Trancedans Artikel


Alle disse betegnelser dækker over dans, hvis mål er, at danseren kommer til sig selv, samler sin kraft, expanderer sin bevidsthed, styrker sin jordforbindelse, heles, udfolder sig - blomstrer !

Det er en rejse på stedet, hvor åndedræt, bevægelse og evt. fri stemmestrøm bruges, til at kontakte, favne og integrere stadigt dybere lag af egen væren. Kroppen er vores nu. Vores helt personlige stykke "jord". Trancedans giver nu- og jordforbindelse til vores sjæl. At gå i trance vil sige at kontakte og bade i subtile dimensioner af vores egen og universets ånd. Dette sker via at lytte inderligt til sig selv og følge selv de mest subtile impulser. Således adskiller trancedans i alle former sig radikalt fra almindelig selvskabsdans og showdans, hvor de fleste trin er nøje fastlagt og træningen går ud på at klemme sig ned i den udefra givne form, gøre den levende og ikke mindst tage sig godt ud ! Fokus er her på det ydre, hvorimod fokus i trancedans er på det indre. Og jo mere du er i kontakt og fortrolig med dit eget indre, jo stærkere kan du virke udadtil. Det første er en forudsætning for det andet - ikke en hindring.

I trancedans er kroppen vores primære form og vores egen intense lytten og følgen den vigtigste disciplin. Gentagelse er en vigtig ingrediens; gentagelse af organiske bevægelsesmønstrer der lokker vores rationelle sind til at slippe sin kontrol, så vores inderste, vilde/naturlige ånd kan komme til orde. At give sig hen, acceptere og have tillid til egne instinktive bevægelser - store såvel som bitte små - er nøglen. Hvor enkelt det end lyder, kan det være meget svært for mange os, hvis vi er vandt til at følge ydre forskrifter og faste trin, og mange føler sig kejtede og hjælpeløse hvis beskeden lyder:"Giv slip og dans helt frit...(!) Derfor er der udviklet forskellige strukturer og metoder, der kan hjælpe os på gled; hjælpe os at vække kroppens naturlige rytmer og bevægelsesinstinkter, og huske stadigt dybere.

Livsdans er en sådan metode. Den bygger på Gabrielle Roths "5 Rhythms"TM som er en naturlig bevægelsescyklus, der minder kroppen om sin egen oprindelige, ekstatiske natur. Den kan dyrkes af mennesker i alle aldre. Eneste forudsætning er lyst og mod til at bevæge sig igennem, nyde og udfolde egen følsom- og sanselighed. For Livsdans er dybest set en lidenskabelig, erotisk dans med livet. En legende udforskning og integrering af feminine og maskuline sider, der - fordi den hele tiden betoner ubetinget selvaccept - åbner hjertet og baner vej for stadigt større nærvær - livsglæde, inspiration, kreativitet !

Den styrkede selvfølelse og -tillid som Livsdansen befordrer, vil naturligt forplante sig til alle andre livsområder og fremme autenticitet i alle forhold.


Alle disse betegnelser dækker over dans, hvis mål er, at danseren kommer til sig selv, samler sin kraft, expanderer sin bevidsthed, styrker sin jordforbindelse, heles, udfolder sig - blomstrer !

Det er en rejse på stedet, hvor åndedræt, bevægelse og evt. fri stemmestrøm bruges, til at kontakte, favne og integrere stadigt dybere lag af egen væren. Kroppen er vores nu. Vores helt personlige stykke "jord". Trancedans giver nu- og jordforbindelse til vores sjæl. At gå i trance vil sige at kontakte og bade i subtile dimensioner af vores egen og universets ånd. Dette sker via at lytte inderligt til sig selv og følge selv de mest subtile impulser. Således adskiller trancedans i alle former sig radikalt fra almindelig selvskabsdans og showdans, hvor de fleste trin er nøje fastlagt og træningen går ud på at klemme sig ned i den udefra givne form, gøre den levende og ikke mindst tage sig godt ud ! Fokus er her på det ydre, hvorimod fokus i trancedans er på det indre. Og jo mere du er i kontakt og fortrolig med dit eget indre, jo stærkere kan du virke udadtil. Det første er en forudsætning for det andet - ikke en hindring.

I trancedans er kroppen vores primære form og vores egen intense lytten og følgen den vigtigste disciplin. Gentagelse er en vigtig ingrediens; gentagelse af organiske bevægelsesmønstrer der lokker vores rationelle sind til at slippe sin kontrol, så vores inderste, vilde/naturlige ånd kan komme til orde. At give sig hen, acceptere og have tillid til egne instinktive bevægelser - store såvel som bitte små - er nøglen. Hvor enkelt det end lyder, kan det være meget svært for mange os, hvis vi er vandt til at følge ydre forskrifter og faste trin, og mange føler sig kejtede og hjælpeløse hvis beskeden lyder:"Giv slip og dans helt frit...(!) Derfor er der udviklet forskellige strukturer og metoder, der kan hjælpe os på gled; hjælpe os at vække kroppens naturlige rytmer og bevægelsesinstinkter, og huske stadigt dybere.

Livsdans er en sådan metode. Den bygger på Gabrielle Roths "5 Rhythms"TM som er en naturlig bevægelsescyklus, der minder kroppen om sin egen oprindelige, ekstatiske natur. Den kan dyrkes af mennesker i alle aldre. Eneste forudsætning er lyst og mod til at bevæge sig igennem, nyde og udfolde egen følsom- og sanselighed. For Livsdans er dybest set en lidenskabelig, erotisk dans med livet. En legende udforskning og integrering af feminine og maskuline sider, der - fordi den hele tiden betoner ubetinget selvaccept - åbner hjertet og baner vej for stadigt større nærvær - livsglæde, inspiration, kreativitet !

Den styrkede selvfølelse og -tillid som Livsdansen befordrer, vil naturligt forplante sig til alle andre livsområder og fremme autenticitet i alle forhold.