Trikuspidalstenose og -insuffiens Artikel

Trikuspidalstenose og trikuspidalinsuffiensdækker betyder, at at der er en forsnævring eller utæthed i hjertets trikuspidalklap. Sygdommen er meget sjældent og kan opstå som følge af gigtsygdomme eller sygdom i lungerne.

Definition og årsager

Forsnævring eller utæthed af hjertets tricuspidalklap, der sidder mellem højre forkammer og højre hjertekammer, er sjældent forekommende tilstande. Forsnævring af trikuspidalklappen ses ofte sammen med gigtsygdom og forekommer da ofte sammen med andre klapsygdomme i hjertet. Utæthed i tricuspidalklappen skyldes hyppigst forstørrelse af højre hjertehalvdel pga. sygdom i hjertets venstre halvdel, men kan også opstå som følge af sygdom i lungerne (f.eks. lungeemboli ).

Symptomer på trikuspidalstenose og -insuffiens

Den syge hjerteklap medfører, at hjertet må arbejde mod en stadig større belastning, og derfor udvikles der med tiden symptomer på højresidigt hjertesvigt .

Komplikationer til trikuspidalstenose og -insuffiens

Efterhånden som den højresidige hjerteinsufficiens bliver værre, kan symptomerne blive invaliderende og livstruende. Som ved andre sygdomme i hjertets klapper er der øget tendens til infektion i hjerteklapperne, og man må tage særlige forholdsregler herimod (se Bakteriel endokarditis .

Behandling af trikuspidalstenose og -insuffiens

Behandlingen afhænger af, hvor svære symptomerne på højresidig hjertesvigt er. Ved få eller ingen symptomer, er det normalt ikke nødvendigt at behandle. Der kan behandles med vanddrivende medicin, der vil modvirke tendensen til væskeansamlinger. Kirurgisk indgriben kan komme på tale ved svære symptomer på utæthed i klappen, hvor man indsætter en biologisk klap (se At erstatte en hjerteklap ).

Trikuspidalstenose og trikuspidalinsuffiensdækker betyder, at at der er en forsnævring eller utæthed i hjertets trikuspidalklap. Sygdommen er meget sjældent og kan opstå som følge af gigtsygdomme eller sygdom i lungerne.

Definition og årsager

Forsnævring eller utæthed af hjertets tricuspidalklap, der sidder mellem højre forkammer og højre hjertekammer, er sjældent forekommende tilstande. Forsnævring af trikuspidalklappen ses ofte sammen med gigtsygdom og forekommer da ofte sammen med andre klapsygdomme i hjertet. Utæthed i tricuspidalklappen skyldes hyppigst forstørrelse af højre hjertehalvdel pga. sygdom i hjertets venstre halvdel, men kan også opstå som følge af sygdom i lungerne (f.eks. lungeemboli ).

Symptomer på trikuspidalstenose og -insuffiens

Den syge hjerteklap medfører, at hjertet må arbejde mod en stadig større belastning, og derfor udvikles der med tiden symptomer på højresidigt hjertesvigt .

Komplikationer til trikuspidalstenose og -insuffiens

Efterhånden som den højresidige hjerteinsufficiens bliver værre, kan symptomerne blive invaliderende og livstruende. Som ved andre sygdomme i hjertets klapper er der øget tendens til infektion i hjerteklapperne, og man må tage særlige forholdsregler herimod (se Bakteriel endokarditis .

Behandling af trikuspidalstenose og -insuffiens

Behandlingen afhænger af, hvor svære symptomerne på højresidig hjertesvigt er. Ved få eller ingen symptomer, er det normalt ikke nødvendigt at behandle. Der kan behandles med vanddrivende medicin, der vil modvirke tendensen til væskeansamlinger. Kirurgisk indgriben kan komme på tale ved svære symptomer på utæthed i klappen, hvor man indsætter en biologisk klap (se At erstatte en hjerteklap ).