Traditionel Kinesisk Zoneterapi kategori

Traditionel Kinesisk Zoneterapi tager udgangspunkt i den kinesiske diagnose-model, hvor man tænker helheden ind og genopretter ubalancer i kroppen. TKZ zoneterapi kan styrke immunforsvaret, afhjælpe fordøjelsesproblemer, virke smertelindrende, øge energien og velværet og meget andet.

TKZ® zoneterapi følger de tusind år gamle kinesiske teorier, der opfatter kroppen som en helhed, hvor de forskellige organer har en indbyrdes afhængighed, og hvor hver enkelt funktion indgår i det overordnede energikredsløb.

Den store forskel på den kinesiske og den vestlige opfattelse af zoneterapi er, at man i den vestlige tradition fokuserer på enkeltfunktioner i kroppen, f.eks. hovedpine, knæsmerter, forstoppelse o.l., der alle er en slags ”apparatfejl,” hvor man i TKZ kæder symptomerne sammen med organernes funktioner, meridianernes forløb og klientens mentale tilstand.

Ved at kombinere den vestlige tilgang (kroppens anatomi og funktion) med den kinesiske tilgang, skaber man et helhedsbillede af klientens tilstand, hvorved man både kan behandle symptomerne og årsagen til ubalancerne.

TKZ Zoneterapeutens uddannelse

Uddannelsen til TKZ zoneterapeut er en uddannelse, som grundlæggende har sit afsæt i den kinesiske medicin.

Alle kan tage uddannelsen til zoneterapeut. Det kræver ingen forudgående uddannelse, omvendt vil nogle uddannelser give et forspring som f.eks.:

 • sygeplejerske
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • jordemoder

Uddannelsen og undervisningen tilrettelægges forskelligt fra skole til skole, og tilbydes som både kortere og længere forløb. Nogle skoler giver adgang til RAB (Registreret Alternativ Behandler) certificering.

Hvad kan behandles med TKZ?

En TKZ zoneterapeut behandler de samme sygdomme som den almindelig zoneterapeut:

 • Mavesmerter/fordøjelsesproblemer
 • Hovedpine/migræne
 • Hormonelle problemer
 • Luftvejsproblemer (Astma/bronkitis)
 • Barnløshed
 • Graviditet/fødsler
 • Psykiske problemer
 • Hudproblemer
 • Betændelser, infektioner og virus
 • Gigtproblemer
 • Kredsløbsproblemer
 • Stress
 • Kolik & Øreproblemer hos børn
 • Smerter i knogler/muskler/led

Lægeordineret behandling må aldrig ændres eller stoppes uden lægens samtykke.

Hvordan foregår en behandling med TKZ?

TKZ zoneterapeuten stiller en diagnose ud fra klientens symptomer og ved at observere klientens ansigt, talemåde, stemmeleje og mange flere aspekter.

Zoneterapeuten kan spørge ind til fordøjelse, spisevaner m.m. og derved danne et helhedsbillede af klientens tilstand som danner grundlaget for behandlingen.

Ligesom ved almindelig zoneterapi, påvirker TKZ zoneterapeuten de forskellige organer og/eller kropsafsnit ved at trykke på bestemte punkter under klientens fødder. Hvis klienten f.eks. har dårligt knæ, så er der et område svarende til knæet, som kan påvirkes. Hvert af områderne refererer således til et bestemt organ, led eller en funktion i kroppen.

TKZ zoneterapi tager hånd om det hele menneske i behandlingen og ikke kun om et enkeltstående symptomr. Behandlingen varieres efter klientens udsagn om bedring/forværring fra gang til gang, så behandlingen konstant er optimeret.