Teenage dumdristighed aftager først ved 25 års alderen nyhed

Subjektive “must have” sensationsbehov som tilsidesætter normal sund fornuft hos teenagere fortsætter længere end hidtil antaget viser en ny undersøgelse.


Disse teenage relaterede fænomener ser ud til først at aftage når individdet runder de 25 år.

Teenageren’s sensationsbehov og pres mod nye grænser i hjernevirksomheden forstærkes efter individet har forladt hjemmet for at klare sig selv mener Psykiater Professor Beatriz Luna fra Pittsburgh School of Medicine.

Tidligere mente man at disse behov toppede i 15 års alderen, men nye undersøgelser har fundet at de rækker langt længere frem.

Et centralt fund er evidens på at hyper aktiviteten i den del af hjernen som betegnes striatum – på dansk hjernebjælken – som består af forbindelsestråde mellem to hjernehalvdele, og som stimuleres ved ”belønning”, fortsætter til midten af tyverne.

Man mener at typiske voksne ansvar såsom at kunne fastholde et job, betale sine boliglån og holde sammen på en familie stopper hjernes hyper aktivitet, men jævnfør Professor Luna indtræffer denne tærskel først ved 25 års alderen.

Hos teenageren arbejder den sensationshungrende del af hjernen sammen med ”planlægningscentret” – som befinder sig i pandelappen som ligger i den forreste del af storhjernen og i et samspil mellem disse to dele af hjernen drives nysgerrighed og eksperimentering.

Sensationshunger, som egentligt er informationssøgning og nysgerrighed er evident på tværs af dyrearter og mennesket udtaler Professor Luna på American Association for the Advancement of Science (AAAS) årsmøde i San Jose, Californien.

Professor Luna arbejder videre med kortlægning af hvor langt ind i det voksne liv ændringerne i hjernens funktion fortsætter og det forekommer sandsynligt at processen stækker sig frem til 30 års alderen hvorefter hverdagens krav signalerer til hjernen om at ophøre med visse af de plastiske processer som driver sensationshunger og lyst til eventyr.


Læs også: Forskere finder revolutionerende bio markør for klinisk depression