Ydre skader på urinblæren eller urinrøret Artikel

Ydre skader på enten urinblære eller urinrør kan bl.a. opstå ved trafikulykker eller andre voldsomme påvirkninger. Skaderne kan f.eks. medføre udsivning af urin i det omkringliggendevæv.

Definition og årsager


Skader på urinblæren eller urinrøret, der medfører udsivning af urin i det omkringliggende væv eller i bughulen.

Skader på urinblæren er ikke hyppige, da den ligger godt beskyttet af skambenet. Hyppigste årsag er brud på bækkenknoglerne, f.eks. ved trafikulykker eller andre voldsomme påvirkninger. Brækkede knogler kan være skarpe og forårsage skader på såvel blære som urinrør. Hos mænd kan urinrøret desuden beskadiges ved vold mod kønsorganerne (spark i skridtet, fald på cykelstang etc.).

Symptomer og komplikationer på ydre skader på urinblæren eller urinrøret


Skader på såvel blære som urinrør er normalt meget smertefulde. Det vil ofte være umuligt at lade vandet i normale mængder og der kan sive blod fra urinrørets åbning. Flænger i toppen af blæren kan give urinudsivning i bughulen, hvilket medfører bughindebetændelse (peritonitis) med kraftige mavesmerter. Dette er en alvorlig tilstand, som i værste fald kan medføre shock med livsfarligt blodtryksfald. Skader på urinrøret er mindre alvorlige.

Behandling af ydre skader på urinblæren eller urinrøret


Behandlingen skal varetages under indlæggelse på et hospital. Blæreskader med medfølgende bughindebetændelse kræver øjeblikkelig operation, hvor blæren sys sammen. Ved alle tilfælde af urinudsivning, uanset sted og mængde, gives behandling med antibiotika for at forebygge infektion.

Man vil som regel anlægge et kateter (en tynd slange forbundet med en pose) gennem urinrøret eller gennem maveskindet direkte ind i blæren, for at tømme blæren og undgå urinudsivning. Kateteret kan ligge noget tid, mens skaderne behandles eller heler op.

Urinrørslæsioner kan ofte selv vokse sammen, mens totale overrivninger af urinrøret kræver sammensyning ved en operation. Ved ophelingen af urinrøret risikerer man, at der udvikles urinrørsforsnævring .