, og mere eller mindre tilfældig. Gennem de mange års forskning og erfaringsopsamling er det derimod lykkedes de kinesiske TCM-læger at beskrive de enkelte urter meget præcist i forhold til diagnosesystemet, og der kan således tilberedes en helt individuel urtemedicin i hvert enkelt sygdomstilfælde.

Kort og godt - så stiller TCM-lægen diagnosen, dels ved en meget grundig samtale med patienten, dels ved hjælp af tunge- og pulsdiagnose, der giver TCM-lægen hvad man kan kalde et kig ind i kroppen. Ved at sammenholde oplysningerne, kan TCM-lægen danne sig et nøjagtigt billede af sygdommen og dens individuelle karakter, og dermed nå frem til den rette behandling med akupunktur, urtemedicin eller begge dele. Akupunktur benyttes fortrinsvis til helbredelse af ubalancer i den ydre del af kroppen, f.eks. muskelsmerter, rygsmerter, forstuvninger og lignende - men man kan også påvirke indre sygdomstilstande ad denne vej. Denne behandlingsform praktiseres allerede i Vesten. Derimod er behandling med urtemedicin, som den foregår på Kynzan, kun tilgængelig ganske få steder i vores del af verdenen. Den traditionelle kinesiske urtemedicin er udviklet sideløbende med akupunkturen. Under TCM-studiet er undervisningen om urtemedicinens virkning og anvendelse en overbygning på akupunkturuddannelsen.

Gennem årtusinder har TCM-læger studeret og afprøvet en mængde forskellige urters påvirkning af kroppen. Man har udviklet særlige recepter, urteblandinger, der helbreder forskellige sygdomme, og med tiden er de to behandlingsformer smeltet sammen til en sammenhængende helhed. Akupunkturbehandlingen fordrer ofte gentagne behandlinger med få dages mellemrum - hvorimod man med urtemedicin kan opnå en vedvarende påvirkning over længere tid. Ved mange sygdomme vil urtemedicinsk behandling være langt mere effektiv og direkte. Det drejer sig f.eks. om sygdomme i underlivet, sygdomme i de indre organer, allergi, astma, hudsygdomme, gigt og meget andet. Når der er brug for Urtemedicin tages der som regel udgangspunkt i een af de utallige gennemprøvede grundrecepter, som enten bruges uændret eller korrigeres i forhold til den enkelte. Således er denne form for urtemedicinsk behandling meget individuel, idet medicinen altid sammensættes i hvert enkelt tilfælde. I Kina findes urteapoteker, hvor patienten afleverer sin recept fra lægen og får en pose med de tørrede urter med hjem. Patienten laver derefter at afkog af urterne derhjemme.

Af praktiske grunde bruger Kynzan ikke de hele urter, men anvender frysetørrede koncentrerede pulvere. Mange urter er også præpareret på forskellig måde før de anvendes til medicin. Dette foregår i Kina, mens omdannelsen af urterne til pulver sker på Taiwan. Bortset fra at der på Kynzan anvendes pulver i stedet for de rå urter, er fremgangsmåden nøjagtig den samme. Patienten får urtepulveret, som efter den anviste dosering opløses i kogende vand og drikkes som the.


Traditionel Chinese Medicin er et årtusind gammel diagnose- og behandlingssystem, der stammer fra Kina. Her har man lægevidenskabelige kilder, som er mere end 4000 år gamle. Det ganske særlige ved TCM er, at man igennem alle disse mange år har videreudviklet den oprindelige viden, således at man i dag har en helstøbt lægevidenskab, som på mange forskellige måder kan hjælpe syge mennesker - også her i Vesten.

Indenfor TCM betragtes Mennesket som en helhed, der bør være i balance, fysisk og psykisk samt i forhold til sine omgivelser. Forskubbes denne balance af een eller flere grunde opstår ubalance, der i alvorligere tilfælde resulterer i sygdom.

Akupunktur, som er den del af TCM der er mest kendt i vores del af verdenen, er blot en lille del af TCM-systemet. Derudover benytter TCM-lægen sig også af kendskab til mere end 2000 forskellige urter og deres virkning i organismen, samt af et meget gennemarbejdet diagnosesystem, der omfatter og bestemmer alle kendte sygdomme. Diagnosesystemet er det, som binder hele TCM-systemet sammen, og muligheden for at diagnosticere præcist i forhold til urtemedicinsk behandling, er måske den mest interessante viden mennesker i Vesten nu får adgang til. Her findes jo allerede nogen kendskab til forskellige urters virkning mod sygdom - men megen af denne viden er spredt, og mere eller mindre tilfældig. Gennem de mange års forskning og erfaringsopsamling er det derimod lykkedes de kinesiske TCM-læger at beskrive de enkelte urter meget præcist i forhold til diagnosesystemet, og der kan således tilberedes en helt individuel urtemedicin i hvert enkelt sygdomstilfælde.

Kort og godt - så stiller TCM-lægen diagnosen, dels ved en meget grundig samtale med patienten, dels ved hjælp af tunge- og pulsdiagnose, der giver TCM-lægen hvad man kan kalde et kig ind i kroppen. Ved at sammenholde oplysningerne, kan TCM-lægen danne sig et nøjagtigt billede af sygdommen og dens individuelle karakter, og dermed nå frem til den rette behandling med akupunktur, urtemedicin eller begge dele. Akupunktur benyttes fortrinsvis til helbredelse af ubalancer i den ydre del af kroppen, f.eks. muskelsmerter, rygsmerter, forstuvninger og lignende - men man kan også påvirke indre sygdomstilstande ad denne vej. Denne behandlingsform praktiseres allerede i Vesten. Derimod er behandling med urtemedicin, som den foregår på Kynzan, kun tilgængelig ganske få steder i vores del af verdenen. Den traditionelle kinesiske urtemedicin er udviklet sideløbende med akupunkturen. Under TCM-studiet er undervisningen om urtemedicinens virkning og anvendelse en overbygning på akupunkturuddannelsen.

Gennem årtusinder har TCM-læger studeret og afprøvet en mængde forskellige urters påvirkning af kroppen. Man har udviklet særlige recepter, urteblandinger, der helbreder forskellige sygdomme, og med tiden er de to behandlingsformer smeltet sammen til en sammenhængende helhed. Akupunkturbehandlingen fordrer ofte gentagne behandlinger med få dages mellemrum - hvorimod man med urtemedicin kan opnå en vedvarende påvirkning over længere tid. Ved mange sygdomme vil urtemedicinsk behandling være langt mere effektiv og direkte. Det drejer sig f.eks. om sygdomme i underlivet, sygdomme i de indre organer, allergi, astma, hudsygdomme, gigt og meget andet. Når der er brug for Urtemedicin tages der som regel udgangspunkt i een af de utallige gennemprøvede grundrecepter, som enten bruges uændret eller korrigeres i forhold til den enkelte. Således er denne form for urtemedicinsk behandling meget individuel, idet medicinen altid sammensættes i hvert enkelt tilfælde. I Kina findes urteapoteker, hvor patienten afleverer sin recept fra lægen og får en pose med de tørrede urter med hjem. Patienten laver derefter at afkog af urterne derhjemme.

Af praktiske grunde bruger Kynzan ikke de hele urter, men anvender frysetørrede koncentrerede pulvere. Mange urter er også præpareret på forskellig måde før de anvendes til medicin. Dette foregår i Kina, mens omdannelsen af urterne til pulver sker på Taiwan. Bortset fra at der på Kynzan anvendes pulver i stedet for de rå urter, er fremgangsmåden nøjagtig den samme. Patienten får urtepulveret, som efter den anviste dosering opløses i kogende vand og drikkes som the.