Varemærker Artikel

Varemærker


Når du skal ud at handle, kan det godt svare sig at købe ting af god kvalitet, da det giver en øget sikkerhed og større glæde ved tingene. Det er imidlertid ikke altid prisen, der afgør, om kvaliteten er god. Du kan bruge varemærkebetegnelsen som støtte til dit valg, her er nævnt de vigtigste:
 • T-mærket er en svensk godkendelse. Den stiller de strengeste krav til sikkerhedsudstyr.

 • Dansk Standard-mærket viser, at varen opfylder kravene til de pågældende danske standarder.

DS-godkendelse følges op med stikprøver en gang om året.

Mærket findes bl.a. på sikkerhedsudstyr til børn.

Varerne kontrolleres af Dansk Standardiseringsråd, som består af myndigheder, institutioner og organisationer, bl.a. forbrugerorganisationer.

 • E-mærket betyder, at varen er godkendt efter europæisk standard. Alle europæiske lande stiller de sammen krav til E-mærkning.

Når det gælder sikkerhedsudstyr er ovennævnte mærker klassificeret som følgende:

 • God: E-mærket

 • Bedre: DS-mærket

 • Bedst: T-mærket

Dansk Varefakta Nævn (DVN) sikrer, at deklarationen indeholder de nødvendige og tilstrækkelige, neutrale og kontrollerede oplysninger.

DVN er en selvejende institution, der får støtte af Industriministeriet. DVN er et samarbejde mellem forbrugere, industri og handel.

Varefaktamærket er en frivillig mærkning.

 • CE-mærket viser, at produktet opfylder EF-direktivernes grundlæggende krav til sundhed, sikkerhed og miljø.

CE-mærket SKAL være på legetøj, hvis det er godkendt.

 • Astma-Allergiforbundet, AAF's, logo. Deklarationen viser, at varen er godkendt af AAF.

 • Ø-mærket betyder, at varen er produceret økologisk eller biodynamisk, dvs. der ikke er brugt kemiske sprøjtemidler eller kunstgødning, at dyrene ikke har fået forebyggende medicin, at 75% af foderet er fra økologisk dyrkede marker, og at røgt og pleje af husdyrene tilgodeser deres behov.

 • Jordbrugsbedrifterne kontrolleres af Plantedirektoratet og levnedsmidlerne kontrolleres af Levnedsmiddelkontrollen samt af Veterinærdirektoratet. Mærkningen er frivillig.

 • EUs miljømærke. Det viser, at varen hører til blandt de mindst miljøbelastende indenfor en bestemt varegruppe.

I EU-gruppen er der repræsentanter fra alle medlemslandene, desuden deltager industri- miljø-, og forbrugerorganisationerne i arbejdet.

Forbrugerstyrelsen udgiver en pjece om varedeklarationer.