Tumorer i øjet (Malignt melanom i øjet, Metastaser og Retinoblastom) Artikel

Der kan dannes tre typer af tumorer i øjet: Malignt melanom, Metastaser og Retinoblastom. Symptomerne afhænger af typen af tumor.


Der kan dannes tre typer af tumorer i øjet, Malignt melanom, Metastaser og Retinoblastom, som alle beskrives i det følgende:

Malignt melanom i øjet


Malignt melanom (modermærkekræft) i øjet er en sjælden sygdom. Der er 50 tilfælde om året i Danmark. Sygdommen er den samme som malignt melanom i huden. Tumor udgår fra de pigment-dannende celler i øjet, allerhyppigst fra årehinden bagest i øjet, men det kan også ske fra regnbuehinden eller fra et modermærke i det hvide af øjet.

Symptomer
Tumor kan sidde på bindehinden i det hvide af øjet, og opdages derfor tidligt som en uregelmæssig, sort forhøjning med mange blodkar omkring sig. Hvis tumor sidder indeni øjet, opdages den som regel senere.

Symptomer på malignt melanom i øjet kan være:

  • Nedsat syn.

  • Skæv pupil.

  • Symptomer på trykstigning i øjet (som ved akut grøn stær ).

  • Sene symptomer kan være: "fluer" (små sorte prikker eller streger) for øjnene eller en mørk skygge (symptomer på nethindeløsning ).

Ikke alle symptomerne er til stede samtidig.

Diagnose og behandling
Malignt melanom kan enten ses, når øjenlægen kigger ind på øjenbaggrunden med en særlig lygte (oftalmoskop) eller ved en ultralydsundersøgelse. Senere laves en CT eller MR skanning , og der tages en vævsprøve .

Behandling og prognose er meget afhængig af, hvor tumoren sidder, og hvor hurtigt den opdages. I tidlige tilfælde kan man behandle med operativ fjernelse eller radioaktive stråler. Ved større tumorer må man fjerne hele øjet.

Metastaser


Når en kræftsvulst spreder sig til andre væv end der, hvor den opstod, kaldes det udsæd eller metastaser. Metastaser i øjet kommer oftest sent i et kræft-forløb, men kan være meget ubehagelige, da de ofte medfører nedsat syn eller blindhed. Da bevarelse af synet er meget vigtigt for livskvaliteten, vil man ofte stråle-behandle for øjenmetastaser, selvom patienten er døende. Metastaser giver dog ikke nødvendigvis symptomer. Hvis metastaserne sidder i øjenhulen bag øjnene, kan man få exophthalmus (udstående øjne) .

Retinoblastom

Retinoblastom er en sjælden men alvorlig kræftsygdom, der ses hos børn under fem år. Kun få børn om året udvikler sygdommen. Sygdommen skyldes en mutation i et gen, og i nogle familier forekommer sygdommen derfor ofte, fordi de bærer genet med mutationen. Hvis man har retinoblastom i familien og udvikler sygdommen i det ene øje, er der stor sandsynlighed for også at udvikle den i det andet. Tumoren sidder i nethinden på indersiden af øjets bageste halvdel.

Symptomer

  • Nedsat syn. Hvis tumoren vokser og ødelægger nethinden, bliver synet påvirket.

  • Skelen. Skelen er en hyppig lidelse hos børn og kun et fåtal vil skyldes denne sygdom. Børn, der skeler bør alligevel altid undersøges af en læge hurtigt.

  • En hvid pupil. Tumor er hvid og sent i forløbet vil den kunne ses gennem pupillen.


Forholdsregler og behandling af retinoblastom
Da sygdommen er meget afhængig af gener og arvelighed, er det vigtigt at være opmærksom, hvis man har retinoblastom i familien: Inden man vælger at blive gravid, bør man konferere med en læge angående genetisk udredning, og når man har født, bør barnet kontrolleres regelmæssigt for at opdage en eventuel tumor.

Ved skelen eller hvid pupil hos et barn, bør man søge læge straks.

Behandling af retinoblastom er afhængig af, hvor hurtigt sygdommen opdages. Hvis den opdages tidligt, kan strålebehandling redde øjet, men hvis sygdommen er fremskreden, kan det være nødvendigt at fjerne det ramte øje. I dag er retinoblastom praktisk talt aldrig dødelig, men i de familiære tilfælde kan dobbeltsidige tilfælde medføre total blindhed, og tidlig indsats er derfor stadig altafgørende.