Tuberkulose hos børn Artikel

Tuberkulose hos børn. Man smittes med tuberkulose ved at indånde dråber eller støv, hvori bakterien findes. Behandling af tuberkulose er langvarig og kræver behandling med flere forskellige antibiotika. Langvarig hoste.


Definition og årsager


Tuberkulose er en infektionssygdom, der forårsages af bakterien mycobacterium tuberculosis. Man smittes med tuberkulose ved at indånde dråber eller støv, hvori bakterien findes. For at bakterien skal findes her, skal der være en person med lungetuberkulose, der hoster i omgivelserne. Tuberkulose er ikke særligt smitsomt og smitter oftest ikke ved kortvarig kontakt med en tuberkulosepatient. Som oftest bliver kun nære familiemedlemmer smittet.

Tuberkulose kan give symptomer fra alle steder i kroppen, men ofte er der involvering af lungerne. Tuberkulose rammer oftest voksne, men den ses også hos børn (se også Tuberkulose ).

Børnene bliver som regel smittet af voksne familiemedlemmer. I Danmark er der årligt 20-40 børn, der får tuberkulose og heraf er ca. 85 % børn af anden etnisk oprindelse end dansk. Dette skyldes, at forekomsten af tuberkulose er højere i mange af de lande, som indvandrerne kommer fra. De fleste med tuberkulose får aldrig symptomer, men tuberkulose kan bryde ud flere gange hos den samme person. Ofte opstår symptomerne, når immunforsvaret er svækket, således at tuberkelbakterierne får mulighed for at formere sig og derved skabe sygdom.

Børn under 12 år med tuberkulose smitter stort set ikke. Deres lunger indeholder ofte kun få tuberkelbakterier, og deres hostekraft er mindre end voksnes, således at de ikke kan hoste bakterierne op. Desuden synker børn oftere det slim, de hoster op.

Symptomer på tuberkulose hos børn


Symptomerne er de samme som hos voksne. Ved lungetuberkulose ses:

  • Langvarig hoste
  • Langvarig lav feber
  • Træthed
  • Vægttab
  • Appetitløshed


Tuberkulose kan findes i stort set alle organer og kan give mange forskellige uspecifikke symptomer herfra. Bl.a. kan der ses:

  • Hævede lymfeknuder, der er faste og ikke ømme, når man mærker på dem. De kan findes overalt på kroppen, hyppigst på halsen, i armhulerne og lysken.
  • Knoglebrud pga. svækkelse af knogler, hvori bakterierne formerer sig.
  • Mavesmerter og diarre
  • Symptomer på blærebetændelse

Forholdsregler og diagnose


Undgå at barnet har unødig tæt kontakt med personer, der har aktiv lungetuberkulose .

Hvis et barn gennem længere tid har haft ovenstående symptomer, og hvis der er grund til at tro, at barnet kunne være smittet med tuberkulose, bør man søge læge.

Lægen vil tage en prøve fra noget af det slim, barnet hoster op. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan man skylle mavesækken og undersøge skyllevæsken for tuberkelbakterier. Hos børn, der ikke er vaccinerede mod tuberkulose, kan man lave en såkaldt Mantoux-test, hvor dele af tuberkelbakterien indsprøjtes under huden. Hvis man har været udsat for smitte, vil der et par dage efter indsprøjtningen ses udslæt på huden. Denne test er dog ikke helt sikker. Der findes en nyere test, som er en blodprøve. Denne er dog endnu ikke generelt udbredt.

Behandling af tuberkulose hos børn


Behandling af tuberkulose er langvarig og kræver behandling med flere forskellige antibiotika, da tuberkelbakterien ellers bliver modstandsdygtig overfor behandlingen. Ligeledes er det vigtigt at behandlingen gennemføres meget konsekvent, da bakterien ellers ikke dræbes helt eller udvikler modstandsdygtighed overfor behandlingen. Antibiotikabehandlingen består sædvanligvis af 3 eller 4 slags antibiotika i to måneder og herefter 2 slags antibiotika i de næste 4 måneder. Undervejs måles koncentrationen af antibiotika i blodet ved blodprøver, for at sikre at den givne dosis er tilstrækkelig.

Forløb og komplikationer


De fleste får ingen symptomer på tuberkulose, men særligt hvis immunforsvaret svækkes, kan sygdommen bryde ud og give symptomer. Risikoen for at udvikle sygdom er størst indenfor det første halve år efter smitte, men det kan dog ses mange år efter smitte. Tuberkulose kan i dag behandles effektivt, men kan ubehandlet være en dødelig sygdom.

Forebyggelse af tuberkulose hos børn

I lande, hvor forekomsten af tuberkulose er høj, vaccineres børn ofte mod tuberkulose. Vaccinen gives som en indsprøjtning. I Danmark bliver børn ikke rutinemæssigt vaccineret mod tuberkulose. Det anbefales, at børn vaccineres, hvis de skal til lande, hvor der er høj forekomst af tuberkulose og særligt, hvis de skal have tæt kontakt til lokalbefolkningen i disse lande.