Tumorer i nyrerne (Hypernefrom m.m.) Artikel

Definition


En tumor er en knude, dvs. en afgrænset fortætning af væv, modsat cyster , som er væskefyldte blærer i et organ. Tumorer kan være godartede eller ondartede ( kræft ).

Typer af tumorer


De tre vigtigste typer af tumorer i nyrerne er alle ondartede:

 • Wilms tumor .
  Dette er en sjælden lidelse, der udvikles allerede i fostertilværelsen. Den ses derfor kun hos børn og beskrives nærmere under børnesygdomme.

 • Nyrebækkentumor.
  Nyrebækkenet er en struktur, der sidder i nær relation til nyren. Det opsamler nydannet urin og sender denne via urinlederen til blæren. Nyrebækkentumorer ses ofte sammen med Tumorer i urinblæren og beskrives under dette.

 • Hypernefrom.
  Denne tumor udgør 90% af alle nyretumorer og er det, man i daglig tale betegner som nyrecancer. Hypernefrom forekommer sjældent før 40-års-alderen og ses hyppigst i 60-70-års-alderen. Der diagnosticeres ca. 600 tilfælde om året i Danmark, og sygdommen er dobbelt så hyppig hos mænd som hos kvinder.

I det følgende beskrives hypernefromet.

Tumoren giver få symptomer og er derfor oftest relativt stor (over 5cm i diameter), når den opdages. I 10% af tilfældene er der mere end én tumor i samme nyre, og 2% af hypernefromerne er dobbeltsidige. 1/3 har spredt sig (metastaseret sig) til et eller flere steder i kroppen på diagnosetidspunktet, hvilket forringer prognosen.

Symptomer på tumorer i nyrerne


Som nævnt giver hypernefrom oftest meget få symptomer i det første lange stykke tid. Halvdelen har blod i urinen som eneste symptom. Det kan vise sig som let mørk- eller lyserød-farvning af urinen eller som tydeligt friskt og/eller delvist størknet blod. Andre symptomer er smerter eller trykken i siden, måske fornemmelse af en udfyldning. Der kan være mere generelle symptomer på kræft i form af træthed, appetitløshed, vægttab og perioder med feber.

Komplikationer til tumorer i nyrerne


Komplikationerne kan som nævnt være spredning af tumoren. Både lokalt i nyrevævet, hvor den efterhånden kan forårsage nyresvigt , og til de store nyrekar, hvorved yderligere spredning kan ske via blodbanen. På denne måde kan der relativt hurtigt i forløbet dannes metastaser i lunger, lever, hjerne og knogler, med smerter eller andre symptomer fra disse organer. Det første symptom på en nyrecancer kan således være, at en metastase-ramt knogle brækker uden særlig grund. Ubehandlet fører nyrecancer til døden.

Forholdsregler og diagnose på tumorer i nyrerne


Ved ethvert tegn på blod i urinen bør man hurtigt søge læge. Jo tidligere sygdommen opdages, des bedre er behandlingsmulighederne. Lægen kan ind imellem mærke en stor tumor ved at trykke på nyren. Urinundersøgelser kan vise indhold af blod eller tumorceller. Blodprøver kan give en idé om kræftsygdom, men ofte må der en form for billed-undersøgelse til for at stille diagnosen og vurdere tumorens udbredelse. Det kan være røntgenbilleder efter indsprøjtning af kontrastfarve i blodbanen (urografi), men ofte vil man foretage en CT- eller MR-scanning. Disse kan også afsløre eventuelle metastaser.

Behandling af tumorer i nyrerne


Behandlingen er en operation, hvor man helt fjerner den ramte nyre samt det omkringliggende fedt og lymfeknuder. Dette kræver dog, at man forinden har undersøgt, at den tilbageværende nyre fungerer, som den skal, da man er afhængig af mindst én velfungerende nyre for at leve.

Hvis canceren har spredt sig med en eller flere metastaser andetsteds i kroppen, foretager man ikke operation, med mindre der er udtalte symptomer i form af blødning og smerter, som kan afhjælpes. Symptomer fra metastaser kan sommetider holdes nede med kemoterapi eller strålebehandling, hvilket dog ikke bedrer prognosen. Specialiseret kræftbehandling med interleukin, som virker på immunsystemet, har vist sig at kunne have effekt ved hypernefrom med metastaser.

Prognose på tumorer i nyrerne


Sygdommen er alvorlig, men prognosen afhænger i høj grad af udbredelsen af sygdommen på diagnosetidspunktet. Knap 7 ud af 10 er i live 5 år efter operation af en isoleret tumor. Ved spredning er prognosen betydeligt dårligere. Efter operation vil man gå til kontrol gennem en årrække for at observere, om tumoren kommer igen.Definition


En tumor er en knude, dvs. en afgrænset fortætning af væv, modsat cyster , som er væskefyldte blærer i et organ. Tumorer kan være godartede eller ondartede ( kræft ).

Typer af tumorer


De tre vigtigste typer af tumorer i nyrerne er alle ondartede:

 • Wilms tumor .
  Dette er en sjælden lidelse, der udvikles allerede i fostertilværelsen. Den ses derfor kun hos børn og beskrives nærmere under børnesygdomme.

 • Nyrebækkentumor.
  Nyrebækkenet er en struktur, der sidder i nær relation til nyren. Det opsamler nydannet urin og sender denne via urinlederen til blæren. Nyrebækkentumorer ses ofte sammen med Tumorer i urinblæren og beskrives under dette.

 • Hypernefrom.
  Denne tumor udgør 90% af alle nyretumorer og er det, man i daglig tale betegner som nyrecancer. Hypernefrom forekommer sjældent før 40-års-alderen og ses hyppigst i 60-70-års-alderen. Der diagnosticeres ca. 600 tilfælde om året i Danmark, og sygdommen er dobbelt så hyppig hos mænd som hos kvinder.

I det følgende beskrives hypernefromet.

Tumoren giver få symptomer og er derfor oftest relativt stor (over 5cm i diameter), når den opdages. I 10% af tilfældene er der mere end én tumor i samme nyre, og 2% af hypernefromerne er dobbeltsidige. 1/3 har spredt sig (metastaseret sig) til et eller flere steder i kroppen på diagnosetidspunktet, hvilket forringer prognosen.

Symptomer på tumorer i nyrerne


Som nævnt giver hypernefrom oftest meget få symptomer i det første lange stykke tid. Halvdelen har blod i urinen som eneste symptom. Det kan vise sig som let mørk- eller lyserød-farvning af urinen eller som tydeligt friskt og/eller delvist størknet blod. Andre symptomer er smerter eller trykken i siden, måske fornemmelse af en udfyldning. Der kan være mere generelle symptomer på kræft i form af træthed, appetitløshed, vægttab og perioder med feber.

Komplikationer til tumorer i nyrerne


Komplikationerne kan som nævnt være spredning af tumoren. Både lokalt i nyrevævet, hvor den efterhånden kan forårsage nyresvigt , og til de store nyrekar, hvorved yderligere spredning kan ske via blodbanen. På denne måde kan der relativt hurtigt i forløbet dannes metastaser i lunger, lever, hjerne og knogler, med smerter eller andre symptomer fra disse organer. Det første symptom på en nyrecancer kan således være, at en metastase-ramt knogle brækker uden særlig grund. Ubehandlet fører nyrecancer til døden.

Forholdsregler og diagnose på tumorer i nyrerne


Ved ethvert tegn på blod i urinen bør man hurtigt søge læge. Jo tidligere sygdommen opdages, des bedre er behandlingsmulighederne. Lægen kan ind imellem mærke en stor tumor ved at trykke på nyren. Urinundersøgelser kan vise indhold af blod eller tumorceller. Blodprøver kan give en idé om kræftsygdom, men ofte må der en form for billed-undersøgelse til for at stille diagnosen og vurdere tumorens udbredelse. Det kan være røntgenbilleder efter indsprøjtning af kontrastfarve i blodbanen (urografi), men ofte vil man foretage en CT- eller MR-scanning. Disse kan også afsløre eventuelle metastaser.

Behandling af tumorer i nyrerne


Behandlingen er en operation, hvor man helt fjerner den ramte nyre samt det omkringliggende fedt og lymfeknuder. Dette kræver dog, at man forinden har undersøgt, at den tilbageværende nyre fungerer, som den skal, da man er afhængig af mindst én velfungerende nyre for at leve.

Hvis canceren har spredt sig med en eller flere metastaser andetsteds i kroppen, foretager man ikke operation, med mindre der er udtalte symptomer i form af blødning og smerter, som kan afhjælpes. Symptomer fra metastaser kan sommetider holdes nede med kemoterapi eller strålebehandling, hvilket dog ikke bedrer prognosen. Specialiseret kræftbehandling med interleukin, som virker på immunsystemet, har vist sig at kunne have effekt ved hypernefrom med metastaser.

Prognose på tumorer i nyrerne


Sygdommen er alvorlig, men prognosen afhænger i høj grad af udbredelsen af sygdommen på diagnosetidspunktet. Knap 7 ud af 10 er i live 5 år efter operation af en isoleret tumor. Ved spredning er prognosen betydeligt dårligere. Efter operation vil man gå til kontrol gennem en årrække for at observere, om tumoren kommer igen.