Magnet stimulering kan genopbygge hukommelse nyhed

Ny viden peger på at ældre mennesker som mister hukommelsen kan blive hjulpet ved hjælp af et magnet felt som stimulerer en del af hjernen.

Ny viden peger på at ældre mennesker som mister hukommelsen kan blive hjulpet ved hjælp af et magnet felt som stimulerer en del af hjernen.

Forbedringen varer mindst 24 timer efter behandlingen og forbedrer forsøgspersonernes evne til at huske ord knyttet til fotos af ansigter.

Forskere tror at opdagelsen kan føre til ny behandling for tab af hukommelse forårsaget af aldring, slagtilfælde, hjerneskader og tidligt angreb af alzheimers.

Dr. Joel Voss, som er ledende forsker ved Northwestern University i Chicago, siger:

“Vi viser for første gang at det er muligt specifikt at ændre hukommelsesfunktionen i hjernen hos voksne personer uden operation eller medicinering som har vist sig at være uden positive effekt. – Denne non-invasive magnet stimulering har enormt potentiale”.

Forskerne fokuserede på associeret hukommelse, som er evnen til at lære og huske relationer mellem ikke relaterede emner. - 16 forsøgspersoner mellem 20 og 40 år deltog i undersøgelsen og accepterede at få 20 minutters Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) hver dag over 5 dage.

TMS lægger et magnetfelt på et specifikt område af kraniet, som afføder en svag elektrisk spænding i hjernen.

Det anvendes til at teste hjernekredsløb hos patienter med slagtilfælde, multipel sklerose, motorik sygdomme og andre tilstande og har vist sig at afhjælpe nogle former for depression.

Ved start af en serie test blev deltagerne vist 20 fotos af menneske ansigter samtidig med at ord blev oplæst.

”De huskede flere ansigts/ord koblinger efter stimuleringen end før stimuleringen som betyder at deres indlæringsevne blev forbedret”, udtaler Dr. Voss.

”Dette skete ikke for placebo situationer eller i andre kontrollerede eksperimenter hos øvrige testpersoner”.

Resultaterne er publiceret i den seneste udgave af magasinet Science.

Dr. Voss tilføjer: ”Dette åbner et helt nyt område af behandling studier; vi vil forsøge om det er muligt at forøge hukommelsesfunktionen hos personer som virkeligt behøver det”.

Men Dr. Voss nævner også, at der kræves flere års forskning for at fastslå, om teknikken er tilstrækkelig sikker og effektiv nok til at hjælpe personer med Alzheimers, eller andre tilstande som påvirker hukommelsen.

Mere om magnet stimulering

Som den eneste af de store informationstjenester på sundhedsområdet har Sundhedsguiden.dk i årevis dækket emnet Magnet Terapi.

Lægefagligt har det stort set været et marginaliseret og tilsidesat emne, stemplet som kvaksalveri, mens landets dyrlæger i stor udstrækning har anvendt magnetbehandling i årevis.

Dog har den tidligere Radiodoktor Carsten Vagn-Hansen dækket emnet og to artikler af Carsten Vagn-Hansen findes på følgende links:

De lovende udsigter for TMS behandling ruller ud på mange områder, herunder også for sygdommen Parkinsons.

Den Amerikanske paraply organisation Parkinson Alliance er inde over mulighederne for TMS behandling af Parkinsons patienter og udsigterne er lovende.

Adskillige klinikker i USA anvender allerede TMS i mange sammenhænge og behandlingen er FDA godkendt i USA som behandling mod depression.

Transkraniel magnetstimulering anses i Danmark som en eksperimentel behandling, hvor der ikke er tilstrækkelig videnskabeligt belæg for brug i rutinemæssige behandling.