Visdomstænder Artikel

De tredje molarer, som står længst tilbage i tandrækken, kaldes visdomstænder. De bryder i de fleste tilfælde først frem i 17-21 års alderen. Mange mennesker mangler dog anlæg til en eller flere visdomstænder.

De tredje molarer, som står længst tilbage i tandrækken, kaldes visdomstænder. De bryder i de fleste tilfælde først frem i 17-21 års alderen. Mange mennesker mangler dog anlæg til en eller flere visdomstænder.
Visdomstænderne er ikke på nogen måde ringere i kvalitet end andre tænder, men pga. deres placering er de svære at holde rene og angribes derfor ofte af karies. Visdomstænderne er også svære at behandle, da det er svært at komme til med instrumenter bagtil i mundhulen. Derfor plejer man at trække dem ud, når de er blevet udsat for kariesangreb.

Det sker også ofte, at visdomstænderne ikke bryder ordentligt frem, men sidder fast under kronen på den anden molar. I disse tilfælde danner tandkødet en dyb lomme omkring visdomstanden. I lommen havner der let madrester, som siden giver grobund for bakterier. Bakterierne angriber tandkødet omkring visdomstanden og forårsager en smertefuld betændelse, perikoronitis. Foruden smerte kommer der ved perikoronitis også en hævelse omkring tanden, og man får en dårlig smag i munden. Har man disse symptomer bør man hurtigst muligt gå til tandlæge og få tilstanden behandlet.

Visdomstænder kan også ligge nede i kæben, så de slet ikke bryder frem. Dette medfører undertiden, at kæbeknoglen bag ved de andre molarer går tabt. Det giver i de fleste tilfælde ingen symptomer, men kan opdages ved en røntgenundersøgelse af tænderne.

Behandling af visdomstænder

Hjemme:

Ved perikoronitis kan man , mens man venter på behandling, forsøge at rense den delvist frembrudte visdomstand og skylle munden med let saltet, lunkent vand eller klorhexiden.

Hos tandlægen:

Perikoronitis behandles ved at man spuler lommen omkring tanden ren. Behandlingen gentages med et par dages mellemrum, til betændelsen er væk. Har visdomstanden sat sig fast under frembrydningen, trækker man den ud, da den ellers hurtigt forårsager en ny, tilsvarende betændelse. Visdomstænder, som hælder stærkt og ikke kan bryde frem, plejer man at fjerne ved et operativt indgreb under lokalbedøvelse. Man undersøger nøje tandens placering i kæbeknoglen ved hjælp af røntgen og skaffer sig derefter adgang gennem tandkødet til kæbeknoglen og fjerner tanden.