Urinrørsforsnævring (Striktur af urethra) Artikel

Urinrørsforsnævring er relativ hyppigt. Forsnævringer opstå som følge af skader mod urinrøret. Betændelse i urinrøret kan føre til urinrørsforsnævring.


Definition og årsager


Urinrørsforsnævring er relativ hyppigt. Man kan inddele årsagerne i medfødte og erhvervede. Langt de fleste tilfælde er erhvervede.

Af de erhvervede årsager er de hyppigste såkaldte iatrogene årsager. Det betyder "som følge af behandling" og kan være komplikationer til eksempelvis operationer, der foregår gennem urinrøret eller pga. kateteranlæggelser. Derudover kan forsnævringer opstå som følge af mekaniske skader (traumer) mod urinrøret, og endelig som komplikation til betændelse i urinrøret . Enkelte tilfælde skyldes kræft i urinrøret, der er en meget sjælden kræftform.

Fælles for de erhvervede urinrørsforsnævringer er selve mekanismen, der fører til forsnævring: Et brud på slimhinden i urimrøret fører til irritation og betændelse omkring urinrøret, hvorefter ophelingen medfører en forsnævring pga. arvæv.

Symptomer på urinrørsforsnævring


Symptomerne er oftest slap stråle ved vandladning, til tider en delt stråle, og patienter henvender sig ofte, fordi vandladningen er lang med slap stråle. Total aflukning er et sjældent symptom.

Forholdsregler og diagnose


Diagnosen stilles på patientens fortælling og suppleres med en urinflow-måling, der vil vise et lavt flow (dvs. at man tisser få mililiter per minut). Diagnosen fastslås med en kikkertundersøgelse af urinrøret, alternativt en røntgenundersøgelse eller ultralydsscanning .

Behandling af urinrørsforsnævring


Behandlingen afhænger af den udløsende årsag, samt hvilken type indgreb patienten kan tåle.

Den mindst invasive metode er mekanisk udvidelse af urinrøret. Her sprøjtes først lokalbedøvende gel ind i urinrøret, hvorefter der indføres katetre af stigende diameter, hvorved forsnævringen udvides. Resultaterne er dog ikke så gode som ved nedenfor nævnte metoder, da forsnævringen ofte kommer igen.

Der kan gennem et kateter indføres en lille kniv, hvorefter urinrøret i det forsnævrede område skæres op på langs. Dette foregår i lokalbedøvelse. Efterfølgende kan indsættes et kateter eller en lille stent (et lille rør, der ligger inde i urinrøret), for at nedsætte risikoen for gendannelse af forsnævringen.

Åben kirurgi i fuld bedøvelse kan tilbydes, hvis ovenstående ikke giver tilfredsstillende resultater. Her findes der forskellige måder, hvorpå urinrøret kan skæres op og syes sammen igen, efter penis er åbnet.

Forløb og komplikationer


Komplikationer er relateret til kirurgi, og indbefatter bl.a. gendannelse af forsnævringen.

Forebyggelse af urinrørsforsnævring


Forebyggelse er primært indenfor behandlingen af de sygdomme, der kan føre til urinrørsforsnævring. Lægen kan tage specielle forholdsregler ved kirurgi i urinrøret og evt. anlæggelse af katetre gennem huden i maven, direkte ind i blæren, efter kirurgi fremfor almindelige katetre for at undgå irritation og infektion. Sidstnævnte gøres dog ikke så ofte.

Komplikationer til infektioner kan forebygges ved at undgå infektioner, primært seksuelt overførte, ved at dyrke sex med kondom, samt at blive behandlet hurtigt, hvis man får mistanke om, at man er smittet.