Unge og pornografi Artikel

Mange unge har set porno, og dette er ikke uproblematisk. Porno kan nemlig være med til at give de unge et forkert kropsbillede og en forkert opfattelse af, hvad sex er.


Børn forbruger i dag de samme typer medier som voksne - inkl. videoer, websider og cd-rom med erotisk indhold, bl.a. porno. En del fagfolk, bl.a. læger, råder forældrene til at forhindre de unge i at se porno, og vi i Sundhedsguiden mener da også, at påvirkningen kan være uheldig, fordi pornoen stort set har monopol på at fortælle hvordan seksualiteten konkret foregår. Men forbud har tradition for at føre til en underskov af forbudte varer, og interessen bliver ikke mindre af den grund. Og at forbyde det kan sammenlignes med at sige til de unge: I må ikke spise slik på vej hjem fra skole...

Pornografien er en del af det moderne menneskes hverdag, og kunsten er at inddrage den i undervisningen, så at de unge får skærpet deres kritiske sans, også på dette vigtige område. På den måde kan skolen være med til at gennemhulle nogle af de myter og vrangforestillinger, som ellers nemt kan få drenge og piger til at gå skævt af hinanden, også senere i livet.

Vi kan ikke censurere os ud af et pornoforbrug, selv om det giver os et vrangbillede af seksualiteten. Udfordringen består i at give dem et billede af seksualiteten, som er mere nuanceret end pornoens. Den må ikke stå alene. Men desværre er seksualitet og porno stadig et område med mange tabuer - også blandt læger, pædagoger og andre faggrupper - og deri ligger et pædagogisk problem:

Vores eget forhold til sex og porno gør det ofte svært at formidle en kritisk holdning, der ikke ligger underdrejet på grund af vores opdragelse, moral og personlige oplevelser. Men der er ingen vej uden om - vi er nødt til at tage denne udfordring op, ellers får vi ikke dialogen med de unge, og de får i så fald ingen hjælp til at forholde sig kritisk til de medier, der har så stor tiltrækningskraft: Film, video, cd-rom og Internet.

Udarbejdet af sexolog Gerd Winther, læge og seksualitetsforsker Christian Graugaard og kommunikationskonsulent Jesper Madsen.