ADHD-børn Artikel

I definitionen af ADHD ligger i virkeligheden en meget præcis beskrivelse af mange fejlernærede børn. ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet.

ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Tidligere blev diagnosen DAMP brugt herhjemme. DAMP er en nordisk diagnosebetegnelse, som står for Deficits in Attention, Motor control and Perception

Tre typer af ADHD

Man taler om tre forskellige typer af ADHD:
 • ADHD – med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse.
 • ADHD – med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
 • ADHD – kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet.

Årsager til ADHD

ADHD-foreningen giver ikke noget endeligt svar på, hvad årsagen til ADHD er. Lidelsen kan være arvelig, men kan også skyldes tidlige sygdomme og skadelige påvirkninger under graviditet (alkohol, tobak og infektioner) og fødselskomplikationer. ADHD kan opstå hos børn, der er født meget for tidligt, eller på grund af skader, der er opstået i de første leveår. Undersøgelser viser, at ADHD i seks-syvårsalderen forekommer hos fire til syv procent af en befolkning.

Om Frede Bräuner

Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen under Århus Ungdomsskole.

Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, adfærd og indlæringsevne Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, avisartikler, foredrag mv.

I 2002 udgav Frede Bräuner bogen Kost – adfærd – indlæringsevne, der i 2010 udkom i 5. udgave..

Symptomer på ADHD

Symptomerne deles op i tre områder: opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet, impulsivitet.
Et barn behøver ikke at have alle symptomer på én gang for at blive betegnet som et ADHD-barn. Desuden skal kriterierne være opfyldt gennem mindst seks måneder.

Symptomer på Opmærksomhedsforstyrrelser

Opmærksomhedsforstyrrelser giver sig til kende ved mindst seks af følgende træk:
 • kan ikke fæstne opmærksomheden ved detaljer, laver skødesløse fejl
 • kan ikke fastholde opmærksomheden ved opgaver eller leg
 • synes ikke at høre, hvad der bliver sagt
 • kan ikke følge instrukser eller fuldføre opgaver
 • kan ikke tilrettelægge opgaver
 • undgår og afskyr opgaver, som kræver vedholdenhed
 • mister blyanter, bøger eller andre ting, som er nødvendige for at udføre opgaver og aktiviteter
 • lader sig let distrahere af ydre stimuli
 • er glemsom i forbindelse med dagliglivets aktiviteter

Symptomer på hyperaktivitet

Hyperaktivitet giver sig til kende ved mindst tre af følgende træk:
 • uro i hænder eller fødder, sidder uroligt
 • forlader sin plads i klassen eller ved bordet
 • løber, klatrer, farer omkring på en utilpasset måde
 • støjende adfærd ved leg, har vanskeligt ved at være stille
 • motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre

Symptomer på impulsivitet

Impulsivitet giver sig til kende ved mindst ét af følgende træk:
 • svarer, før spørgsmål er afsluttet
 • kan ikke vente på, at det bliver deres tur
 • afbryder eller maser sig på
 • taler meget, uden situationsfornemmelse
Læs også: Symptomer på dårlig ernæring

Information fra Sundhedsguiden

Denne artikel stammer fra bogen " Kost – adfærd – indlæringsevne" af Frede Bräuner. Indholdet er et udtryk for forfatterens egen holdning og erfaring.
Man bør altid kontakte sin læge, før man begynder at eksperimentere med eller vælger at udelukke visse fødevarer fra kosten. Man bør også tale med sin læge, om brug af kosttilskud.