Få hjælp til dit rygestop Artikel

Det kan være rigtig svært at holde op med at ryge, og det er ikke ualmindeligt, at det kræver mange forsøg, før man endelig kan kalde sig røgfri. Men hvis du får hjælp til dit rygestop, er du kommet et langt stykke hen ad vejen.

Brug nikotinprodukter og rygestopeksperter

Hvis du planlægger et rygestop giver det god mening at investere både tid og penge i det.
I følge Sundhedsstyrelsen er der fem gange større chance for at blive røgfri, hvis du får hjælp.
Af dem der forsøger at klare rygestoppet uden hjælp iform af nikotinerstatning og rådgivning, vil tre til fem procent være røgfrie efter et år. Hvis man derimod søger professionel assistance og bruger en eller flere af de mange nikotinprodukter på markedet, ligger succesraten mellem 15 og 25 procent.

Mange muligheder for tobaksafvænning

Der er mange muligheder for at få hjælp til dit rygestop. I følge Sundhedsstyrelsen er den bedste kombination at bruge både konsulenter og nikotinerstatning. Konsulenter i tobaksafvænning vejleder også i brug af nikotinprodukter.

Der findes en række muligheder for at få hjælp:

Rygestopkursus

Et rygestopkursus er et tilbud til de personer, der ønsker at holde op med at ryge i fællesskab med andre. Der udbydes kurser i de fleste af landets kommuner.

Individuel rådgivning

Nogle kommuner og apoteker tilbyder individuel vejledning til rygestop. Ofte består tilbuddet af 6 samtaler med en rygestoprådgiver.

SMS-service og gratis rådgivning på Stoplinien 8031 3131

Telefonrådgivningen 'Stoplinien' er bemandet med erfarne rygestoprådgivere. Hvis du foretrækker en SMS
service, tilbyder kræftens Bekæmpelse støtte til rygestop via SMS. Hvis du melder dig til ordningen, vil du dagligt modtage to styrkende og opmuntrende beskeder.

Alternativ behandling

Der findes en række alternative behandlinger, hvis man vil stoppe med at ryge. De mest populære er hypnose og akupunktur. Metoderne er ikke tilstrækkeligt videnskabeligt dokumenteret til, at de officielt bliver anbefalet.