Banebrydende medicinering mod prostatakræft er i sigte. 02-11-2015 nyhed

prostatakræft, medicinSom den første har en medicin rettet mod specifikke mutationer ved prostatakræft vist sig at være effektiv i tests foretaget af engelske forskere.

Banebrydende medicinering mod prostatakræft er i sigte.

Undersøgelsen som er foretaget ved Institute of Cancer Research i London omfattede 49 mænd med prostatakræft uden behandlingsmulighed.

Medikamentet Olaparib havde som sådan en lav samlet effekt, men hæmmede svulst væksten med 88% hos patienter med specifikke DNA mutationer og Cancer Research, UK nævner at testen er spændende da fremtiden for kræftmedicin er at behandle kræften via dens muterede DNA i stedet for behandling af den del af kroppen hvor kræften er konstateret.

Bryst kræft medicinen Herceptin anvendes allerede overfor patienter med specifikke mutationer og Oliparib retter sig også specifikt mod de mutationer som ændrer den måde hvorpå DNA repareres.

Niveauerne for prostata specifikt antigen, som producers af svulster, blev mere end halveret og der var samtidig signifikante fald i antallet af kræftceller i blodet og i størrelsen af sekundære svulster.

Patienterne responderede på behandlingen mellem 6 måneder og næsten 1½ år og dem som deltog i test forsøgene viste en overlevelse på 10 til 12 måneder med adskillige patienterne i behandling længere en 1 år, men større kliniske forsøg må udføres før der kan siges mere konkret om den livsforlængende effekt.

Men metoden med specifik målretning mod det muterede DNA ved kræftforekomster vil være i fokus over de næste år og fordelen ved denne målrettede medicinering er, at den kan sættes ind ved patienter som responderer positivt som både sparer penge og sparer patienten for unødvendige bivirkninger.

Nogle af patienterne i undersøgelsen var født med muteret DNA reparations gen mens det hos andre var opstået inde i kræftsvulsten.

Læs nærmere her.