Unge, Sex & Internet Artikel

Effektiv seksualundervisning gælder om at møde eleverne, der hvor de er. En statistik er blot en statistik, og ikke et billede af den enkelte klasse.

Man hører ofte udsagn om hvad unge gør, tænker og har brug for. Men gruppen "de unge" eksisterer ikke. De er lige så forskellige som os voksne, og de har deres første seksuelle erfaringer på vidt forskellige måder og tidspunkter. Alle 50 årige har vel næppe samme forhold til deres seksualitet. Ethvert gennemsnit er kun statistik - ikke pædagogik. At man, naar det i Sandhed skal lykkes een at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.
Søren Kirkegaard, 1859.


Inden for begrebet "ungdomskulturen" (der i dag også omfatter børn i de yngste klasser) finder man forskellige subkulturer med hver sin mode, moral, samværsformer og holdninger, og det er derfor nødvendigt, at man som lærer pejler sig ind på hvor eleverne befinder sig i disse universer.

Modenheden og interessen for sex vil ofte variere i den enkelte klasse, og derfor vil det netop være forskelligt, hvilke websider, der fanger den enkelte elev. Én af udfordringerne i seksualundervisningen er netop også at give eleverne et tilbud om viden og diskussioner - uden at overskride deres grænser ved at give dem noget, de ikke er parate til.

Læreren skal naturligvis ikke undervise eleverne enkeltvis, men undervisningen må alligevel være differentieret og nuanceret. Og det er ikke paratviden, de mangler, men holdninger og handlekompetence. De er trætte af kondomer, menstruationscyklus og kønssygdomme.

Næsten to ud af ti har seksuel erfaring som 14-årige - dvs. 4 - 6 i hver klasse.Én gruppe kræver særlig omtanke. Det er de mange børn i 5-7. klasse, som på den ene side leger med alt andet end det andet køn, men på den anden side fniser over bl.a. pornoblade sammen med kammeraterne. De befinder sig i gråzonen "mellem Lego og lir", som en lærer udtrykker det. Skal man lade stå til - eller skal man forsøge at give dem et input, der passer til deres modenhed? Vi skal ikke forcere noget og overskride deres grænser, men vi skal også huske, at mange af dem får deres seksuelle debut om to-tre år - og at enkelte allerede er begyndt.

Udarbejdet af sexolog Gerd Winther, læge og seksualitetsforsker Christian Graugaard og kommunikationskonsulent Jesper Madsen.