Transport Artikel

Hvis du efter henvisning fra et hospital i regionen behandles uden for regionen, har du ret til befordring i samme omfang som hvis du blev behandlet på et hospital i regionen.

Ret til befordring ved frit sygehusvalg udenfor region

Hvis du har ret til befordring til behandling på et hospital i regionen, men selv vælger – efter reglerne om frit sygehusvalg – behandling på et hospital uden for regionen, skal du selv betale for den del af transporten, der er længere end til regionshospitalet.

Befordringsgodgørelse over 50 km

Hvis du er berettiget til befordring, fordi afstanden til regionshospitalet overstiger 50 km, er du dog kun berettiget til befordringsgodtgørelse til behandling på et hospital uden for regionen, hvis afstanden dertil også overstiger 50 km.

Nedre grænse for befordringgodgørelse

Du kan kun få befordringsgodtgørelse til behandling på et hospital uden for regionen, hvis udgiften til og fra det valgte behandlingssted og ligeledes til og fra regionshospitalet, overstiger henholdsvis 25 kr. i alt for pensionister og 60 kr. i alt for andre.

Ret til befordring i din egen region

Du har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse mellem din bopæl og hospitalet, hvis du opfylder en af ovenstående betingelser og er henvist efter regionens visitationskriterier til behandling på et af regionens egne hospitaler, et af de hospitaler som regionen samarbejder med eller et hospital med specialiserede funktioner.

Befordringen skal i alle tilfælde ske med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel. Det er derfor din helbredstilstand, der afgør transportformen.

Hvis du efter henvisning fra et hospital i regionen behandles uden for regionen, har du ret til befordring i samme omfang som hvis du blev behandlet på et hospital i regionen.

Ret til befordring ved frit sygehusvalg udenfor region

Hvis du har ret til befordring til behandling på et hospital i regionen, men selv vælger – efter reglerne om frit sygehusvalg – behandling på et hospital uden for regionen, skal du selv betale for den del af transporten, der er længere end til regionshospitalet.

Befordringsgodgørelse over 50 km

Hvis du er berettiget til befordring, fordi afstanden til regionshospitalet overstiger 50 km, er du dog kun berettiget til befordringsgodtgørelse til behandling på et hospital uden for regionen, hvis afstanden dertil også overstiger 50 km.

Nedre grænse for befordringgodgørelse

Du kan kun få befordringsgodtgørelse til behandling på et hospital uden for regionen, hvis udgiften til og fra det valgte behandlingssted og ligeledes til og fra regionshospitalet, overstiger henholdsvis 25 kr. i alt for pensionister og 60 kr. i alt for andre.

Ret til befordring i din egen region

Du har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse mellem din bopæl og hospitalet, hvis du opfylder en af ovenstående betingelser og er henvist efter regionens visitationskriterier til behandling på et af regionens egne hospitaler, et af de hospitaler som regionen samarbejder med eller et hospital med specialiserede funktioner.

Befordringen skal i alle tilfælde ske med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel. Det er derfor din helbredstilstand, der afgør transportformen.