Sådan hjælper man en alkoholiker nyhed

Er du pårørende til en, der drikker for meget? Se hvad du kan gøre for alkoholmisbrugeren og dig selv, så I kan komme styrkede ud på den anden side.

Hvordan hjælper man en alkoholiker?

At være pårørende til en person med et alkoholmisbrug kan være hårdt og føles som en umulig opgave at stå med alene. Du kan derfor få hjælp til pårørende samt rådgivning, så du kan blive rustet til at snakke og rådgive personen, som er alkoholiker. Det er helt normalt, at du som pårørende til en alkoholiker, også selv får brug for rådgivning eller at vende dine tanker, følelser og sorg med en rådgiver, eller måske ønsker at deltage i gruppesessioner med andre ligesindede, som sidder eller har siddet, i selvsamme situation. På sådanne sessioner kan du blive bekræftet i, at du ikke er alene. Derudover kan du få gode råd omkring, hvorledes du kan hjælpe en alkoholiker, ved eksempelvis at overveje nedenstående punkter:

 • Overvej hvad du vil stille af krav, inden du konfronterer alkoholikeren, og vær klar til at stå fast på dem
 • Alkoholikeren skal selv være indstillet på hjælp, men ultimatummer fra pårørende er ofte virksomme
 • Lad være at dække over misbruget og lytte til løgnene

Hvordan opfører en alkoholiker sig?

For at udvikle alkoholisme og blive betegnet som alkoholiker, findes der seks klare symptomer på et alkoholmisbrug, der tilsammen udgør definitionen ‘alkoholafhængighedssyndrom’ - altså, at vedkommende lider af alkoholisme.

Det første er vedkommendes trang til alkohol. Trangen overskygger fornuften og er så dominerende, at man tilsidesætter daglige forpligtelser og fysiske behov. Man tyr til alkoholen for at dulme vanskelige situationer som eksempelvis stress, søvnløshed, problemer i hjemmet eller på arbejdet. Man udvikler såkaldte ‘crawings’ efter alkohol, som går ind og blokerer fornuften. Dernæst er kontroltab også en del af de seks symptomer. Efter blot få genstande kan vedkommende ikke længere styre sit alkoholindtag, og drikker mere alkohol end normalt. En person, der lider at alkoholisme kan simpelthen ikke kontrollere hvor meget vedkommende drikker. Efter længerevarende perioder opleves fysiske og psykiske symptomer på abstinenser, som rastløshed, uro, svimmelhed eller hjertebanken. Og den eneste metode til at dulme disse symptomer, synes at være alkohol. Dernæst strækkes tolerancen for indtagelse af alkohol, og vedkommende skal drikke mere og mere for at blive beruset. Vedkommende oplever at kunne drikke mere og oftere end sine omgivelser. Dette skyldes at vedkommende har udviklet en alkoholtolerance. Hjernen har simpelthen vænnet sig til at du har alkohol i blodet, og reagerer derfor ikke på samme måde som tidligere. På den måde kommer alkohol til at dominerer vedkommende og hensyn til prioriteringer og tidsforbrug ignoreres til fordel for at kunne drikke alkohol. Dette er også en årsag til, at en alkoholiker ofte ses beruset på upassende tidspunkter. Selvom vedkommende er klar over de skadevirkninger der opleves skyldes alkoholen, fortsættes misbruget. Skadevirkninger kunne eksempelvis være skænderier i hjemmet, dårlige præstationer på arbejdet eller abstinenser.

Kan man elske en alkoholiker?

Det korte svar er ‘ja’. Det er i den grad muligt at elske en alkoholiker. Til trods for at et alkoholmisbrug fører flere ændringer med sig, opstår et alkoholmisbrug som regel som følge af større forandringer i ens liv. Det kan være at en person har mistet en nærtstående, eller oplevet noget traumatiserende i sin barndom, som aldrig er blevet bearbejdet med psykolog- eller krisehjælp efterfølgende. Det at være alkoholiker benyttes ofte som et skældsord i det danske samfund, fordi man glemmer at se det som en lidelse, altså reel alkoholisme, der ikke bare opstår ud af det blå eller fordi man drak meget alkohol i sine ungdomsår. Hvis en nærtstående, eksempelvis ægtefælle, udvikler et alkoholmisbrug kan det naturligvis komplicere et ægteskab og det kræver vedholdenhed og hjælp fra en pårørende at komme i behandling og afvænning. Alkoholikerens opførsel kan gøre det svært at fortsætte et ægteskab eller forhold, fordi man kan føle at forventningerne stiger og man ikke kan klare presset. Nogle ægtefæller udvikler et såkaldt medmisbrug, fordi man ser det som en handling i kærlighed at drikke med den alkoholiserede. Dette er dog ikke holdbart for nogle af parterne.

Hvordan kommer man ud af et misbrug?

En person der lider af et alkoholmisbrug eller af såkaldt alkoholisme, kommer sjældent ud af alkoholmisbruget på egen hånd. Vedkommende kan simpelthen ikke selv se problemet, da alkoholen overtager fornuften. Derfor kommer de fleste alkoholmisbruger kun ud af et misbrug ved at få hjælp. Denne hjælp kunne eksempelvis være fra et behandlingscenter anbefalet af en pårørende, der ønsker at få sin nærtstående i bedring. Som pårørende bør man derfor undersøge hvorledes man bedst muligt får indskrevet eller hjulpet den alkoholiserede i bedring. Dette kan være gennem en intervention, hvor man samles flere pårørende og fortæller vedkommende om sin bekymring og grund til at ville hjælpe. Dette kan eksempelvis gøres i denne artikel.

Hvad er en alkoholiker og hvad er et alkoholmisbrug?

En alkoholiker er en person, der lider af et alkoholmisbrug - også kaldet ‘alkoholisme’ eller ‘alkoholafhængighedssyndrom’. Med andre ord er kroppen blevet afhængig af alkohol. Personer, som er alkoholiker, er ude af stand til at kontrollere deres besættelse, herunder hvor meget de drikker og hvornår de drikker.

Hvornår er man alkoholiker?

Som pårørende kan man ofte komme i tvivl om, hvorvidt en af ens nærmeste har et reelt alkoholproblem. Som pårørende kan man måske tvivle på sin opfattelse og spørge sig selv, om man overdriver eller er urimelig. For en alkoholiker opleves det ofte ikke som et stort problem og ofte oplever vedkommende heller ikke sine alkoholiker symptomer, og at de har brug for hjælp fra et behandlingscenter. Som pårørende bør man følge sin egen indskydelse og overveje, hvorvidt din kæreste/partner/barn eller anden person forsøger at manipulere dig til at betvivle deres alkoholmisbrug. Dette hænder nemlig for pårørende til alkoholiker. Nedenfor finder du en kort liste med symptomer, der kunne tyde på alkoholproblemer, som du kan være opmærksom på:

 • Skjuler personen sit drikkeri ved eksempelvis at gemme flasker?
 • Drikker personen som regel alene - også i hverdagene?
 • Virker personen fuld på unormale tidspunkter af døgnet?
 • Findes der faste rutiner for personen hvor vedkommende drikker/tidspunkter på dagen?
 • Går person øjeblikkeligt i forsvarsposition, når vedkommendes drikkeri omtales?

Hvis du kan nikke genkendende til de fleste af ovenstående punkter, tyder det på, at personen er afhængig af alkohol og derfor har brug for hjælp fra et behandlingscenter.

Hvorfor bliver man alkoholiker?

At blive afhængig af alkohol, sker ikke natten over. Det kan tage flere år at udvikle et misbrug, også kaldet et alkoholafhængighedssyndrom, men stadiet fra at have et alkoholproblem til et -misbrug, kan udvikle sig over ganske få måneder. Det kan opdeles i to stadier: de fleste alkoholikere startede med at få et alkoholproblem. Altså et usundt forhold til alkohol, hvor drikkeriet tiltager hver dag og alkoholen gradvist dominerer hverdagen mere og mere. I den periode er risikoen for at udvikle et reelt misbrug af alkohol høj. Ens krop og hjerne vænner sig til, at der findes alkohol i blodet, og der mærkes symptomer såsom abstinenser når alkohol ikke indtages, og man oplever at skulle drikke mere og mere for at blive beruset - her udvikler personen en alkoholtolerance. Årsagerne til at man bliver alkoholiker varierer fra person til person. De hyppigste årsager er lavt selvværd, hjertesorg, problematisk eller smertefuld fortid med misbrug i familien, sygdom og depression eller et såkaldt medmisbrug, der kan opstå som ægtefælle til en alkoholiker.

Hvor mange alkoholikere er der i danmark?

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der i Danmark over 140.000 danskere, der er afhængige af alkohol og 585.000 der har et højt alkoholforbrug, der er skadeligt for krop og sind. På trods af de høje tal, er det kun cirka 10 procent af dem der rent faktisk har behov for afvænning, der kommer i behandling. En af årsagerne hertil er, at familier og pårørende omkring alkoholikeren ikke kender til de metoder eller “værktøjer”, der bedst kan motivere misbrugeren til at ændre sin adfærd.

Hvordan får man en alkoholiker i behandling?

Det er nærmest en umulig mission, at få en alkoholiker til selv at træffe beslutningen om at gå i behandling for sit alkoholmisbrug - og det rejser spørgsmålet om, hvordan man i så fald kan motivere en alkoholiker til at søge behandling. I de allerfleste tilfælde er det de pårørende, såsom familie, børn eller kolleger, der motiverer en alkoholiker til at søge hjælp til at afvænne sit alkoholmisbrug. Som oftest vælger alkoholikere at starte i behandling, som følge af en intervention fra familien af. Dette kan være en ægtefælle, der stiller et ultimatum om, at hvis ikke drikkeriet slutter, så slutter ægteskabet. Det bliver således konsekvenserne ved, at sige nej til afvænning, der fører til et ja til behandling.

Hvordan konfronterer man en alkoholiker?

Når en alkoholiker bliver konfronteret med sit drikkeri og intervention omkring behandling, vil personen som regel benægte problemets alvor og kæmpe for retten til fortsat at drikke alkohol. Dette sker enten ved, at personen nægter at omfanget af drikkeriet er alvorligt eller ukontrolleret, reagere aggressivt eller slå det hen som en overdreven reaktion og anklage fra de pårørendes side. Det sker sjældent at en alkoholiker selv foreslår afvænning eller behandling på egen hånd eller ud fra egen opfattelse af situationens alvor. Derfor oplever de fleste, at det kan være utrolig svært at motivere personen til at indgå i behandling, samt at konfronterer personen omkring drikkeriet. Planlægning af en konfrontation er derfor meget vigtig, så konfrontation foregår på ordentlig vis og lykkedes. Nedenstående punkter kan hjælpe dig/Jer der overvejer at konfrontere en alkoholiseret person, der står dig nær:

 • Vær gerne flere pårørende tilstede, som har aftalt målet på forhånd så I ikke spilles ud mod hinanden
 • Undgå diskussion af enhver art, hold fast på at misbruget er uacceptabelt
 • Vælg et tidspunkt hvor alkoholikeren så vidt muligt ikke er påvirket
 • Hav et behandlingstilbud klar og en konsekvens hvis det afvises
 • Fortæl hvordan misbruget påvirker dig og undgå at komme med anklager

Kender du en der drikker for meget?

Er du i tvivl om hvorvidt din pårørende drikker så meget at der er tale om et alkoholmisbrug?

Du kan få hjælp hos behandlingscentre rundt omkring i Danmark til at tale om det der er svært, og lære at genkende tegnene hos både dig selv og din pårørende.

Læs mere om alkoholbehandling her.