Valg af behandling Artikel

Du kan til enhver tid nægte den behandling som sundhedspersonalet foreslår. Ligesom du har ret til at få information om sygdommen, undersøgelsesmetoderne, forebyggelses- og behandlingsmuligheder, alternative behandlingsmuligheder og fremtidsudsigter. Som hovedregel må lægen ikke behandle uden patientens samtykke.

Du bestemmer selv, om du vil have den medicin eller behandling, som lægen foreslår. Det kaldes informeret samtykke. Lægen kan forvente, at du som patient følger den behandling, I er blevet enige om, og siger til, hvis du ombestemmer dig.

Hvis en patient har mistet evnen til at tage vare på sig selv, kan det blive overladt til de nærmeste pårørende at sige ja eller nej til en behandling. Hvis du bliver bragt bevidstløs til et sygehus, bliver du behandlet efter de ønsker, du selv senest har givet udtryk for. Hvis der ikke eksisterer ønsker eller samtykke af nogen art, yder lægen den nødvendige behandling for at undgå varige skader.

Det er en grundlæggende rettighed, at vi selv kan bestemme over vores liv og helbred. Det vil sige, at vi har ret til at afslå en undersøgelse eller en behandling, hvis det er i strid med vores overbevisning eller udtryk for en velovervejet beslutning. Der er ingen, der kan påtvinge andre en uønsket behandling.

Du kan til enhver tid nægte den behandling som sundhedspersonalet foreslår. Ligesom du har ret til at få information om sygdommen, undersøgelsesmetoderne, forebyggelses- og behandlingsmuligheder, alternative behandlingsmuligheder og fremtidsudsigter. Som hovedregel må lægen ikke behandle uden patientens samtykke.

Du bestemmer selv, om du vil have den medicin eller behandling, som lægen foreslår. Det kaldes informeret samtykke. Lægen kan forvente, at du som patient følger den behandling, I er blevet enige om, og siger til, hvis du ombestemmer dig.

Hvis en patient har mistet evnen til at tage vare på sig selv, kan det blive overladt til de nærmeste pårørende at sige ja eller nej til en behandling. Hvis du bliver bragt bevidstløs til et sygehus, bliver du behandlet efter de ønsker, du selv senest har givet udtryk for. Hvis der ikke eksisterer ønsker eller samtykke af nogen art, yder lægen den nødvendige behandling for at undgå varige skader.

Det er en grundlæggende rettighed, at vi selv kan bestemme over vores liv og helbred. Det vil sige, at vi har ret til at afslå en undersøgelse eller en behandling, hvis det er i strid med vores overbevisning eller udtryk for en velovervejet beslutning. Der er ingen, der kan påtvinge andre en uønsket behandling.