Mangel på søvn flerdobler risiko for hjerteinfarkt og slagtilfælde. 16-06-2015 nyhed

søvn, slagtilfælde, hjerteinfarktMangel på søvn er ikke et trivielt problem. - I en ny undersøgelse knyttes søvnmangel til fordoblet risiko for hjerteanfald og firdobbelt risiko for slagtilfælde.

Mangel på søvn flerdobler risiko for hjerteinfarkt og slagtilfælde.

Den nye undersøgelse viser at mangel på søvn eller dårlig søvn markant forøger risiko for hjerteanfald og slagtilfælde og det får forskere til at anbefale at denne tilstand medtages i kataloget af forholdsregler for at forebygge hjerteanfald og slagtilfælde.

Det antages at cirka 20% af befolkningen i USA har en eller form for søvnproblem som udgør en alvorlig trussel mod velbefindende og sundhedstilstand.

Sundhedsguiden har udgivet en lang række artikler om betydningen af søvn og risiko ved mangel på søvn. Blandt andet immunforsvaret kræver tilstrækkelig søvn. Læs mere om søvn og immunforsvar.

I denne seneste undersøgelse valgte Professor Valery Gafarov og kollegaer fra Russian Academy of Medical Sciences i Novosibirsk at afdække hvorvidt mangel på søvn kan knyttes til hjerteanfald og slagtilfælde som står for næsten 80% af alle fatale kredsløbssygdomme.

Forskerne har præsenteret deres konklusioner på EuroHeartCare 2015 – som er den årlige konference for European Society of Cardiology.

Professor Gafarov anfører at: ”søvnproblemer er knyttet meget tæt til forekomsten af kredsløbssygdomme, men indtil nu har der ikke været noget nogen klinisk dokumentation som afdækker forholdet mellem søvnmangel/søvnproblemer og hjerteanfald og slagtilfælde”.

Undersøgelsen er en del af World Health Organization's (WHO’s) Multinational Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease (MONICA) program og "MONICA-psychosocial" sub-undersøgelse som startede i 1994 og omfatter 657 russiske mænd i alderen 25 til 64 år uden nogen tilknytning til diabetes, slagtilfælde eller hjerteanfald.

Forskerne fulgte i 14 år testgruppens forekomst af slagtilfælde og hjerteanfald.

Man fandt at denne gruppe personer med søvnproblemer og mangel på søvn havde en forøget risiko for hjerteanfald på 2 til 2,6 gange og en forøget risiko for slagtilfælde på 1,5 til 4 gange målt mod en gruppe kontrolpersoner uden søvnproblemer.

Risikoen var højst for de mænd som var skilt eller havde mistet deres hustru, som var involveret i hårdt manuelt fysisk arbejder og dem som var uden videregående uddannelse.

National Sleep Foundation har følgende anbefalinger: voksne mellem 18-64 har behov for 7-9 timers nattesøvn mens personer på 65 og derover har behov for 7-8 timers nattesøvn.

Tidligere undersøgelser har knyttet mangel på søvn til mange andre sygdomme såsom depression og nervøsitet. – Søvn er et uundværligt råstof for god sundhed.